Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ - Δεκέμβριος 2020

25/01/2021 19:40

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ - Νοέμβριος 2020

12/01/2021 16:02

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΟΔΑΝ ΑΠΟ 01.01.2020 ΕΩΣ 30.09.2020 - ΩΧ8ΤΟΚΒΔ-Τ71

16/10/2020 11:20

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ - Αύγουστος 2020

08/09/2020 12:08

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ - Ιούλιος 2020

10/08/2020 22:14

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ - Ιούνιος 2020

07/07/2020 12:30

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ - Μάιος 2020

13/06/2020 13:01

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ - Απρίλιος 2020

12/05/2020 17:24

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ - Μάρτιος 2020

03/04/2020 18:28

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ - Φεβρουάριος 2020

07/03/2020 10:40

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ - Ιανουάριος 2020

07/02/2020 23:18