Ανακοίνωση για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στα Κέντρα Κοινότητας

28/08/2017 12:16  -  1 προβολές σελίδας
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 5 - ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ-2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 ΗΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ - ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ_26052017 -1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1 2017 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2017 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 5 - ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ-2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 ΗΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ - ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ_26052017 -1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1 2017 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2017 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