Προμήθεια γάλακτος 2009 περιληπτική διακήρυξη επαναληπτικό προχειρου διαγωνισμου