Εύρεση Εργασίας (Αγγελίες)

13/05/2016 11:13  -  1 προβολές σελίδας


Ο πολίτης θα μπορεί μέσα από αυτή την υπηρεσία να ενημερωθεί για προσφερόμενες θέσεις εργασίας εντός των δημοτικών διαμερισμάτων σε δημόσιους φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στην παρεχόμενη υπηρεσία θα δίδεται η δυνατότητα στον πολίτη να εντοπίσει εντός των διαθέσιμων πληροφοριών αυτές που τον ενδιαφέρουν μέσω απλών διαδικασιών αναζήτησης