Αποκριάτικες εκδηλώσεις στη Νεάπολη | Carnival celebrations in Neapoli

19/02/2020 12:51

 

αφίσα


 

“Αποκριάτικες εκδηλώσεις στη Νεάπολη” Καρναβαλικές εκδηλώσεις 2020
Συμμετέχει η Μάγκι Χαραλαμπίδου
Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος «Νέοι Νεάπολης», Τοπική Κοινότητα Νεάπολης, ΠΑΟΔΑΝ
Πλατεία Ελ. Βενιζέλου, Νεάπολη / Ώρα 15:00 / Είσοδος: Ελεύθερη
 
"Carnival celebrations in Neapoli" Carnival events 2020
Participants: Maggie Charalampidou
Co-organized by: “Neapolis Youth” Cultural Association, Neapolis Local Community, PAODAN
Eleftherios Venizelos Square, Neapoli / Time 15:00 / Admission free

“Αποκριάτικες εκδηλώσεις στη Νεάπολη” Καρναβαλικές εκδηλώσεις 2020


Συμμετέχει η Μάγκι Χαραλαμπίδου


Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος «Νέοι Νεάπολης», Τοπική Κοινότητα Νεάπολης, ΠΑΟΔΑΝ


Πλατεία Ελ. Βενιζέλου, Νεάπολη

Ώρα 15:00

Είσοδος: Ελεύθερη


 


"Carnival celebrations in Neapoli" Carnival events 2020


Participants: Maggie Charalampidou


Co-organized by: “Neapolis Youth” Cultural Association, Neapolis Local Community, PAODAN


Eleftherios Venizelos Square, Neapoli 

Time 15:00

Admission free

 

Τσικνοπέμπτη στη Νεάπολη | Fat Thursday in Neapoli

19/02/2020 12:49


 

αφίσα
“Τσικνοπέμπτη στη Νεάπολη” Καρναβαλικές εκδηλώσεις 2020
Συμμετέχει ο DJ MG
Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος «Νέοι Νεάπολης», Τοπική Κοινότητα Νεάπολης, ΠΑΟΔΑΝ
Πλατεία Ελ. Βενιζέλου, Νεάπολη / Ώρα 13:00 / Είσοδος: Ελεύθερη
 
"Fat Thursday in Neapoli" Carnival events 2020
Participants: DJ MG
Co-organized by: “Neapolis Youth” Cultural Association, Neapolis Local Community, PAODAN
Eleftherios Venizelos Square, Neapoli / Time 13:00 / Admission free
 

αφίσα


“Τσικνοπέμπτη στη Νεάπολη” Καρναβαλικές εκδηλώσεις 2020


Συμμετέχει ο DJ MG


Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος «Νέοι Νεάπολης», Τοπική Κοινότητα Νεάπολης, ΠΑΟΔΑΝ


Πλατεία Ελ. Βενιζέλου, Νεάπολη

Ώρα 13:00

Είσοδος: Ελεύθερη


 


"Fat Thursday in Neapoli" Carnival events 2020


Participants: DJ MG


Co-organized by: “Neapolis Youth” Cultural Association, Neapolis Local Community, PAODAN


Eleftherios Venizelos Square, Neapoli

Time 13:00

Admission free

 

 

 

Εν Λασιθίω Παρουσίαση βιβλίου | In Lasithi Book presentation

19/02/2020 12:46


 

αφίσα
“Εν Λασιθίω” Παρουσίαση βιβλίου Εμμανουήλ K. Μακράκη με θέμα την ιστορία της εκπαίδευσης στο Νομό Λασιθίου και ιδιαίτερα στο Οροπέδιο Λασιθίου
Έκδοση: Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου
Ομιλητές: Κωστής Μαυρικάκης, πολιτικός μηχανικος & Γιάννης Χρονάκης, φιλόλογος
Συντόνίζει: Άννα Καραγιαννάκη, δημοσιογράφος
Συνδιοργάνωση: Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, Σύλλογος Οροπεδιωτών Λασιθιωτών Αγίου Νικολάου, Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών Ανατολικής Κρήτης, ΠΑΟΔΑΝ
Κινηματοθέατρο REX / Ώρα 19:00 / Είσοδος: Ελεύθερη
 
“In Lasithi” Book presentation by Emmanouil K. Makrakis on the History of Education in the Lassithi Prefecture and especially in the Lassithi Plateau
Published by: Lasithi Plateau Municipality
Speakers: Kostis Mavrikakis, civil engineer & Giannis Chronakis, philologist
Coordination: Anna Karagiannaki, reporter
Co-organized by: Lasithi Plateau Municipality, Agios Nikolaou Lassithi Plateau Association, Eastern Crete Letters and Arts Association, PAODAN
REX Movie Theatre / Time Ώρα 19:00 / Admission free

αφίσα


“Εν Λασιθίω” Παρουσίαση βιβλίου Εμμανουήλ K. Μακράκη με θέμα την ιστορία της εκπαίδευσης στο Νομό Λασιθίου και ιδιαίτερα στο Οροπέδιο Λασιθίου


Έκδοση: Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου

Ομιλητές: Κωστής Μαυρικάκης, πολιτικός μηχανικος & Γιάννης Χρονάκης, φιλόλογος

Συντόνίζει: Άννα Καραγιαννάκη, δημοσιογράφος

Συνδιοργάνωση: Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, Σύλλογος Οροπεδιωτών Λασιθιωτών Αγίου Νικολάου, Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών Ανατολικής Κρήτης, ΠΑΟΔΑΝ


Κινηματοθέατρο REX

Ώρα 19:00

Είσοδος: Ελεύθερη


 


“In Lasithi” Book presentation by Emmanouil K. Makrakis on the History of Education in the Lassithi Prefecture and especially in the Lassithi Plateau


Published by: Lasithi Plateau Municipality

Speakers: Kostis Mavrikakis, civil engineer & Giannis Chronakis, philologist

Coordination: Anna Karagiannaki, reporter

Co-organized by: Lasithi Plateau Municipality, Agios Nikolaou Lassithi Plateau Association, Eastern Crete Letters and Arts Association, PAODAN


REX Movie Theatre

Time Ώρα 19:00

Admission free

 

Καθαρά Δευτέρα στην Πρίνα | Clean Monday in Prina

11/02/2020 16:04


αφίσα


 

“Καθαρά Δευτέρα στην Πρίνα” Εκδήλωση Καθαράς Δευτέρας με το συγκρότημα του Χρύσανθου Μακράκη
Διοργάνωση: Μορφωτικός Εκπολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Πρίνας
Αύλειος χώρος Δημοτικού Σχολείου Πρίνας / Ώρα 11:00 / Είσοδος: 5€ Γεν. (περιλαμβάνει νηστίσιμο μενού)
 
“Clean Monday in Prina” Clean Monday event
Organized by: Cultural Association of Prina village
Primary School, Prina village / Time 11:00 / Entrance: 5 € General (includes fasting menu)

“Καθαρά Δευτέρα στην Πρίνα” Εκδήλωση Καθαράς Δευτέρας με το συγκρότημα του Χρύσανθου Μακράκη


Διοργάνωση: Μορφωτικός Εκπολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Πρίνας


Αύλειος χώρος Δημοτικού Σχολείου Πρίνας

Ώρα 11:00

Είσοδος: 5€ Γεν. (περιλαμβάνει νηστίσιμο μενού)


 


“Clean Monday in Prina” Clean Monday event


Organized by: Cultural Association of Prina village


Primary School, Prina village

Time 11:00

Entrance: 5 € General (includes fasting menu)

 

Καρναβάλι - Αποκριάτικη παρέλαση | Big carnival parade

11/02/2020 16:01


αφίσα

 


“Μεγάλη καρναβαλική παρέλαση αρμάτων, μουσική συναυλία με το συγκρότημα «48Ώρες»” Αποκριάτικες εκδηλώσεις 2020


Άγιος Νικόλαος (αφετηρία την είσοδο της Μαρίνας Αγίου Νικολάου και τερματισμός στο Λιμάνι Αγίου Νικολάου)

Ώρα 15:00

Είσοδος: ελεύθερη


 


"Big carnival parade with floats, music concert with the band «48Hours»" Carnival events 2020


Agios Nikolaos (starting at the entrance of the Agios Nikolaos Marina and ending at Agios Nikolaos Port)

Time 15:00

Admission free


“Μεγάλη καρναβαλική παρέλαση αρμάτων, μουσική συναυλία με το συγκρότημα «48Ώρες»” Αποκριάτικες εκδηλώσεις 2020
Άγιος Νικόλαος (αφετηρία την είσοδο της Μαρίνας Αγίου Νικολάου και τερματισμός στο Λιμάνι Αγίου Νικολάου) / Ώρα 15:00 / Είσοδος: ελεύθερη
 
"Big carnival parade with floats, music concert with the band «48Hours»" Carnival events 2020
Agios Nikolaos (starting at the entrance of the Agios Nikolaos Marina and ending at Agios Nikolaos Port) / Time 15:00 / Admission free


 

Θαλασσινή νυχτερινή παρέλαση | Νight sea-parade with boats

11/02/2020 15:55


αφίσα


 

“Παρουσίαση ομάδων καρναβαλικής παρέλασης, θαλασσινή νυχτερινή παρέλαση με καΐκια και βάρκες, μουσική συναυλία με τους Γιάννη Βαρδή & Γιώργο Λιανό” Αποκριάτικες εκδηλώσεις 2020
Λιμάνι Αγίου Νικολάου / Ώρα έναρξης θαλασσινής παρέλασης 18:00 - Ώρα έναρξης συναυλίας 20:00 /  Είσοδος: Ελεύθερη
 
