Κέντρο Κοινότητας Αγίου Νικολάου

15/01/2019 07:50  -  1 προβολές σελίδας

Το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής των πολιτών με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αγίου Νικολάου. Στο Κέντρο Κοινότητας οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για τυχόν επιδόματα που δικαιούνται, καθώς και για όλες τις υπηρεσίες, δομές και προγράμματα που παρέχουν Ψυχο- Κοινωνική φροντίδα σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίου Νικολάου υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κρήτη 201 4 - 2020”, “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας”.