Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ - Δεκέμβριος 2020

12/01/2021 16:03

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ - Οκτώβριος 2020

10/11/2020 15:01

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ - Σεπτέμβριος 2020

07/10/2020 17:39

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ - Αύγουστος 2020

02/09/2020 10:53

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ - Ιούλιος 2020

06/08/2020 12:54

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ - Ιούνιος 2020

06/08/2020 12:53

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ - Μάιος 2020

06/08/2020 12:52

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ - Απρίλιος 2020

06/08/2020 12:51

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ - Μάρτιος 2020

03/04/2020 18:27

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ - Φεβρουάριος 2020

05/03/2020 15:52

Συνοπτική οικονομική κατάσταση προυπολογισμού εσόδων-εξόδων ΟΚΥΔΑΝ για το έτος 2020

15/02/2020 18:06

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ - Ιανουάριος 2020

10/02/2020 15:33