"Presentation of carnival parade groups, night sea-parade with boats, music concert with Giannis Vardis & Giorgos Lianos" Carnival events 2020
Agios Nikolaos Port / Time 18:00 (sea-parade) & 20:00 (concert) / Admission free

 

“Παρουσίαση ομάδων καρναβαλικής παρέλασης, θαλασσινή νυχτερινή παρέλαση με καΐκια και βάρκες, μουσική συναυλία με τους Γιάννη Βαρδή & Γιώργο Λιανό” Αποκριάτικες εκδηλώσεις 2020


Λιμάνι Αγίου Νικολάου

Ώρα έναρξης θαλασσινής παρέλασης 18:00 - Ώρα έναρξης συναυλίας 20:00

Είσοδος: Ελεύθερη


 


"Presentation of carnival parade groups, night sea-parade with boats, music concert with Giannis Vardis & Giorgos Lianos" Carnival events 2020


Agios Nikolaos Port

Time 18:00 (sea-parade) & 20:00 (concert)

Admission free

 

Funny Run

06/02/2020 03:06


αφίσα


 

“Funny Run” Αποκριάτικη εμπειρία με τον πιο αστείο αγώνα δρόμου του Πλανήτη / Δεν εγγυόμαστε για την ψυχική σας υγεία
Συμμετέχουν: Φάνης Λαμπρόπουλος & Νικόλας Ράπτης
Αφετηρία και τερματισμός: Παραλία Κιτροπλατείας, Άγιος Νικόλαος / Ώρα 19:00 / Συμμετοχή ελεύθερη (με απαραίτητη προϋπόθεση να φοράτε περούκα και να κρατάτε οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει θόρυβο)
 
"Funny Run" Carnival racing experience with the funniest race of the Planet / We do not guarantee your mental health
Participants: Fanis Lambropoulos & Nikolas Raptis
Start and finish: Kitroplatia Beach, Agios Nikolaos / Time 19:00 / Participation free (with the obligation to wear a wig and hold anything that can create noise)

“Funny Run” Αποκριάτικη εμπειρία με τον πιο αστείο αγώνα δρόμου του Πλανήτη / Δεν εγγυόμαστε για την ψυχική σας υγεία


Συμμετέχουν: Φάνης Λαμπρόπουλος & Νικόλας Ράπτης


Αφετηρία και τερματισμός: Παραλία Κιτροπλατείας, Άγιος Νικόλαος

Ώρα 19:00

Συμμετοχή ελεύθερη (με απαραίτητη προϋπόθεση να φοράτε περούκα και να κρατάτε οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει θόρυβο)


 


"Funny Run" Carnival racing experience with the funniest race of the Planet / We do not guarantee your mental health


Participants: Fanis Lambropoulos & Nikolas Raptis


Start and finish: Kitroplatia Beach, Agios Nikolaos

Time 19:00

Participation free (with the obligation to wear a wig and hold anything that can create noise)

 

Αποκριάτικες εκδηλώσεις 2020 | Opening Party - Carnival events 2020

06/02/2020 02:42


αφίσα


 

“Φέτος Όλοι Άγιο / Opening Party - Κώστας Μπίγαλης & Πωλίνα Live” Αποκριάτικες εκδηλώσεις 2020
Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, Άγιος Νικόλαος / Ώρα 19:00 / Είσοδος: Ελεύθερη
 
“This Year Everyone Stays in Agios / Opening Party - Kostas Bigalis & Polina Live” Carnival events 2020
Eleftherios Venizelos Square, Agios Nikolaos / Time 19:00 / Admission free

“Φέτος Όλοι Άγιο / Opening Party - Κώστας Μπίγαλης & Πωλίνα Live” Αποκριάτικες εκδηλώσεις 2020


Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, Άγιος Νικόλαος

Ώρα 19:00

Είσοδος: Ελεύθερη


 


“This Year Everyone Stays in Agios Opening Party - Kostas Bigalis & Polina Live” Carnival events 2020


Eleftherios Venizelos Square, Agios Nikolaos

Time 19:00

Admission free

 

Akhnaten (Philip Glass) - Παράσταση όπερας

15/01/2020 13:13

 

αφίσα

 

The Metropolitan Opera HD Live - Περίοδος 2019-2020
Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση βραβευμένων παραστάσεων όπερας της Metropolitan Opera of New York
“Akhnaten (Philip Glass)” Παράσταση όπερας της Metropolitan Opera of New York
Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ - The Metropolitan Opera of New York
Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020
Κινηματοθέατρο REX / Ώρα 18:00 / Είσοδος: 15€ (Γενική) & 10€ (Μαθητικό - Φοιτητικό - Ανέργων - Ομαδικά)
 
“Akhnaten (Philip Glass)” The Metropolitan Opera of New York
REX Movie Theatre / Time 18:00 / Admission: 15€ (General)
Saturday, January 25th 2020


The Metropolitan Opera HD Live - Περίοδος 2019-2020


Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση βραβευμένων παραστάσεων όπερας της Metropolitan Opera of New York


“Akhnaten (Philip Glass)” Παράσταση όπερας της Metropolitan Opera of New York


Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ - The Metropolitan Opera of New York


Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020


Κινηματοθέατρο REX

Ώρα 18:00

Είσοδος: 15€ (Γενική) & 10€ (Μαθητικό - Φοιτητικό - Ανέργων - Ομαδικά)


 


“Akhnaten (Philip Glass)” The Metropolitan Opera of New York

REX Movie Theatre

Time 18:00

Admission: 15€ (General)


Saturday, January 25th 2020

 

Κάλαντα πρωτοχρονιάς & Καλωσόρισμα Άη Βασίλη | New Years Carols & Santa Klaus Welcoming

22/12/2019 16:22


αφίσα


 

“Κάλαντα πρωτοχρονιάς” Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση από τα χορωδιακά σύνολα του Δήμου Αγίου Νικολάου
Άγιος Νικόλαος 
Ώρα 10:00-14:00
“Καλωσόρισμα Άη Βασίλη - Μοίρασμα δώρων” Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση
Λιμάνι Αγίου Νικολάου & Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου 
Ώρα 17:30 
Είσοδος: Ελεύθερη
"New Years Carols" New Year's Eve event by the Agios Nikolaos Municipality Choir Ensembles
Agios Nikolaos 
Time 10:00-14:00
"Santa Klaus Welcoming - Gift Sharing" New Year's Eve event
Agios Nikolaos Port & Eleftherios Venizelos Square 
Time 17:30 
Admission free

“Κάλαντα πρωτοχρονιάς” Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση από τα χορωδιακά σύνολα του Δήμου Αγίου Νικολάου

Άγιος Νικόλαος 

Ώρα 10:00-14:00


“Καλωσόρισμα Άη Βασίλη - Μοίρασμα δώρων” Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση

Λιμάνι Αγίου Νικολάου & Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου 

Ώρα 17:30 

Είσοδος: Ελεύθερη"New Years Carols" New Year's Eve event by the Agios Nikolaos Municipality Choir Ensembles

Agios Nikolaos 

Time 10:00-14:00


"Santa Klaus Welcoming - Gift Sharing" New Year's Eve event

Agios Nikolaos Port & Eleftherios Venizelos Square 

Time 17:30 

Admission free

 

Μοίρασμα δώρων Άη Βασίλη (Νεάπολη) | Santa Klaus Gift Sharing (Neapoli)

22/12/2019 16:09


αφίσα


 

“Μοίρασμα δώρων Άη Βασίλη” Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για όλα τα παιδιά στο σπιτάκι του Πολιτιστικού Συλλόγου «Νέοι Νεάπολης» με δωρεάν μπουφέ, βόλτα με τρενάκι για όλους και διασκέδαση από τη Μαρουλίτα
Συνδιοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος «Νέοι Νεάπολης», Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης, ΠΑΟΔΑΝ
Δημοτικός Κήπος Νεάπολης / Ώρα 13:00-18:00 / Είσοδος: Ελεύθερη
 
“Santa Klaus Gift Sharing” Christmas event for all the children, free buffet, train ride for everyone and children entertaining
Co-organized by: Neapolis Youth Cultural Association, Neapolis Municipal Community, PAODAN
Eleftherios Venizelos Square, Agios Nikolaos (starting point) / Time 18:00 / Admission free

“Μοίρασμα δώρων Άη Βασίλη” Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για όλα τα παιδιά στο σπιτάκι του Πολιτιστικού Συλλόγου «Νέοι Νεάπολης» με δωρεάν μπουφέ, βόλτα με τρενάκι για όλους και διασκέδαση από τη Μαρουλίτα


Συνδιοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος «Νέοι Νεάπολης», Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης, ΠΑΟΔΑΝ


Δημοτικός Κήπος Νεάπολης

Ώρα 13:00-18:00

Είσοδος: Ελεύθερη


 


“Santa Klaus Gift Sharing” Christmas event for all the children, free buffet, train ride for everyone and children entertaining


Co-organized by: Neapolis Youth Cultural Association, Neapoli Municipal Community, PAODAN


Eleftherios Venizelos Square, Agios Nikolaos (starting point)

Time 13:00-18:00

Admission free

 

Χριστουγεννιάτικη γιορτή Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 6ου Νηπιαγωγείου | Christmas Party of the 6th Agios Nikolaos Kindergarten Parents

12/12/2019 15:49


αφίσα


 

“Χριστουγεννιάτικη γιορτή Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 6ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου” Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση
Διοργάνωση: Συλλόγος Γονέων & Κηδεμόνων 6ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου
Πνευματικό Κέντρο Ενορίας Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου / Ώρα 17:00 / Είσοδος: Ελεύθερη
 
