Συνοπτικός διαγωνισμός για την εργασία "Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού"