ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

06/04/2022 08:57  -  1 προβολές σελίδας

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων:  08/04/2022
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/04/2022

Aνακοίνωση

Έντυπο ΣΟΧ

Παράρτημα

Υπεύθυνη δήλωση κωλύματος

 

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων:  08/04/2022

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/04/2022