Περίληψη διακήρυξης και όροι δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου παλαιού ΧΥΤΑ Νεάπολης

31/08/2016 12:14  -  1 προβολές σελίδας