“Christmas Party of the 6th Agios Nikolaos Kindergarten Parents & Guardians Association” Christmas event
Organized by: 6th Agios Nikolaos Kindergarten Parents & Guardians Association
Immaculate Conception of Virgin Mairy Holly Temple Spiritual Center / Time 17:00 / Admission free

“Χριστουγεννιάτικη γιορτή Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 6ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου” Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση


Διοργάνωση: Συλλόγος Γονέων & Κηδεμόνων 6ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου

Πνευματικό Κέντρο Ενορίας Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Ώρα 17:00

Είσοδος: Ελεύθερη


 


“Christmas Party of the 6th Agios Nikolaos Kindergarten Parents & Guardians Association” Christmas event


Organized by: 6th Agios Nikolaos Kindergarten Parents & Guardians Association

Immaculate Conception of Virgin Mairy Holly Temple Spiritual Center

Time 17:00

Admission free

 

Το σπίτι του Άη Βασίλη | Santa's House

12/12/2019 15:38


αφίσα

 

“Το σπίτι του Άη Βασίλη” Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και δράσεις για παιδιά - Παραμύθια, κατασκευές, θεατρικό παιχνίδι, γλυκίσματα, ευχόδεντρα, ήθη και έθιμα, χορός, τραγούδι, ζωγραφική, γράμματα και φωτογραφίες με τον Άη Βασίλη και άλλα πολλά..
Με την υποστήριξη: Σώμα Ελλήνων Προσκόπων - 1ο Σύστημα Ν/Π Αγίου Νικολάου, Βρεφονηπιακός Σταθμός ‘’Η χώρα του Παραμυθιού’’, Βρεφονηπιακός Σταθμός ‘’Μικρούληδες Junior Academy’’,  Εργαστήρι Θεατρικού Παιχνιδιού ΛΕΥΚΟ ΠΑΝΙ, Διεπιστημονική ομάδα Ε.Σ.Τ.Ι.Α., Α.Ο.Α.Ν., Α.Ο. Λασιθίου, Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού - Τοπικό Τμήμα Αγίου Νικολάου, Βίκη Μιχαλάκη - Εικαστικός, ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου, 5ο Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου, Λέσχης Ανάγνωσης Αγίου Νικολάου «Βιβλιοσκώληκες», Ομάδα Κουκλοθέατρου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Μεραμβέλλου-Οροπεδίου
Ημέρες λειτουργίας: Σάββατο 21 - Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 (εκτός της 25ης & 26ης Δεκεμβρίου)
Παλαιό Ειρηνοδικείο Αγίου Νικολάου / Ώρες 17.00 - 20.00 / Είσοδος: Ελεύθερη (τα παιδιά παραμένουν στο χώρο με τη συνοδεία των γονέων)
 
"Santa's House" Christmas celebrations and activities for children - Fairy tales, theatrical plays, children construction’s, pastries, wishing trees, customs, dancing, singing, painting, letters and photos with Santa Claus and many many more..
Opening days: Saturday 21st - Monday 30th December, 2019 (except  December 25th & 26th)
Agios Nikolaos Old County Court / Time 17:00 - 20:00 / Admission free (during their stay at the events, children must be accompanied by their parents at all time)

 

“Το σπίτι του Άη Βασίλη” Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και δράσεις για παιδιά - Παραμύθια, κατασκευές, θεατρικό παιχνίδι, γλυκίσματα, ευχόδεντρα, ήθη και έθιμα, χορός, τραγούδι, ζωγραφική, γράμματα και φωτογραφίες με τον Άη Βασίλη και άλλα πολλά..


Με την υποστήριξη: Σώμα Ελλήνων Προσκόπων - 1ο Σύστημα Ν/Π Αγίου Νικολάου, Βρεφονηπιακός Σταθμός ‘’Η χώρα του Παραμυθιού’’, Βρεφονηπιακός Σταθμός ‘’Μικρούληδες Junior Academy’’,  Εργαστήρι Θεατρικού Παιχνιδιού ΛΕΥΚΟ ΠΑΝΙ, Διεπιστημονική ομάδα Ε.Σ.Τ.Ι.Α., Α.Ο.Α.Ν., Α.Ο. Λασιθίου, Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού - Τοπικό Τμήμα Αγίου Νικολάου, Βίκη Μιχαλάκη - Εικαστικός, ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου, 5ο Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου, Λέσχης Ανάγνωσης Αγίου Νικολάου «Βιβλιοσκώληκες», Ομάδα Κουκλοθέατρου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Μεραμβέλλου-Οροπεδίου


Ημέρες λειτουργίας: Σάββατο 21 - Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 (εκτός της 25ης & 26ης Δεκεμβρίου)

Παλαιό Ειρηνοδικείο Αγίου Νικολάου

Ώρες 17.00 - 20.00

Είσοδος: Ελεύθερη (τα παιδιά παραμένουν στο χώρο με τη συνοδεία των γονέων)


 

"Santa's House" Christmas celebrations and activities for children - Fairy tales, theatrical plays, children construction’s, pastries, wishing trees, customs, dancing, singing, painting, letters and photos with Santa Claus and many many more..


Opening days: Saturday 21st - Monday 30th December, 2019 (except December 25th & 26th)

Agios Nikolaos Old County Court

Time 17:00 - 20:00

Admission free (during their stay at the events, children must be accompanied by their parents at all time)

 

Ημέρα Αγάπης 2019 | Love Day 2019

09/12/2019 15:20

 

αφίσα


 

“Ημέρα Αγάπης 2019” Χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό παζάρι με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα
Διοργάνωση: ΠΟΚΑΝ-ΕΛΜΕ Λασιθίου
Συμμετέχουν: Μαθητικές Κοινότητες, Σύλλογοι και Φορείς του Αγίου Νικολάου
Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου / Ώρα 10:30 - 14.30 / Είσοδος: Ελεύθερη
 
"Love Day 2019" Christmas charity bazaar with a rich artistic programme
Organized by: Agios Nikolaos Teachers Cultural Association

Eleftherios Venizelos Square, Agios Nikolaos / Time 10:30 - 14:30 / Admission free


“Ημέρα Αγάπης 2019” Χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό παζάρι με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα


Διοργάνωση: ΠΟΚΑΝ-ΕΛΜΕ Λασιθίου

Συμμετέχουν: Μαθητικές Κοινότητες, Σύλλογοι και Φορείς του Αγίου Νικολάου


Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου

Ώρα 10:30 - 14.30

Είσοδος: Ελεύθερη


 


"Love Day 2019" Christmas charity bazaar with a rich artistic programme

Organized by: Agios Nikolaos Teachers Cultural Association


Eleftherios Venizelos Square, Agios Nikolaos

Time 10:30 - 14:30

Admission free

 

Κάλαντα απ’ όλη την Ελλάδα | Greek Christmas Carols

09/12/2019 15:15


 

αφίσα
“Καλησπερίζω φέρνοντας αγέρα μυρωμένο - Κάλαντα απ’ όλη την Ελλάδα” Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Χορωδίας του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
Διεύθυνση - Διδασκαλία: Χριστίνα Κορρέ
Διοργάνωση: Πνευματικό Κέντρο Ενορίας Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ΠΑΟΔΑΝ, Κοινότητα Νεάπολης
Κινηματοθέατρο ΔΡΗΡΟΣ / Ώρα 19:30 / Είσοδος: Ελεύθερη
 
"Greek Christmas Carols" Christmas concert of the Immaculate Conception of Virgin Mairy Holly Temple Spiritual Center Choir
Direction of choir - Teaching: Christina Korre
Organized by: Immaculate Conception of Virgin Mairy Holly Temple Spiritual Center, PAODAN, Neapolis Community
DRIROS Movie Theatre, Neapolis / Time 19:30 / Admission free

αφίσα


“Καλησπερίζω φέρνοντας αγέρα μυρωμένο - Κάλαντα απ’ όλη την Ελλάδα” Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Χορωδίας του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου


Διεύθυνση - Διδασκαλία: Χριστίνα Κορρέ

Διοργάνωση: Πνευματικό Κέντρο Ενορίας Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ΠΑΟΔΑΝ, Κοινότητα Νεάπολης


Κινηματοθέατρο ΔΡΗΡΟΣ

Ώρα 19:30

Είσοδος: Ελεύθερη


 


"Greek Christmas Carols" Christmas concert of the Immaculate Conception of Virgin Mairy Holly Temple Spiritual Center Choir

Direction of choir - Teaching: Christina Korre


Organized by: Immaculate Conception of Virgin Mairy Holly Temple Spiritual Center, PAODAN, Neapolis Community

DRIROS Movie Theatre, Neapoli

Time 19:30

Admission free

 

Άναμμα Χριστουγεννιάτικου Δένδρου

02/12/2019 16:12


αφίσα


 

“Άναμμα Χριστουγεννιάτικου Δένδρου” Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 2019
Ξυλοπόδαροι, κλόουν, χιονάνθρωπος και τάρανδος, χορευτικά από σχολές χορού, χορωδιακά σύνολα Δήμου Αγίου Νικολάου, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, λουκουμάδες από το 1ο Σύστημα Ν/Προσκόπων Αγίου Νικολάου, κανελάδα και κρέπες από το Σώμα Ελλήνων Οδηγών, βόλτα με τρενάκι, συναυλία με τους Harmonic Pulse, face painting από το Δημόσιο ΙΕΚ Αγίου Νικολάου
Παρουσιάζει η Τζωρτζίνα Μαλλιαρόζη  
Λίμνη Αγίου Νικολάου / Ώρα 17:00 - 20:00 / Είσοδος: Ελεύθερη
 
"Christmas Tree Lighting" Christmas events 2019
Stilts, clowns, snowman and reindeer, dance schools, choir, pastry workshop, loukoumades, canelada drink and crepes, face painting
Presented by Giorgina Malliarozi
Agios Nikolaos Lake / Time 17:00 - 20:00 / Admission free

