Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

28/03/2016 14:37  -  1 προβολές σελίδας
Λασθιωτάκη Αγγελική (Διευθύντρια)      2841340174      alasithiotaki@dimosagn.gr    
Αγγελάκη Ευαγγελία 2841340158 eaggelaki@dimosagn.gr
Αποστολάκη Ευτυχία 2841340147 eapostolaki@dimosagn.gr
Γεροντή Σοφία 2841340157 sgeronti@dimosagn.gr
Δεμέτζος Νικόλαος 2841340160 ndemetzos@dimosagn.gr
Καπαράκη Μαρία 2841340153 mkaparaki@dimosagn.gr
Κλώντζα Μαρία 2841340054  
Κατσιούλα Πολυξένη 2841340175 x.katsioula@dimosagn.gr
Κουκούλας Κωνσταντίνος      2841340146 kkoukoulas@dimosagn.gr
Λουκάκη Ελένη 2841340155 eloukaki@dimosagn.gr
Μαρνέλλος Εμμανουήλ 2841340172 emarnellos@dimosagn.gr
Ξωμεριτάκη Αναστασία 2841340160 akswmeritaki@dimosagn.gr
Παγκάλου Γεωργία 2841340173 gpagkalou@dimosagn.gr
Παγκάλου Ζαμπία 2841340156 zampagkalou@dimosagn.gr
Τσιρακάκης Ιωάννης 2841340145 gtsirakakis@dimosagn.gr
Φαρσάρης Ιωάννης 2841340148 gfarsaris@dimosagn.gr
Χουρδάκη Κωνσταντίνα 2841340147 kxourdaki@dimosagn.gr
Διαλυνάς Νεκτάριος 2841340152 ndialynas@dimosagn.gr