Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Αγίου Νικολάου

19/07/2016 12:14  -  1 προβολές σελίδας

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ολοκλήρωσε τη διαδικασία εκπόνησης, έγκρισης και ελέγχου νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την πενταετία 2015-2019.

Πιο αναλυτικά: Με την υπ΄ αριθμ. 309/15-7-2015 απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου ενέκρινε το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγίου Νικολάου για την πενταετία 2015-2019 ( 1η Ενότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος).

Ακολούθησαν διαδικασίες Δημόσιας Διαβούλευσης.

Με την υπ΄ αριθμ.  565/9-12-2015  απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου ενέκρινε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγίου Νικολάου (1η & 2η Ενότητες) για την πενταετία 2015-2019.

Με την υπ΄ αριθμ.  301/13-6-2016 απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου ενέκρινε την Έκθεση του Δημάρχου σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Με την με αρ. πρωτ. 762/6-7-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ελέγχθηκαν ως προς τη νομιμότητά τους οι παραπάνω Αποφάσεις και βρέθηκαν νόμιμες.