Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ισολογισμός- απολογισμός έτους 2014

10/04/2017 12:06

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Αγίου Νικολάου από 01.01.14 έως 31.12.2014

10/04/2017 12:11

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Αγίου Νικολάου από 01.01.14 έως 30.11.2014

10/04/2017 12:09