ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων – ΣΦΗΟ Δήμου Αγίου Νικολάου

18/10/2021 15:27  -  1 προβολές σελίδας

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου υλοποιεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) σε συνεργασία εξωτερικό ανάδοχο.

Το ΣΦΗΟ είναι σχέδια για τη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων κανονικής ή υψηλής ισχύος και εκπονούνται από δήμους για περιοχές εντός των διοικητικών τους ορίων.

Δηλαδή με το ΣΦΗΟ Αγίου Νικολάου προτείνονται ενδεικτικές θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε οργανωμένους χώρους στάθμευσης και σε θέσεις στάθμευσης στο δρόμο για ηλεκτρικά ΙΧ με στόχο τη γεωγραφική κάλυψη του δήμου με το βέλτιστο δυνατό τρόπο ώστε να ενισχυθεί η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων. Σημειώνεται ότι το σχέδιο αυτό πρέπει να προβλέπει 1 σταθμό φόρτισης ανά 1000 κατοίκους άρα κατ’ ελάχιστο στο Δήμο Αγίου Νικολάου θα προβλέπονται τουλάχιστον 27 φορτιστές για ΙΧ αυτοκίνητα, ενώ θα υπάρχει αντίστοιχα πρόβλεψη και για θέσεις φόρτισης για λεωφορεία, οχήματα τροφοδοσίας, ΤΑΧΙ, οχήματα μικροκινητικότητας και οχήματα ΑΜΕΑ.

Για την εκπόνηση του ΣΦΗΟ ακολουθούνται οι «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380/Β/5.10.2020) και η αντίστοιχη ερμηνευτική εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/27808/206.

Επενδύοντας στην εμπειρία και στις γνώσεις σας, αλλά και στην πρόθεσή σας να συμβάλλετε, παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις σας ως προς τις προτεινόμενες θέσεις χωροθέτησης των φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων.

Ειδικότερα σας αποστέλλουμε υλικό στο οποίο προβλέπονται δύο διαφορετικά σενάρια χωροθέτησης των θέσεων φόρτισης. Στο σενάριο Α παρουσιάζεται μία χωροθέτηση με στόχο την βέλτιστη γεωγραφική κατανομή των φορτιστών στα όρια του δήμου χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των περιοχών σε επίπεδο πληθυσμού και επισκεψιμότητας, ενώ στο σενάριο Β παρουσιάζεται μία χωροθέτηση που λαμβάνει κυρίαρχα υπόψη τους βασικούς προορισμούς του δήμου, την επισκεψιμότητα τόσο ενδοπεριφερειακά και διαπεριφερειακά και τέλος τις τάσεις διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης συνδυαστικά με τον τουρισμό και τα συνήθη σημεία στάσης κατοίκων και επισκεπτών.

Για την ομαλή ολοκλήρωση του ΣΦΗΟ του Δήμου Αγίου Νικολάου παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τις απαντήσεις σας έως και τις 28/10/2021 στο email dmeletonagn@gmail.com

Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους πολιτικούς μηχανικούς της Δ/νσης Μελετών :

Καρυωτάκη Σταύρο 2841 340119

Παγκάλου Ναταλία 2841 340118

 

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα την επιστολή Διαβούλευσης και την παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων