Διεύθυνση Περιβάλλοντος

02/11/2018 10:55  -  1 προβολές σελίδας
Ζερβού Αργυρώ - Ειρήνη      2841340126      azervou@dimosagn.gr     
Λαζαράκη Μαρία 2841340135 mlazaraki@dimosagn.gr  
Δεμέτζου Μαρία 2841340124 mdemetzou@dimosagn.gr  
Πατεράκης Εμμανουήλ 2841023839 mpaterakis@dimosagn.gr
Ραπάνης Ιωάννης 2841340127 irapanis@dimosagn.gr
Στεφανάκης Γεώριος 2841340132 gstefanakis@dimosagn.gr
Τζανοπούλου Μαρία 2841340133 mtzanopoulou@dimosagn.gr 
Τσαγκαράκη Όλγα 2841340133 otsagkaraki@dimosagn.gr