“Άναμμα Χριστουγεννιάτικου Δένδρου” Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 2019


Ξυλοπόδαροι, κλόουν, χιονάνθρωπος και τάρανδος, χορευτικά από σχολές χορού, χορωδιακά σύνολα Δήμου Αγίου Νικολάου, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, λουκουμάδες από το 1ο Σύστημα Ν/Προσκόπων Αγίου Νικολάου, κανελάδα και κρέπες από το Σώμα Ελλήνων Οδηγών, βόλτα με τρενάκι, συναυλία με τους Harmonic Pulse, face painting από το Δημόσιο ΙΕΚ Αγίου Νικολάου

Παρουσιάζει η Τζωρτζίνα Μαλλιαρόζη  


Λίμνη Αγίου Νικολάου

Ώρα 17:00 - 20:00

Είσοδος: Ελεύθερη


 


"Christmas Tree Lighting" Christmas events 2019


Stilts, clowns, snowman and reindeer, dance schools, choir, pastry workshop, loukoumades, canelada drink and crepes, face painting

Presented by Giorgina Malliarozi

 

Agios Nikolaos Lake

Time 17:00 - 20:00

Admission free

 

 

Madama Butterfly

22/11/2019 16:23


αφίσα


 

The Metropolitan Opera HD Live - Περίοδος 2019-2020
Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση βραβευμένων παραστάσεων όπερας της Metropolitan Opera of New York
“Madama Butterfly (Giacomo Puccini)” Παράσταση όπερας της Metropolitan Opera of New York
Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ - The Metropolitan Opera of New York
Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019
Κινηματοθέατρο REX / Ώρα 18:00 / Είσοδος: 15€ (Γενική) & 10€ (Μαθητικό - Φοιτητικό - Ανέργων - Ομαδικά)
 
“Madama Butterfly (Giacomo Puccini)” The Metropolitan Opera of New York
REX Movie Theatre / Time 18:00 / Admission: 15€ (General)
Saturday, November 30th 2019

The Metropolitan Opera HD Live - Περίοδος 2019-2020


Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση βραβευμένων παραστάσεων όπερας της Metropolitan Opera of New York


“Madama Butterfly (Giacomo Puccini)” Παράσταση όπερας της Metropolitan Opera of New York


Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ - The Metropolitan Opera of New York


Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019


Κινηματοθέατρο REX

Ώρα 18:00

Είσοδος: 15€ (Γενική) & 10€ (Μαθητικό - Φοιτητικό - Ανέργων - Ομαδικά)


 


“Madama Butterfly (Giacomo Puccini)” The Metropolitan Opera of New York

REX Movie Theatre

Time 18:00

Admission: 15€ (General)


Saturday, November 30th 2019

 

King Lear

05/11/2019 22:37

 

αφίσα


 

The National Theatre of London / NT Live - Περίοδος 2019-2020
Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση βραβευμένων θεατρικών παραστάσεων του National Theatre of London
“King Lear (William Shakespeare)” Θεατρική παράσταση του National Theatre of London
Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ - The National Theatre of London / NT Live
Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019
Κινηματοθέατρο REX / Ώρα 18:00 / Είσοδος: 12€ (Γενική) & 10€ (Μαθητικό - Φοιτητικό - Ανέργων - Ομαδικά)
 
“King Lear (William Shakespeare)” The National Theatre of London
REX Movie Theatre / Time 18:00 / Admission: 12€ (General) & 10€ (Students - Unemployed - Groups)
Sunday, November 17th 2019

The National Theatre of London / NT Live - Περίοδος 2019-2020


Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση βραβευμένων θεατρικών παραστάσεων του National Theatre of London

“King Lear (William Shakespeare)” Θεατρική παράσταση του National Theatre of London

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ - The National Theatre of London / NT Live


Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019

Κινηματοθέατρο REX

Ώρα 18:00

Είσοδος: 12€ (Γενική) & 10€ (Μαθητικό - Φοιτητικό - Ανέργων - Ομαδικά)


 


“King Lear (William Shakespeare)” The National Theatre of London

REX Movie Theatre

Time 18:00

Admission: 12€ (General) & 10€ (Students - Unemployed - Groups)


Sunday, November 17th 2019

 

Turandot (Giacomo Puccini)

25/10/2019 13:29


αφίσα


 

The Metropolitan Opera HD Live - Περίοδος 2019-2020
Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση βραβευμένων παραστάσεων όπερας της Metropolitan Opera of New York
“Turandot (Giacomo Puccini)” Παράσταση όπερας της Metropolitan Opera of New York
Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ - The Metropolitan Opera of New York
Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019
Κινηματοθέατρο REX / Ώρα 16:30 / Είσοδος: 15€ (Γενική) & 10€ (Μαθητικό - Φοιτητικό - Ανέργων - Ομαδικά)
 
“Turandot (Giacomo Puccini)” The Metropolitan Opera of New York
REX Movie Theatre / Time 16:30 / Admission: 15€ (General)
Thursday, October 31st 2019

The Metropolitan Opera HD Live - Περίοδος 2019-2020


Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση βραβευμένων παραστάσεων όπερας της Metropolitan Opera of New York

“Turandot (Giacomo Puccini)” Παράσταση όπερας της Metropolitan Opera of New York

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ - The Metropolitan Opera of New York


Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019

Κινηματοθέατρο REX

Ώρα 16:30

Είσοδος: 15€ (Γενική) & 10€ (Μαθητικό - Φοιτητικό - Ανέργων - Ομαδικά)

Σύνοψη


 


“Turandot (Giacomo Puccini)” The Metropolitan Opera of New York

 

REX Movie Theatre

Time 16:30

Admission: 15€ (General)

Thursday, October 31st 2019

Synopsis

 

Αρχεία

“Ανακήρυξη επίτιμων δημοτών Αγίου Νικολάου, Γεωργίας Μοσχόβη & Maurice Born” Τιμητική εκδήλωση - Παρουσίαση ντοκιμαντέρ «Απόκοπος ή Σπιναλόγκα»

23/10/2019 13:32


αφίσα


 

“Ανακήρυξη επίτιμων δημοτών Αγίου Νικολάου, Γεωργίας Μοσχόβη & Maurice Born” Τιμητική εκδήλωση - Παρουσίαση ντοκιμαντέρ «Απόκοπος ή Σπιναλόγκα»
Διοργάνωση: Δήμος Αγίου Νικολάου
Κινηματοθέατρο REX / Ώρα 19:00 / Είσοδος: Ελεύθερη
 
“Honorary Citizens of Agios Nikolaos Announcement Event, Georgia Moschovi & Maurice Born” Honorary Event - Documentary presentation "Apokopos or Spinalonga"
Organized by: Agios Nikolaos Municipality
REX Movie Theater / Time 19:00 / Admission free

 

“Ανακήρυξη επίτιμων δημοτών Αγίου Νικολάου, Γεωργίας Μοσχόβη & Maurice Born” Τιμητική εκδήλωση - Παρουσίαση ντοκιμαντέρ «Απόκοπος ή Σπιναλόγκα»


Διοργάνωση: Δήμος Αγίου Νικολάου


Κινηματοθέατρο REX

Ώρα 19:00

Είσοδος: Ελεύθερη


 


“Honorary Citizens of Agios Nikolaos Announcement Event, Georgia Moschovi & Maurice Born” Honorary Event - Documentary presentation "Apokopos or Spinalonga"


Organized by: Agios Nikolaos Municipality


REX Movie Theater

Time 19:00

Admission free

 

2ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού | 2nd International Folk Dance Festival

07/09/2019 14:21


αφίσα


 

“2ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού, Χορεύοντας στο Μεραμπέλλο” Διεθνές φεστιβάλ με τη συμμετοχή συγκροτημάτων και χορευτών από την Ελλάδα, τη Σερβία, τη Γεωργία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία και την Παραγουάη
Διάφορες περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου / Ώρα 21.00 / Είσοδος: Ελεύθερη
 
Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου, Ελούντα
Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου, Σίσσι & Κριτσά (Δημοτικό Σχολείο)
Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου, Άγιος Νικόλαος (Λίμνη)
Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου, Νεάπολη (Κεντρική Πλατεία)
 
"2nd International Folk Dance Festival, Dancing by the Sea of Merabello" International Festival with the participation of dancing groups and dancers from Greece, Serbia, Georgia, Ukraine, Moldova and Paraguay
Agios Nikolaos Municipality / Time 21:00 / Admission free
 
Events programme
Thursday, September 12th, Elounda
Friday, September 13th, Sissi & Kritsa (Elementary School)
Saturday, September 14th, Agios Nikolaos (Lake)
Sunday, September 15th, Neapoli (Central Square)

“2ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού, Χορεύοντας στο Μεραμπέλλο” Διεθνές φεστιβάλ με τη συμμετοχή συγκροτημάτων και χορευτών από την Ελλάδα, τη Σερβία, τη Γεωργία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία και την Παραγουάη


Διάφορες περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου / Ώρα 21.00 / Είσοδος: Ελεύθερη


 

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου, Ελούντα

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου, Σίσσι & Κριτσά (Δημοτικό Σχολείο)

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου, Άγιος Νικόλαος (Λίμνη)

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου, Νεάπολη (Κεντρική Πλατεία)


 ------


"2nd International Folk Dance Festival, Dancing by the Sea of Merabello" International Festival with the participation of dancing groups and dancers from Greece, Serbia, Georgia, Ukraine, Moldova and Paraguay


Agios Nikolaos Municipality / Time 21:00 / Admission free

 

