Ανακατασκευή - Διαπλάτυνση Πεζοδρομίων Στο Σχίσμα Ελούντας. Τελευταία Ενημέρωση–15/06/2017: (ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ-βάση της αριθμ.ΔΝΣγ/οικ. 39340/ΦΝ 466/31.05.2017)