Δ Τρίμηνο-Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2016

22/05/2017 14:53

Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων, Έτους 2016

07/04/2017 12:30

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Αγίου Νικολάου από 01.01.16 έως 31.12.2016

31/01/2017 11:11

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Αγίου Νικολάου από 01.01.16 έως 31.10.2016

14/11/2016 09:17

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Αγίου Νικολάου από 01.01.16 έως 30.09.2016

12/10/2016 09:40

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Αγίου Νικολάου από 01.01.16 έως 31.08.2016

21/09/2016 09:08

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Αγίου Νικολάου από 01.01.16 έως 31.07.2016

22/08/2016 13:25

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Αγίου Νικολάου από 01.01.16 έως 30.04.2016

07/04/2017 12:37

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Αγίου Νικολάου από 01.01.16 έως 31.03.2016

07/04/2017 12:31

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Αγίου Νικολάου από 01.01.16 έως 29.02.2016

07/04/2017 12:39

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Αγίου Νικολάου από 01.01.16 έως 31.01.2016

07/04/2017 12:34