Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2017

23/11/2017 08:46  -  1 προβολές σελίδας

 

Ανακοίνωση 

 

Παράρτημα ΣΟΧ 30-3-2017 - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ

 

Έντυπο Αίτησης 

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 25/11/2017

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/12/2017

Στα νέα γραφεία του Δήμου Αγίου Νικολάου (Περιφερειακή Οδός Αγίου Νικολάου Ελούντα – Περιοχή Ξερόκαμπος)

Γραφείο Προσωπικού 1ος όροφος