Δ΄ Τριμήνου ( δωδεκαμήνου ) έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2019

15/06/2020 14:27

Γ΄ Τριμήνου (εννιαμήνου) έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2019

26/02/2020 17:06

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου - Αύγουστος 2019

17/09/2019 15:52

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου - Ιούνιος 2019

16/07/2019 17:33

Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2019 | Α΄ Τριμήνου

12/06/2019 17:24

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου 01.01.2019 εως 31.05.19

10/06/2019 21:00

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου 01.01.2019 εως 30.04.19

08/05/2019 12:05

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου 01.01.2019 εως 31.03.19

11/04/2019 20:23

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου 01.01.2019 εως 28.02.19

12/03/2019 16:58

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου 01.01.2019 εως 31.01.19

05/03/2019 08:59

Προϋπολογισμός έτους 2019

21/01/2019 19:25

Συνοπτική οικονομική κατάσταση προυπολογισμού εσόδων-εξόδων για το έτος 2019

21/01/2019 15:06