Περίληψη διακήρυξης για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού για θαλάσσια μέσα αναψυχής

13/05/2022 11:19  -  1 προβολές σελίδας

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την περίληψη διακήρυξης και τους όρους

 

Περίληψη διακήρυξης

Όροι Διακήρυξης