Events programme

Thursday, September 12th, Elounda

Friday, September 13th, Sissi & Kritsa (Elementary School)

Saturday, September 14th, Agios Nikolaos (Lake)

Sunday, September 15th, Neapoli (Central Square)

 

Γιώργος Σεφέρης, «Ζήτημα φωτός» | George Seferis, «Matter of light»

12/08/2019 11:46


αφίσα


 

“Γιώργος Σεφέρης, «Ζήτημα φωτός» - Ο ποιητής και φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης” Εκδήλωση & Έκθεση φωτογραφίας
Ομιλητές: Μαρία Κωστάκη - φιλόλογος, Οδυσσέας Σγουρός - αρχιτέκτων
Απαγγελία: Δημήτρης Παπαδάκης - ηθοποιός
Μελοποιημένη ποίηση αποδίδουν: Κώστας Πρατσινάκης - τραγούδι, Κώστας Ματσίγκος - κιθάρα & μαντολίνο, Αθανάσιος Κοντονικόλας - πιάνο
Συνδιοργάνωση: Πολιτιστική & Λαογραφική Εταιρία Απάνω Μεραμπέλλου (ΠΛΕΑΜ) - Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Νεάπολης - Περιφέρεια Κρήτης
Συνεργασία: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ)
Παλαιό Γυμνάσιο Νεάπολης / Ώρα 19:30 / Είσοδος: Ελεύθερη
Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά, κατά τους μήνες Αύγουστο & Σεπτέμβριο 2019, από τις 10:30 έως τις 16:30. Κατά τους μήνες Οκτώβριο 2019 έως και Μάρτιο 2020 θα είναι ανοικτή για σχολικές ομάδες και γκρουπ, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.
 
“George Seferis, «Matter of light» - The poet and photographer George Seferis” Cultural event & Photo exhibition
Speakers: Maria Kostaki - philologist, Odysseas Sgouros - architect
Poetry recitation: Dimitris Papadakis - actor
Composed poetry performed by: Kostas Pratsinakis - singing, Kostas Matsigos - guitar & mandolin, Athanasios Kontikolas - piano
Co-organized by: Cultural & Folklore Society of Apano Merabello (PLEAM) - Neapolis Folklore & Historical Museum - Region of Crete
Collaboration: National Bank Educational Foundation (MIET)
Neapolis Old High School / Time 10:30-16:30 / Admission free
The exhibition will be open daily, during August & September 2019, from 10:30 to 16:30. During October 2019 to March 2020 the exhibition will be open to school groups and groups, by appointment only.

“Γιώργος Σεφέρης, «Ζήτημα φωτός» - Ο ποιητής και φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης” Εκδήλωση & Έκθεση φωτογραφίας


Ομιλητές: Μαρία Κωστάκη - φιλόλογος, Οδυσσέας Σγουρός - αρχιτέκτων


Απαγγελία: Δημήτρης Παπαδάκης - ηθοποιός


Μελοποιημένη ποίηση αποδίδουν: Κώστας Πρατσινάκης - τραγούδι, Κώστας Ματσίγκος - κιθάρα & μαντολίνο, Αθανάσιος Κοντονικόλας - πιάνο


Συνδιοργάνωση: Πολιτιστική & Λαογραφική Εταιρία Απάνω Μεραμπέλλου (ΠΛΕΑΜ) - Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Νεάπολης - Περιφέρεια Κρήτης


Συνεργασία: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ)


Παλαιό Γυμνάσιο Νεάπολης / Ώρα 19:30 / Είσοδος: Ελεύθερη


Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά, κατά τους μήνες Αύγουστο & Σεπτέμβριο 2019, από τις 10:30 έως τις 16:30. Κατά τους μήνες Οκτώβριο 2019 έως και Μάρτιο 2020 θα είναι ανοικτή για σχολικές ομάδες και γκρουπ, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.


 


“George Seferis, «Matter of light» - The poet and photographer George Seferis” Cultural event & Photo exhibition


Speakers: Maria Kostaki - philologist, Odysseas Sgouros - architect


Poetry recitation: Dimitris Papadakis - actor


Composed poetry performed by: Kostas Pratsinakis - singing, Kostas Matsigos - guitar & mandolin, Athanasios Kontikolas - piano


Co-organized by: Cultural & Folklore Society of Apano Merabello (PLEAM) - Neapolis Folklore & Historical Museum - Region of Crete


Collaboration: National Bank Educational Foundation (MIET)


Neapolis Old High School / Time 10:30-16:30 / Admission free


The exhibition will be open daily, during August & September 2019, from 10:30 to 16:30. During October 2019 to March 2020 the exhibition will be open to school groups and groups, by appointment only.

 

Τιμητική βραδιά αφιερωμένη στον Μιχάλη Φαλκώνη | Honorary evening dedicated to Michalis Falkonis

12/08/2019 11:40


αφίσα


 

“Τιμητική βραδιά αφιερωμένη στο Φουρνιώτη δάσκαλο και παιδαγωγό Μιχάλη Φαλκώνη” Εκδήλωση - Ομιλία & Μουσική
Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Φουρνής «Η Ευαγγελίστρια»
Δημοτικό Σχολείο Φουρνής / Ώρα 20:30 / Είσοδος: Ελεύθερη
 
"Honorary evening dedicated to the descenting from Fourni village teacher Michalis Falkonis " Event - Speech & Music
Organized by: Cultural Association of Fourni "Evangelistria"
Primary School, Fourni village / Time 20:30 / Admission free

“Τιμητική βραδιά αφιερωμένη στο Φουρνιώτη δάσκαλο και παιδαγωγό Μιχάλη Φαλκώνη” Εκδήλωση - Ομιλία & Μουσική


Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Φουρνής «Η Ευαγγελίστρια»


Δημοτικό Σχολείο Φουρνής / Ώρα 20:30 / Είσοδος: Ελεύθερη


 


"Honorary evening dedicated to the descenting from Fourni village teacher Michalis Falkonis " Event - Speech & Music


Organized by: Cultural Association of Fourni "Evangelistria"


Primary School, Fourni village / Time 20:30 / Admission free

 

Sankara - Magic Inside

09/08/2019 17:50


αφίσα


 

“Sankara - Magic Inside” Παράσταση Μάγου Sankara
Πλαζ ΕΟΤ / Ώρα 21.00 / Είσοδος: ***********
 
"Sankara - Magic Inside" Wizard performance
EOT Beach, Agios Nikolaos / Time 21:00 / Admission: ***********

“Sankara - Magic Inside” Παράσταση Μάγου Sankara


Πλαζ ΕΟΤ / Ώρα 21.00


 


"Sankara - Magic Inside" Wizard performance


EOT Beach, Agios Nikolaos / Time 21:00


 


 

Τιμητική βραδιά αφιερωμένη στο Φουρνιώτη δάσκαλο και παιδαγωγό Μιχάλη Φαλκώνη

09/08/2019 17:48


 

“Τιμητική βραδιά αφιερωμένη στο Φουρνιώτη δάσκαλο και παιδαγωγό Μιχάλη Φαλκώνη” Εκδήλωση - Ομιλία & Μουσική
Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Φουρνής «Η Ευαγγελίστρια»
Δημοτικό Σχολείο Φουρνής / Ώρα 20:30 / Είσοδος: Ελεύθερη
 
"Honorary evening dedicated to the descenting from Fourni village teacher Michalis Falkonis " Event - Speech & Music
Organized by: Cultural Association of Fourni "Evangelistria"
Primary School, Fourni village / Time 20:30 / Admission free

“Τιμητική βραδιά αφιερωμένη στο Φουρνιώτη δάσκαλο και παιδαγωγό Μιχάλη Φαλκώνη” Εκδήλωση - Ομιλία & Μουσική


Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Φουρνής «Η Ευαγγελίστρια»


Δημοτικό Σχολείο Φουρνής / Ώρα 20:30 / Είσοδος: Ελεύθερη


 


"Honorary evening dedicated to the descenting from Fourni village teacher Michalis Falkonis " Event - Speech & Music


Organized by: Cultural Association of Fourni "Evangelistria"


Primary School, Fourni village / Time 20:30 / Admission free

 

Δεκαπενταύγουστος στο Καστέλλι Φουρνής | August 15th Feast

09/08/2019 12:56


 

“Δεκαπενταύγουστος στο Καστέλλι Φουρνής” Κρητικό - Λαϊκό γλέντι - Συγκρότημα Νίκου & Δημήτρη Γρηγοράκη, Νίκου Μουδάτσου
Πολιτιστικός Σύλλογος Καστελλιανών Μεραμβέλλου Λασιθίου «Κέραμος»
Αύλειος χώρος Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου Φουρνής / Ώρα 21.00
 
"August 15th Feast" Cretan - Folk feast
“Keramos” Cultural Association
Primary School of Kastelli, Fourni village / Time 21:00 

“Δεκαπενταύγουστος στο Καστέλλι Φουρνής” Κρητικό - Λαϊκό γλέντι - Συγκρότημα Νίκου & Δημήτρη Γρηγοράκη, Νίκου Μουδάτσου


Πολιτιστικός Σύλλογος Καστελλιανών Μεραμβέλλου Λασιθίου «Κέραμος»


Αύλειος χώρος Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου Φουρνής / Ώρα 21.00


 


"August 15th Feast" Cretan - Folk feast


“Keramos” Cultural Association


Primary School of Kastelli, Fourni village / Time 21:00 

 

Πρόσφυγες | Refugees

06/08/2019 12:57


αφίσα

 


 

