ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΦΥΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΡΔΕΥΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Κ.Χ

15/07/2020 00:34  -  1 προβολές σελίδας