Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσοδων - Εξόδων Έτους 2016

12/04/2017 11:19

Στοιχεία Εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ από 01.01.16 έως 31.12.2016

10/01/2017 13:31

Στοιχεία Εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ από 01.01.16 έως 30.11.2016

07/12/2016 10:50

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ από 01.01.16 έως 31.10.2016

07/11/2016 11:47

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ από 01.01.16 έως 30.09.2016

05/10/2016 10:32

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ από 01.01.16 έως 31.08.2016

05/09/2016 09:47

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ από 01.01.16 έως 31.07.2016

05/08/2016 16:15

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ από 01.01.16 έως 30.04.2016

12/04/2017 11:17

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ από 01.01.16 έως 31.03.2016

12/04/2017 11:15

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ από 01.01.16 έως 29.02.2016

12/04/2017 11:13

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ από 01.01.16 έως 31.01.2016

12/04/2017 11:11