Διεύθυνση Προγραμματισμού - Μελετών

02/11/2018 09:09  -  1 προβολές σελίδας
Πρατσινάκη Μαρια (Διευθύντρια)                 2841340120      mpratsinaki@dimosagn.gr
Καραβελάκης Νικόλαος     2841340121 nkarabelakis@dimosagn.gr   
Καρυωτάκης Σταύρος 2841340119 skariot@dimosagn.gr
Μαμολίδη Αικατερίνη 2841340123 amamolidi@dimosagn.gr
Μητροπάνου Νεκταρία 2841340113 nmitropanou@dimosagn.gr
Μιχάκης Ιωάννης 2841340140 mixakis@dimosagn.gr
Μουλομανάκης Ιωάννης 2841340122 imoulomanakis@dimosagn.gr
ΝικολαΪδης Ιωάννης  2841340131 gnikolaidis@dimosagn.gr
Παγκάλου Ναταλία 2841340118 npagkalou@dimosagn.gr
Παπαγιάννης Ιωάννης 2841340138 ipapagiannis@dimosagn.gr