Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ - Δεκέμβριος 2019

13/01/2020 16:15

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ - Οκτώβριος 2019

05/11/2019 22:39

Στοιχεία εκτέλεσης Προυπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ απο 1/1/2019 εως 30/9/2019

07/10/2019 18:35

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ - Αύγουστος 2019

09/09/2019 15:11

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ - Ιούλιος 2019

12/08/2019 11:48

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ - Ιούνιος 2019

08/07/2019 10:37

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ - Μάιος 2019

06/06/2019 18:13

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ 01.01.2019 εως 31.03.19

25/04/2019 13:26

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ 01.01.2019 εως 28.02.19

08/03/2019 09:53

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ Οικονομικού Έτους 2019

25/02/2019 11:36

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ - Ιανουάριος 2019

06/02/2019 22:12