Δημοτικό Συμβούλιο

12/05/2016 13:34  -  1 προβολές σελίδας

Πρόεδρος: Καλογεράκης Γεώργιος     

Αντιπρόεδρος: Ανδριώτης Ιωάννης   

Γραμματέας: Βελημβασάκη – Κοκολάκη Θεονύμφη 

 

Μέλη

Μουδατσάκης Νικόλαος

Σφυράκης Δημήτριος

Χαριτάκης Νικόλαος

Δασκαλάκης Νικόλαος

Κοκκίνης Κωνσταντίνος 

Αλεξάκης Χαρίλαος

Καρνιαδάκη Δέσποινα

Λεμονής Μιχαήλ

Μασσάρος Σπυρίδων 

Κοκολάκης Δημήτριος

Καραβελάκης Εμμανουήλ

Κουτέπας Νικόλαος

Κουνενάκης Δημήτριος

Μπετούρα Μαρία 

Κερούλης Μιχαήλ 

Αφορδακός Νικόλαος

Σγουρός Μιχαήλ

Καστελλιανάκης Κων/νος

Πολυχρονάκη Γεωργία

Καρατσής Πανίκος

Χουρδάκης Κίμων

Πάγκαλος Γεώργιος