Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2017 - ΟΚΥΔΑΝ

15/01/2018 15:34

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Νοεμβρίου 2017

05/12/2017 08:41

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Μηνός Οκτωβρίου 2017

02/11/2017 11:05

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Μηνός Σεπτεμβρίου 2017

04/10/2017 12:53

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ από 01.01.17 έως 31.08.2017

05/09/2017 12:30

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ από 01.01.17 έως 31.07.2017

04/08/2017 09:20

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ από 01.01.17 έως 30.06.2017

04/07/2017 09:08

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ από 01.01.17 έως 31.05.2017

02/06/2017 11:22

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ από 01.01.17 έως 30.04.2017

05/05/2017 11:43

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ από 01.01.17 έως 31.03.2017

06/04/2017 11:54

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ από 01.01.17 έως 28.02.2017

01/03/2017 12:43

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ από 01.01.17 έως 31.01.2017

14/02/2017 16:44

Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του έτους 2017

15/02/2017 19:18