“Πρόσφυγες” Παρουσίαση βιβλίου Μανώλη Συλλιγάρδου, συγγραφέα - Δ/ντή Δ/νσης Δασών Λασιθίου
Έκδοση: Πρότυπες Εκδόσεις Πηγή
Ιστορική και Λογοτεχνική ανάλυση βιβλίου: Έφη Μπουκουβάλα, φιλόλογος-ψυχολόγος & Κωστής Μαυρικάκης, πολιτικός μηχανικός
Ανάγνωση κειμένων: Άννα Καραγιαννάκη, δημοσιογράφος & Νίκος Τζώρτζης, ραδιοφωνικός παραγωγός
Συντονισμός εκδήλωσης: Μαρία Σεργάκη, φυσικός-τ. προϊσταμένη Γ.Α.Κ.Ν. Λασιθίου
Μουσική επένδυση: Μιχάλης Κλώντζας, π’ Γεώργιος Τζάβλας, Κάλλια Χουρδάκη
Παλαιό Γυμνάσιο Νεάπολης / Ώρα 20:00 / Είσοδος: Ελεύθερη
 
“Refugees” Book presentation by Manolis Sylligardos, author - Director of Lasithi Forestry Department
Pyblication: Protipes Ekdoseis Pigi
Historical and literary analysis of the book: Efi Boukouvala, philologist-psychologist & Kostis Mavrikakis, civil engineer
Texts reading: Anna Karagiannaki, journalist & Nikos Tzortzis, radio producer
Event Coordination: Maria Sergaki, physicist-former head of Lassithi G.A.K.N.
Music performed by: Michalis Klontzas, priest Georgios Tzavlas, Kallia Hourdaki
Neapolis Old High School / Time 20:00 / Admission free

“Πρόσφυγες” Παρουσίαση βιβλίου Μανώλη Συλλιγάρδου, συγγραφέα - Δ/ντή Δ/νσης Δασών Λασιθίου


Έκδοση: Πρότυπες Εκδόσεις Πηγή


Ιστορική και Λογοτεχνική ανάλυση βιβλίου: Έφη Μπουκουβάλα, φιλόλογος-ψυχολόγος & Κωστής Μαυρικάκης, πολιτικός μηχανικός


Ανάγνωση κειμένων: Άννα Καραγιαννάκη, δημοσιογράφος & Νίκος Τζώρτζης, ραδιοφωνικός παραγωγός


Συντονισμός εκδήλωσης: Μαρία Σεργάκη, φυσικός-τ. προϊσταμένη Γ.Α.Κ.Ν. Λασιθίου


Μουσική επένδυση: Μιχάλης Κλώντζας, π’ Γεώργιος Τζάβλας, Κάλλια Χουρδάκη


Παλαιό Γυμνάσιο Νεάπολης

Ώρα 20:00

Είσοδος: Ελεύθερη


 


“Refugees” Book presentation by Manolis Sylligardos, author - Director of Lasithi Forestry Department

Pyblication: Protipes Ekdoseis Pigi


Historical and literary analysis of the book: Efi Boukouvala, philologist-psychologist & Kostis Mavrikakis, civil engineer


Texts reading: Anna Karagiannaki, journalist & Nikos Tzortzis, radio producer


Event Coordination: Maria Sergaki, physicist-former head of Lassithi G.A.K.N.


Music performed by: Michalis Klontzas, priest Georgios Tzavlas, Kallia Hourdaki


Neapolis Old High School

Time 20:00

Admission free

 

Εξυφαίνοντας την παράδοση | Weaving Tradition

06/08/2019 12:48


αφίσα


 

“Εξυφαίνοντας την παράδοση: Η παραδοσιακή υφαντική ως ποιητική των γυναικών στο Επάνω Μεραμπέλλο” Παρουσίαση βιβλίου Μαρίας Κοκολάκη
Ομιλήτριες: Μεταξία Τσιποπούλου, Δρ. Προϊστορικής Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ - Επίτιμη Δ/ντρια ΥΠΠΟ & Δρ Μαρία Κουμαριανού, Ανθρωπολόγος - τ. Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Εθνολογίας
Μουσική: Γιώργος Βλάσσης, λύρα & Γιάννης Βλάσσης, λαούτο
Διοργάνωση: Πολιτιστική & Λαογραφική Εταιρία Απάνω Μεραμπέλλου (ΠΛΕΑΜ)
Παλαιό Γυμνάσιο Νεάπολης / Ώρα 20:00 / Είσοδος: Ελεύθερη
 
“Weaving Tradition: Traditional Weaving as a Poetry of Women in Epano Merabello” Book Presentation by Maria Kokolaki
Speakers: Metaxia Tsipopoulou, Dr. Prehistoric Archaeology at EKPA - Honorable Director of Ministry of Culture & Dr Maria Koumarianou, Anthropologist - President of the Hellenic Society of Ethnology
Music: Giorgos Vlassis, lyra & Giannis Vlassis, lute
Organized by: Cultural & Folklore Society of Apano Merabello (PLEAM)
Neapolis Old High School / Time 20:00 / Admission free

“Εξυφαίνοντας την παράδοση: Η παραδοσιακή υφαντική ως ποιητική των γυναικών στο Επάνω Μεραμπέλλο” Παρουσίαση βιβλίου Μαρίας Κοκολάκη


Ομιλήτριες: Μεταξία Τσιποπούλου, Δρ. Προϊστορικής Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ - Επίτιμη Δ/ντρια ΥΠΠΟ & Δρ Μαρία Κουμαριανού, Ανθρωπολόγος - τ. Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Εθνολογίας


Μουσική: Γιώργος Βλάσσης, λύρα & Γιάννης Βλάσσης, λαούτο


Διοργάνωση: Πολιτιστική & Λαογραφική Εταιρία Απάνω Μεραμπέλλου (ΠΛΕΑΜ)


Παλαιό Γυμνάσιο Νεάπολης

Ώρα 20:00

Είσοδος: Ελεύθερη


 


“Weaving Tradition: Traditional Weaving as a Poetry of Women in Epano Merabello” Book Presentation by Maria Kokolaki


Speakers: Metaxia Tsipopoulou, Dr. Prehistoric Archaeology at EKPA - Honorable Director of Ministry of Culture & Dr Maria Koumarianou, Anthropologist - President of the Hellenic Society of Ethnology


Music: Giorgos Vlassis, lyra & Giannis Vlassis, lute


Organized by: Cultural & Folklore Society of Apano Merabello (PLEAM)


Neapolis Old High School

Time 20:00

Admission free

 

Φαίδρα | Phaedra

06/08/2019 12:45


αφίσα


 

“Φαίδρα” του Ρακίνα - Θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Έφης Θεοδώρου με τους Μαρία Σκουλά (Φαίδρα), Γιάννο Περλέγκα (Θησέας), Γιάννη Παπαδόπουλο (Ιππόλυτος), Γιωργή Τσαμπουράκη (Θηραμένης), Μαριάννα Δημητρίου (Οινώνη), Πηνελόπη Τσιλίκα (Αρικία), Ελένη Μπούκλη (Ισμήνη/Πανόπη)
ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου
Πλαζ ΕΟΤ / Ώρα 21:30 / Είσοδος: 15€ Γεν. - 12€ (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνω των 65 ετών), 10€ (μαθητές, φοιτητές, άνεργοι ΟΑΕΔ, ΑΜΕΑ έως 67%) - ΑΜΕΑ πάνω από 67% δωρεάν
 
“Phaedra” by Racine - Theatrical performance
DIPETHE of Crete in co-production with the Athens & Epidaurus Festival
EOT Beach, Agios Nikolaos / Time 21:30 / Admission: 15€ General - 12€ (people with many children and people aged over 65) - 10 € (students, unemployed, people with disabilities up to 67%) - people with disabilities over 67% free of charge


“Φαίδρα” του Ρακίνα - Θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Έφης Θεοδώρου με τους Μαρία Σκουλά (Φαίδρα), Γιάννο Περλέγκα (Θησέας), Γιάννη Παπαδόπουλο (Ιππόλυτος), Γιωργή Τσαμπουράκη (Θηραμένης), Μαριάννα Δημητρίου (Οινώνη), Πηνελόπη Τσιλίκα (Αρικία), Ελένη Μπούκλη (Ισμήνη/Πανόπη)


ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου


Πλαζ ΕΟΤ / Ώρα 21:30 / Είσοδος: 15€ Γεν. - 12€ (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνω των 65 ετών), 10€ (μαθητές, φοιτητές, άνεργοι ΟΑΕΔ, ΑΜΕΑ έως 67%) - ΑΜΕΑ πάνω από 67% δωρεάν


 


“Phaedra” by Racine - Theatrical performance


DIPETHE of Crete in co-production with the Athens & Epidaurus Festival

EOT Beach, Agios Nikolaos / Time 21:30 / Admission: 15€ General - 12€ (people with many children and people aged over 65) - 10 € (students, unemployed, people with disabilities up to 67%) - people with disabilities over 67% free of charge

 

Σκαλώνεις; | Do you fixate?

