Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2017

23/11/2017 13:05  -  1 προβολές σελίδας

 

Ανακοίνωση

 

Έντυπο Αίτηση 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017 - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 29/11/2017

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 08/12/2017

Στα νέα γραφεία του Δήμου Αγίου Νικολάου (Περιφερειακή Οδός Αγίου Νικολάου Ελούντα – Περιοχή Ξερόκαμπος)

Γραφείο Προσωπικού 1ος όροφος