Διεύθυνση Κατασκευών

02/11/2018 09:52  -  1 προβολές σελίδας
Κοζυράκης Βασίλειος (Διευθυντής)      2841340125      bkozirakis@dimosagn.gr     
Κλώντζας Κωνσταντίνος      2841340139      kklontzas@dimosagn.gr
Μηλιάκης Νικόλαος 2841340130 nmiliakis@dimosagn.gr
Ταβλά Μαρία 2841340137 mtavla@dimosagn.gr
Φαρσάρης Νικόλαος 2841340136 nfarsaris@dimosagn.gr