Επανάληψη Συνεδρίασης Δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης

16/09/2020 11:06  -  1 προβολές σελίδας

 

 

Λόγω έλλειψης απαρτίας της συνεδρίασης της Δημ. Επιτροπής Διαβούλευσης την 15-9-2020, σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση θα επαναληφθεί σήμερα Τετάρτη 16-9-2020 την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο (18:30 στο REX στον Γ΄όροφο στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) με το ίδιο θέμα .        

Λόγω έλλειψης απαρτίας της συνεδρίασης της Δημ. Επιτροπής Διαβούλευσης την 15-9-2020, σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση θα επαναληφθεί σήμερα Τετάρτη 16-9-2020 την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο (18:30 στο REX στον Γ΄όροφο στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) με το ίδιο θέμα .