Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ - Δεκέμβριος 2019

16/01/2020 16:24

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ - Νοέμβριος 2019

04/12/2019 15:00

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ - Σεπτέμβριος 2019

03/10/2019 13:05

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ - Αύγουστος 2019

02/09/2019 15:23

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ - Ιούλιος 2019

12/08/2019 11:47

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ - Ιούνιος 2019

08/07/2019 10:36

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ - Μάιος 2019

06/06/2019 12:10

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ 01.01.2019 εως 30.04.19

07/05/2019 13:49

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ 01.01.2019 εως 30.04.19

07/05/2019 13:48

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ - Μάρτιος 2019

05/04/2019 13:43

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ 01.01.2018 εως 28.02.18

04/03/2019 17:21

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ - Ιανουάριος 2019

05/02/2019 13:43