Ανακοίνωση ΠΑΟΔΑΝ για Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με ΚΠΦΑ για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2016-2017