Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2017 - ΠΑΟΔΑΝ

11/01/2018 16:15

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ από 01.01.2017 έως 30.11.2017

05/12/2017 11:24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ από 01.01.2017 έως 31.10.2017

06/11/2017 08:43

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ από 01.01.2017 έως 30.09.2017

06/10/2017 08:20

Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ από 01.01.17 εως 31.08.2017

05/09/2017 12:36

Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ από 01.01.17 εως 31.07.2017

04/08/2017 09:28

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ από 01.01.17 έως 30.06.2017

05/07/2017 09:01

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ από 01.01.17 έως 31.05.2017

07/06/2017 10:28

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ από 01.01.17 έως 30.04.2017

03/05/2017 13:08

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ από 01.01.17 έως 31.03.2017

07/04/2017 09:29

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ από 01.01.17 έως 28.02.2017

02/03/2017 18:35

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ από 01.01.17 έως 31.01.2017

14/02/2017 16:39

Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ έτους 2017

15/02/2017 11:32