Λακώνια Έξω

11/05/2016 12:18  -  1 προβολές σελίδας


Με εξαίρεση της «Παναγία» οι πέντε άλλοι οικισμοί που το αποτελούν έχουν ονόματα οικογενειακά, τα περισσότερα Βυζαντινά και Βενετσιάνικα -Φιορέτζηδες, Καρτέρηδες, Μαρνέληδες, Βλάχηδες και Πεπόνηδες- Σημαντικό βυζαντινό μνημείο είναι ο ναός του Μιχαήλ Αρχαγγέλου, ενώ υπάρχουν δείγματα κατοίκησης της περιοχής σε παλαιότερες εποχές, όπως μαρτυρούν τα ερείπια μινωικού οικισμού στους Φιορέτζηδες.

Σημαντικό βυζαντινό μνημείο των Λακωνίων είναι ο ναός του Μιχαήλ Αρχαγγέλου. Υπάρχουν δείγματα κατοίκησης της περιοχής σε παλαιότερες εποχές, όπως μαρτυρούν τα ερείπια μινωικού οικισμού στους Φιορέτζηδες. Το 1881 απογράφονταν στον τότε Δήμο Κριτσάς με 119 κατοίκους και το 1946 θα αποσπαστούν από τη Κριτσά και θα γίνουν αυτόνομη Κοινότητα. Κατά τον Σπανάκη η ονομασία Λακώνια σχετίζεται με τις λέξεις λαγών και λαγόνος δηλαδή το κοίλον, το κενόν διάστημα επειδή σχηματίζονται κοιλώματα από τους γύρω λόφους. Κατ’ άλλους θα πρέπει να γράφεται Λατώνια, λόγω της γειτονικής Λατούς. Το πιο πιθανό  είναι ότι η ονομασία προέρχεται από την μορφολογία του εδάφους, καθώς πριν από μερικά χρόνια πλημμύριζε ο κάμπος για μεγάλο χρονικό διάστημα.