Περίληψη διακήρυξης για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος που βρίσκεται στην πλατεία της Δημοτικής Κοινότητας Βραχασίου Δήμου Αγίου Νικολάου

07/07/2017 16:09  -  1 προβολές σελίδας