Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

09/10/2018 13:09  -  1 προβολές σελίδας


Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 09/10/2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/10/2018

Στα νέα γραφεία του Δήμου Αγίου Νικολάου (Περιφερειακή Οδός Αγίου Νικολάου Ελούντα – Περιοχή Ξερόκαμπος)

Γραφείο Προσωπικού 1ος όροφος

 

Ανακοίνωση

Παράρτημα