Διεύθυνση Πολεοδομίας

23/03/2016 11:51  -  1 προβολές σελίδας
Αγγελάκης Κωνσταντίνος (Διευθυντής)      2841340590      kaggelakis@dimosagn.gr     
Ανδριοπούλου Ευγενία 2841340580 andriop@dimosagn.gr
Γαλετάκη Χριστίνα - Ευριδίκη      2841340598 xgaletaki@dimosagn.gr
Δαριβάκης Εμμανουήλ 2841340599 mdarivakis@dimosagn.gr
Ζερβάκη Άννα 2841340581 azervaki@dimosagn.gr
Λυράκη Σοφία 2841340591 sliraki@dimosagn.gr
Σπυριδάκης Εμμανουήλ 2841340594 espyridakis@dimosagn.gr
Τσιχλή Μαρία 2841340585 mtsixli@dimosagn.gr