Πρόσληψη προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Αγίου Νικολάου

25/08/2020 21:20  -  1 προβολές σελίδας

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 27/08/2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/08/2020

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά όπως αναφέρεται στην προκήρυξη και στο συνημμένο Παράρτημα.

 

Ανακοίνωση

Παράρτημα

Αίτηση