Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ 01.01.2018 εως 31.12.18

10/01/2019 23:43

Στοιχεία εκτέλεσης Προυπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ απο 1/1/2018 εως 30/11/2018

07/12/2018 15:23

Στοιχεία εκτέλεσης Προυπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ απο 1/1/2018 εως 30/9/2018

02/10/2018 19:41

Στοιχεία εκτέλεσης Προυπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ απο 1/1/2018 εως 31/8/2018

07/09/2018 15:43

Στοιχεία εκτέλεσης Προυπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ απο 1/1/2018 εως 31/7/2018

08/08/2018 16:47

Στοιχεία εκτέλεσης Προυπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ απο 1/1/2018 εως 30/6/2018

06/07/2018 14:10

Στοιχεία εκτέλεσης Προυπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ απο 1/1/2018 εως 31/5/2018 - 6Ω2ΞΟΚΒΔ-ΒΙΘ

09/06/2018 18:33

Στοιχεία εκτέλεσης προυπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ - 01.01.2018 εως 30.04.2018 - Ω3Η9ΟΚΒΔ-Μ5Ψ

07/05/2018 14:05

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού απο 1/1 εως 31/3/2018 - ΠΑΟΔΑΝ

27/04/2018 12:42

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού απο 1/1 εως 31/3/2018 - ΠΑΟΔΑΝ

10/04/2018 21:48

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού απο 1/1 εως 28/2/2018 - ΠΑΟΔΑΝ

12/03/2018 15:10

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού απο 1/1 εως 31/1/2018 - ΠΑΟΔΑΝ

12/03/2018 14:40

Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ οικονομικού έτους 2018 - 6Η74ΟΚΒΔ-6Φ3 .

09/02/2018 16:35