06/08/2019 12:40


αφίσα


 

“Σκαλώνεις; Αναζητώντας συλλογικά το πνεύμα της σκάλας” Τριήμερο εργαστήριο placemaking για τη γειτονιά στο πλαίσιο του πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού προγράμματος “Το Πνεύμα της Σκάλας” για το έτος 2019
Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
Επιμέλεια προγράμματος: Ελένη Κούκου - Θεόφιλος Τραμπούλης
Διοργάνωση: Ίρις Περουλιού Σεργάκη, irisarch.com, Αρχιτέκτων / Πολεοδόμος - Βίβιαν Δούμπα, STIPO GREECE, Πολεοδόμος Μηχανικός / Placemaker - Αγγελική Ζερβού, Αρχιτέκτων Μηχανικός / Πολιτιστική Διαχείριση
Πρόγραμμα                  
Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019, Ώρα 18:00-22:00
Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019, Ώρα 17:30-20:30
Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019, Ώρα 17:30-21:00
Σκάλα οδών Νίκωνος & Αργυροκάστρου, Άγιος Νικόλαος / Είσοδος: Ελεύθερη
 
“Do you fixate? Collectively seeking the spirit of the stairs” A three-day neighborhood placemaking workshop in the framework of the cultural, educational and social programme “The Spirit of the Stairs” for the year 2019
Under the auspices of the Ministry of Culture and Sports
Curated by: Eleni Koukou - Theofilos Tramboulis
Hosted by: Iris Perouliou Sergaki, irisarch.com, Architect / Planner - Vivian Doumba, STIPO GREECE, Planning Engineer / Placemaker - Aggeliki Zervou, Architectural Engineer / Cultural Management
Programme
Friday, September 6th 2019, Time 18:00-22:00
Saturday September 7th 2019, Time 17:30-20:30
Sunday September 8th  2019, Time 17:30-21:00
Nikonos & Argyrokastrou Street Stairs, Agios Nikolaos / Admission free“Σκαλώνεις; Αναζητώντας συλλογικά το πνεύμα της σκάλας” Τριήμερο εργαστήριο placemaking για τη γειτονιά στο πλαίσιο του πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού προγράμματος “Το Πνεύμα της Σκάλας” για το έτος 2019


Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού


Επιμέλεια προγράμματος: Ελένη Κούκου - Θεόφιλος Τραμπούλης


Διοργάνωση: Ίρις Περουλιού Σεργάκη, irisarch.com, Αρχιτέκτων / Πολεοδόμος - Βίβιαν Δούμπα, STIPO GREECE, Πολεοδόμος Μηχανικός / Placemaker - Αγγελική Ζερβού, Αρχιτέκτων Μηχανικός / Πολιτιστική Διαχείριση


Πρόγραμμα                  


Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019, Ώρα 18:00-22:00


Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019, Ώρα 17:30-20:30


Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019, Ώρα 17:30-21:00


Σκάλα οδών Νίκωνος & Αργυροκάστρου, Άγιος Νικόλαος / Είσοδος: Ελεύθερη


 


“Do you fixate? Collectively seeking the spirit of the stairs” A three-day neighborhood placemaking workshop in the framework of the cultural, educational and social programme “The Spirit of the Stairs” for the year 2019


Under the auspices of the Ministry of Culture and Sports


Curated by: Eleni Koukou - Theofilos Tramboulis


Hosted by: Iris Perouliou Sergaki, irisarch.com, Architect / Planner - Vivian Doumba, STIPO GREECE, Planning Engineer / Placemaker - Aggeliki Zervou, Architectural Engineer / Cultural Management


Programme

Friday, September 6th 2019, Time 18:00-22:00


Saturday September 7th 2019, Time 17:30-20:30


Sunday September 8th  2019, Time 17:30-21:00


Nikonos & Argyrokastrou Street Stairs, Agios Nikolaos / Admission free

 

Αχ… Η Ξενιτιά | Ah… The Migration

05/08/2019 15:03


αφισα


 

“Αχ… Η Ξενιτιά” Μουσική παράσταση σε σκηνοθεσία Γιώργου Αντωνάκη, κείμενα Νίκης Τρουλλινού, σκηνικά κοστούμια Άννας Χιλετζάκη και ερμηνεία Ανδριανής Κυλάφη με τους μουσικούς: Αντώνη Νικολιδάκη - ακορντεόν, Άρη Κουτεντάκη - μπουζούκι & κιθάρα, Γιάννη Κιαγιαδάκη - πιάνο, Γιώργο Κριτσωτάκη - τραγούδι & κιθάρα, Ζαχάρη Δραμουντάνη - μπάσο, Κώστα Σφακιανάκη - μπουζούκι & τραγούδι, Μαρία Ιερωνυμάκη - τραγούδι
Καλλιτεχνικό σχήμα “ΩΔΗπόρος”
Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης
Κινηματοθέατρο Χριστίνα / Ώρα 21.30 / Είσοδος: Ελεύθερη
 
"Ah… The Migration" Music performance directed by Giorgos Antonakis, texts by Niki Troulinou, costumes by Anna Hilletzaki, interpretation by Andriani Kilafi and the participation of the musicians: Antonis Nikolidakis - accordion, Aris Kouttenakis - bouzouki & guitar, Giannis Kiagiadakis - piano, Giorgos Kritotsakis - song & guitar, Zacharis Dramountanis - bass, Kostas Sfakianakis - bouzouki & song and Maria Ieronimaki - song
Artistic group "ODIporos"
Christina Movie Theater / Time 21:30 / Admission free             


“Αχ… Η Ξενιτιά” Μουσική παράσταση σε σκηνοθεσία Γιώργου Αντωνάκη, κείμενα Νίκης Τρουλλινού, σκηνικά κοστούμια Άννας Χιλετζάκη και ερμηνεία Ανδριανής Κυλάφη με τους μουσικούς: Αντώνη Νικολιδάκη - ακορντεόν, Άρη Κουτεντάκη - μπουζούκι & κιθάρα, Γιάννη Κιαγιαδάκη - πιάνο, Γιώργο Κριτσωτάκη - τραγούδι & κιθάρα, Ζαχάρη Δραμουντάνη - μπάσο, Κώστα Σφακιανάκη - μπουζούκι & τραγούδι, Μαρία Ιερωνυμάκη - τραγούδι


Καλλιτεχνικό σχήμα “ΩΔΗπόρος”

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης


Κινηματοθέατρο Χριστίνα / Ώρα 21.30 / Είσοδος: Ελεύθερη


 


"Ah… The Migration" Music performance directed by Giorgos Antonakis, texts by Niki Troulinou, costumes by Anna Hilletzaki, interpretation by Andriani Kilafi and the participation of the musicians: Antonis Nikolidakis - accordion, Aris Kouttenakis - bouzouki & guitar, Giannis Kiagiadakis - piano, Giorgos Kritotsakis - song & guitar, Zacharis Dramountanis - bass, Kostas Sfakianakis - bouzouki & song and Maria Ieronimaki - song


Artistic group "ODIporos"


Christina Movie Theater / Time 21:30 / Admission free             

 

Νίκος Ερωτόκριτος Κούνδουρος | Nikos Erotokritos Koundouros

05/08/2019 14:58


αφίσα“Νίκος Ερωτόκριτος Κούνδουρος” Εκδήλωση έτους Ερωτόκριτου, Αφιέρωμα στην αστείρευτη δια βίου σχέση του Νίκου Κούνδουρου με τον Ερωτόκριτο, Μαγνητοσκοπημένη προβολή αφιερώματος στην όπερα «Ερωτόκριτος» σε μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου και σκηνοθεσία Νίκου Κούνδουρου που πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδειο (Ιούλιος 2000) - Προβολή της ταινίας μικρού μήκους «Συμπόσιο» του Ιάσωνα Ταβλά
Ομιλητές: Ιάσων Ταβλάς, δημοσιογράφος & Σωτηρία Ν. Κούνδουρου
Διοργάνωση: Βιβλιοθήκη Μανώλης Φουντουλάκης
Κοινοτικό Κατάστημα Ελούντας / Ώρα 20:00 / Είσοδος: Ελεύθερη
 
"Nikos Erotokritos Koundouros" Erotokritos year celebration, Tribute to Nikos Koundouros
Speakers: Iason Tavlas, journalist & Sotiria N. Koundourou
Organization: Manolis Fountoulakis Library
Municipal Building, Elounda village / Time 20:00 / Admission free

“Νίκος Ερωτόκριτος Κούνδουρος” Εκδήλωση έτους Ερωτόκριτου, Αφιέρωμα στην αστείρευτη δια βίου σχέση του Νίκου Κούνδουρου με τον Ερωτόκριτο, Μαγνητοσκοπημένη προβολή αφιερώματος στην όπερα «Ερωτόκριτος» σε μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου και σκηνοθεσία Νίκου Κούνδουρου που πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδειο (Ιούλιος 2000) - Προβολή της ταινίας μικρού μήκους «Συμπόσιο» του Ιάσωνα Ταβλά


Ομιλητές: Ιάσων Ταβλάς, δημοσιογράφος & Σωτηρία Ν. Κούνδουρου


Διοργάνωση: Βιβλιοθήκη Μανώλης Φουντουλάκης


Κοινοτικό Κατάστημα Ελούντας

Ώρα 20:00

Είσοδος: Ελεύθερη


 


"Nikos Erotokritos Koundouros" Erotokritos year celebration, Tribute to Nikos Koundouros


Speakers: Iason Tavlas, journalist & Sotiria N. Koundourou


Organization: Manolis Fountoulakis Library


Municipal Building, Elounda village

Time 20:00

Admission free

 

Μουσικοχορευτική βραδιά κρητικής μουσικής και παράδοσης | Music-dancing evening of Cretan music and tradition

31/07/2019 12:43


αφίσα


 

“Μουσικοχορευτική βραδιά κρητικής μουσικής και παράδοσης” Εκδήλωση - Παρουσίαση στοιχείων της παράδοσης της Επαρχίας Μιραμπέλλου
Επιμέλεια παρουσίασης: Εμμανουήλ Κ. Φιορέτζης
Πολιτιστικός Σύλλογος Φουρνής «Η Ευαγγελίστρια»
Δημοτικό Σχολείο Φουρνής / Ώρα 21:00 / Είσοδος: Ελεύθερη
 
"Music-dancing evening of Cretan music and tradition" Event - Presentation of Mirabello district traditional elements
Cultural Association of Fourni "Evangelistria"
Primary School, Fourni village / Time 21:00 / Admission free

