Πρόσληψη υδρονομέων στις Τοπικές & Δημοτικές Κοινότητες Δήμου Αγίου Νικολάου

21/05/2018 12:40  -  1 προβολές σελίδας


Ανακοίνωση


Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 22/05/2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/05/2018

Στα νέα γραφεία του Δήμου Αγίου Νικολάου (Περιφερειακή Οδός Αγίου Νικολάου Ελούντα – Περιοχή Ξερόκαμπος)

Γραφείο Προσωπικού 1ος όροφος