Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2018 | Δ΄ Τριμήνου ( δωδεκαμήνου )

12/06/2019 17:23

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου 01.01.2018 εως 31.12.18

18/01/2019 19:50

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού από 1/1 εως 30/11/2018

20/12/2018 11:20

Στοιχεία εκτέλεσης προυπολογισμού Δημου Αγίου Νικολάου απο 1/1/2018 εως 30/9/2018

10/10/2018 09:42

Στοιχεία εκτέλεσης προυπολογισμού Δημου Αγίου Νικολάου απο 1/1/2018 εως 30/6/2018

02/08/2018 16:13

Στοιχεία εκτέλεσης προυπολογισμού Δημου Αγίου Νικολάου απο 1/1/2018 εως 31/5/2018

27/06/2018 18:26

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού απο 1/1 εως 30/4/2018 - ΟΚΥΔΑΝ ύ απο 1/1 εως 30/4/2017 - Δήμος Αγίου Νικολάου

25/05/2018 15:47

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού απο 1/1 εως 31/3/2018

27/04/2018 12:36

Δ' Τριμήνου έκθεση εκτέλεσης προυπολογισμού έτους 2017

26/03/2018 18:09

Στοιχεία εκτέλεσης προυπολογισμό από 1η Ιαν εως 28 Φεβ 2018 - Δήμος Αγίου Νικολάου

26/03/2018 18:03

Στοιχεία εκτέλεσης προυπολογισμό από 1η Ιαν εως 31 Ιαν 2018 - Δήμος Αγίου Νικολάου

26/03/2018 18:01

Στοιχεια εκτέλεσης προυπολογισμου Δήμο. από 1η Ιαν. έως 31 Δεκ. 2017

02/03/2018 20:31

Ανάρτηση συνοπτικής κατάστασης προυπολογισμού 2018

16/01/2018 11:08