Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας

28/03/2016 14:32  -  1 προβολές σελίδας

Προϊσταμένη - Σκυβάλου Αγάπη                         

2841028838   askibalou@dimosagn.gr/kpron@dimosagn.gr

Γρ. Κοιν. Λειτουργών - Σουλαδάκη Ευαγγελία

2841021631 csouladaki@dimosagn.gr

Διοικητικού - Τσάκωνα Νικολέτα

2841021866  ntsakona@dimosagn.gr
FAX 2841022558