Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2021

06/09/2021 11:57  -  1 προβολές σελίδας

Ανακοίνωση

Έντυπο αίτησης

Παράρτημα


Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 08/09/2021

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: έως και 17/09/2021

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με συστημένη επιστολή  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη .