Αντιδήμαρχοι

11/05/2016 12:53  -  1 προβολές σελίδας
Μασσάρος Σπυρίδων 2841340100       
Βελημβασάκη - Κοκολάκη Θεονύμφη      2841340100  
Βαρκαράκη Αφροδίτη 2841340100 A.Varkaraki@dimosagn.gr     
Αλεξάκης Χαρίλαος 2841340100 Ch.Aleksakis@dimosagn.gr
Καρνιαδάκη Δέσποινα 2841340100 D.Karniadaki@dimosagn.gr