Δεύτερη πρόσκληση για τ.π. 27 από την προμήθεια Κεφαλαιακός εξοπλισμός τμημ. Περιβάλλοντος