ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

06/10/2020 13:30  -  1 προβολές σελίδας

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 09/10/2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/10/2020
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά όπως αναφέρεται στην προκήρυξη και στο συνημμένο Παράρτημα.
 

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 09/10/2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/10/2020

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά όπως αναφέρεται στην προκήρυξη και στο συνημμένο Παράρτημα.

 

Ανακοίνωση

Παράρτημα

Έντυπο αίτησης