Στοιχεία εκτέλεσης προυπολογισμου Νοεμβρίου 2017

19/12/2017 08:55

Απόσπασμα πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αγίου Νικολάου.

30/11/2017 12:51

Στοιχεία εκτέλεσης προυπολογισμού από: 1η Ιαν έως 30 Σεπτ. 2017

31/10/2017 12:39

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1/1 έως 31/8/2017

09/10/2017 08:33

Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 19/7/2017

11/08/2017 14:01

A Τρίμηνο-Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2017

22/05/2017 14:54

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Αγίου Νικολάου από 01.01.17 έως 31.05.2017

19/06/2017 12:58

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Αγίου Νικολάου από 01.01.17 έως 30.04.2017

16/05/2017 11:21

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Αγίου Νικολάου από 01.01.17 έως 30.06.2017

11/07/2017 12:58

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Αγίου Νικολάου από 01.01.17 έως 31.03.2017

10/04/2017 10:41

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Αγίου Νικολάου από 01.01.17 έως 28.02.2017

14/03/2017 12:35

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Αγίου Νικολάου από 01.01.17 έως 31.01.2017

24/02/2017 14:27

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Αγίου Νικολάου από 01.01.17 έως 31.01.2017

15/02/2017 11:20

Δημοσίευση συνοπτικής οικονομικής κατάστασης προυπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Αγίου Νικολάου ετους 2017

23/01/2017 14:44