ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟ 10Α Ν.3861/2010), από 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2022

13/05/2022 11:03  -  1 προβολές σελίδας

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω το σχετικό αρχείο