Ανακοίνωση ΟΚΥΔΑΝ

04/09/2019 13:58  -  1 προβολές σελίδας


 

Όσοι δικαιούχοι ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ (και μόνο αυτοί) έχουν λάβει μήνυμα στο e-mail  που έχουν δηλώσει, ότι “Η αίτηση σας δεν ήταν δυνατόν να ανανεωθεί αυτόματα” την αίτηση τους ,παρακαλούμενα απευθύνονται στην  Υπηρεσία στην οποία είχαν απευθυνθεί κατά την πρώτη αίτηση τους τον Μάρτιο του  2019 (Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας ή Κέντρο Κοινότητας) .

Η Νέα Αίτησηπρέπει να γίνει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019ώστε να συνεχιστεί η επιδότηση για το επόμενο εξάμηνο. 

Όσοι δικαιούχοι δεν έχουν λάβειμήνυμα στο e-mail τους αλλά έχει υπάρξει κάποια αλλαγή σε ότι είχαν δηλώσει στην πρώτη τους αίτηση επίσης πρέπει να δηλώσουν τις αλλαγές μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα όπως παραπάνω .  

Τέλος οι δικαιούχοι που δεν έχουν λάβει καμία ειδοποίηση και δεν έχουν να δηλώσουν καμία αλλαγή , θα συνεχιστεί η επιδότηση τους για το επόμενο εξάμηνο χωρίς να χρειαστεί καμία ενέργεια από τους ίδιους.

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 

Τμήμα Κοιν.Προστ. & Παιδείας  Αγίου Νικολάου : 2841021866, 2841028838, 2841022558

Κέντρο Κοινότητας Αγίου Νικολάου : 2841091391

 

Η Προϊσταμένη του τμήματος 

Αγάπη Σκυβάλου