Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016

12/04/2017 08:47

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ από 01.01.16 έως 31.12.2016

10/01/2017 13:22

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ από 01.01.16 έως 30.11.2016

07/12/2016 10:28

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ από 01.01.16 έως 31.10.2016

03/11/2016 09:50

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ από 01.01.16 έως 30.09.2016

04/10/2016 12:03

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ από 01.01.16 έως 31.08.2016

02/09/2016 09:34

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ από 01.01.16 έως 31.07.2016

02/08/2016 12:03

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ από 01.01.16 έως 30.04.2016

12/04/2017 08:41

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ από 01.01.16 έως 31.03.2016

12/04/2017 08:40

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ από 01.01.16 έως 28.02.2016

12/04/2017 08:37

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ από 01.01.16 έως 31.01.2016

11/04/2017 12:38