Μεταφορά Ανακυκλώσιμων Υλικών και Υπολείμματος Δήμου Αγίου Νικολάου

20/04/2022 13:31  -  1 προβολές σελίδας

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω τα σχετικά αρχεία

 

Περίληψη Διακήρυξης

 

Αναλυτική Διακήρυξη

 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

 

ESPD