“Μουσικοχορευτική βραδιά κρητικής μουσικής και παράδοσης” Εκδήλωση - Παρουσίαση στοιχείων της παράδοσης της Επαρχίας Μιραμπέλλου


Επιμέλεια παρουσίασης: Εμμανουήλ Κ. Φιορέτζης


Πολιτιστικός Σύλλογος Φουρνής «Η Ευαγγελίστρια»


Δημοτικό Σχολείο Φουρνής

Ώρα 21:00

Είσοδος: Ελεύθερη


 


"Music-dancing evening of Cretan music and tradition" Event - Presentation of Mirabello district traditional elements


Cultural Association of Fourni "Evangelistria"


Primary School, Fourni village

Time 21:00

Admission free

 

Street Culture Jam VOL.4

31/07/2019 12:40


αφίσα


 

“Street Culture Jam VOL.4” Εκδήλωση διαγωνισμού χορού & διαγωνισμού skate
Συμμετέχουν: Isorropistis, Mainas ft Jahnnisman
Σχολή χορού Alegria Αγγελικής Γαστρά
Λίμνη Αγίου Νικολάου / Ώρα 18:00 / Είσοδος: Ελεύθερη
 
"Street Culture Jam VOL.4" Event with dance competition & skate contest
Paricipating: Isorropistis, Mainas ft Jahnnisman
Alegria Dance School, Angeliki Gastra
Agios Nikolaos Lake / Time 18:00 / Admission free
Περιοχή συνημμένων

 

“Street Culture Jam VOL.4” Εκδήλωση διαγωνισμού χορού & διαγωνισμού skate


Συμμετέχουν: Isorropistis, Mainas ft Jahnnisman

Σχολή χορού Alegria Αγγελικής Γαστρά


Λίμνη Αγίου Νικολάου

Ώρα 18:00

Είσοδος: Ελεύθερη


 


"Street Culture Jam VOL.4" Event with dance competition & skate contest


Paricipating: Isorropistis, Mainas ft Jahnnisman

Alegria Dance School, Angeliki Gastra


Agios Nikolaos Lake

Time 18:00

Admission free

 

 

Κρητικές Μελωδίες για Βιολί, Μιραμπέλλο-Χανιά

29/07/2019 17:25


αφίσα


 

“Κρητικές Μελωδίες για Βιολί, Μιραμπέλλο-Χανιά” Συναυλία - Παρουσίαση βιβλίου του συγγραφέα Γιάννη Σηφάκη, έκδοσης Λυκείου των Ελληνίδων - Παράρτημα Αγίου Νικολάου
Ομιλητές: Γιάννης Χρονάκης, φιλόλογος - Μανώλης Κανακάκης, μουσικός, δ/ντης Χορωδίας Δήμου Αγίου Νικολάου - Γιάννης Σηφάκης, συγγραφέας, εκπαιδευτικός, μουσικός
Συμμετέχουν σημαντικοί καλλιτέχνες και μουσικοί, χορεύουν μέλη της Χορευτικής Ομάδας του Λυκείου των Ελληνίδων - Παράρτημα Αγίου Νικολάου
Διοργάνωση: Λύκειο των Ελληνίδων - Παράρτημα Αγίου Νικολάου
Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης / Ώρα 19:30 / Είσοδος: Ελεύθερη
 
"Cretan Violin Melodies, Mirabello-Chania" Concert - Book presentation by the writer Yiannis Sifakis, published by the Agios Nikolaos Lyceum of Greek Women
Organization: Agios Nikolaos Lyceum of Greek Women
Neapolis Folklore Museum / Time 19:30 / Admission free

“Κρητικές Μελωδίες για Βιολί, Μιραμπέλλο-Χανιά” Συναυλία - Παρουσίαση βιβλίου του συγγραφέα Γιάννη Σηφάκη, έκδοσης Λυκείου των Ελληνίδων - Παράρτημα Αγίου Νικολάου


Ομιλητές: Γιάννης Χρονάκης, φιλόλογος - Μανώλης Κανακάκης, μουσικός, δ/ντης Χορωδίας Δήμου Αγίου Νικολάου - Γιάννης Σηφάκης, συγγραφέας, εκπαιδευτικός, μουσικός


Συμμετέχουν σημαντικοί καλλιτέχνες και μουσικοί, χορεύουν μέλη της Χορευτικής Ομάδας του Λυκείου των Ελληνίδων - Παράρτημα Αγίου Νικολάου


Διοργάνωση: Λύκειο των Ελληνίδων - Παράρτημα Αγίου Νικολάου


Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης

Ώρα 19:30

Είσοδος: Ελεύθερη


 


"Cretan Violin Melodies, Mirabello-Chania" Concert - Book presentation by the writer Yiannis Sifakis, published by the Agios Nikolaos Lyceum of Greek Women


Organization: Agios Nikolaos Lyceum of Greek Women


Neapolis Folklore Museum

Time 19:30

Admission free

 

Μαγεροτσικαλιάσματα | Cooking in the pot

23/07/2019 16:20


αφίσα


 

“Μαγεροτσικαλιάσματα” Παραδοσιακή κρητική βραδιά - Συγκρότημα Νίκου & Γεώργιου Στρατάκη
Πολιτιστικός Μορφωτικός Αναπτυξιακός Σύλλογος Κριτσάς «ΛΑΤΩ»
Αύλειος χώρος Δημοτικού Σχολείου Κριτσάς / Ώρα 21.30 / Είσοδος: 15€ (πλήρες μενού, χωρίς ποτό)
 
“Cooking in the pot” Traditional Cretan Night
Cultural Educational Development Association of Kritsa "LATO"
Primary School, Kritsa village / Time 21:30 / Admission: 15€ (full menu, no drinks included)


“Μαγεροτσικαλιάσματα” Παραδοσιακή κρητική βραδιά - Συγκρότημα Νίκου & Γεώργιου Στρατάκη

Πολιτιστικός Μορφωτικός Αναπτυξιακός Σύλλογος Κριτσάς «ΛΑΤΩ»


Αύλειος χώρος Δημοτικού Σχολείου Κριτσάς

Ώρα 21.30

Είσοδος: 15€ (πλήρες μενού, χωρίς ποτό)


 


“Cooking in the pot” Traditional Cretan Night

Cultural Educational Development Association of Kritsa "LATO"


Primary School, Kritsa village

Time 21:30

Admission: 15€ (full menu, no drinks included)

 

Οι καλοκαιρινές περιπέτειες του Καραγκιόζη

15/07/2019 16:38


αφίσα


 

“Οι καλοκαιρινές περιπέτειες του Καραγκιόζη” Θέατρο Σκιών - Παράσταση παραδοσιακού Καραγκιόζη
Θίασος Σκιές & Γέλια - Μιχαήλ Θεοδωρόπουλος
Κινηματοθέατρο ΧΡΙΣΤΙΝΑ / Ώρα 20.30 / Είσοδος: 6€ Γεν

“Οι καλοκαιρινές περιπέτειες του Καραγκιόζη” Θέατρο Σκιών - Παράσταση παραδοσιακού Καραγκιόζη


Θίασος Σκιές & Γέλια - Μιχαήλ Θεοδωρόπουλος


Κινηματοθέατρο ΧΡΙΣΤΙΝΑ / Ώρα 20.30 / Είσοδος: 6€ Γεν

 

Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης Δήμου Ηρακλείου & Σύνολο Young Masters Μουσικού Πανεπιστημίου Βιέννης | Cretan Youth Symphonic Orchestra Municipality of Heraklion & Young Masters Music University of Vienna

11/07/2019 16:32


αφίσα


 

“Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης Δήμου Ηρακλείου & Σύνολο Young Masters Μουσικού Πανεπιστημίου Βιέννης” Ελληνο-Αυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι - Συναυλία μουσικών συνόλων με έργα B. Bartok, G. Bizet, N. Paganini, E. Elgar κ.α. - Διευθύνει ο Δημήτρης Χανδράκης
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας
Με τη υποστήριξη της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα
Συνδιοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου
Αύλειος χώρος Βυζαντινού Μνημείου Παναγίας Κεράς Κριτσάς / Ώρα 21:00  / Είσοδος: Ελεύθερη
 
“Cretan Youth Symphonic Orchestra Municipality of Heraklion & Young Masters Music University of Vienna" Greek-Austrian Music Summer - Concert of musical ensembles with works by B. Bartok, G. Bizet, N. Paganini, E. Elgar and others. - Conductor: Dimitris Chandrakis
Under the auspices of the Ministry of Foreign Affairs of the Hellenic Republic
With the support of the Austrian Embassy in Athens
Co-organized: Ephorate of Antiquities of Lassithi
Byzantine Monument of Panagia Kera Kritsa / Time 21:00 / Admission free

“Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης Δήμου Ηρακλείου & Σύνολο Young Masters Μουσικού Πανεπιστημίου Βιέννης” Ελληνο-Αυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι - Συναυλία μουσικών συνόλων με έργα B. Bartok, G. Bizet, N. Paganini, E. Elgar κ.α. - Διευθύνει ο Δημήτρης Χανδράκης


Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας

Με τη υποστήριξη της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα

Συνδιοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου


Αύλειος χώρος Βυζαντινού Μνημείου Παναγίας Κεράς Κριτσάς

Ώρα 21:00  

Είσοδος: Ελεύθερη


 


“Cretan Youth Symphonic Orchestra Municipality of Heraklion & Young Masters Music University of Vienna" Greek-Austrian Music Summer - Concert of musical ensembles with works by B. Bartok, G. Bizet, N. Paganini, E. Elgar and others. - Conductor: Dimitris Chandrakis


Under the auspices of the Ministry of Foreign Affairs of the Hellenic Republic

With the support of the Austrian Embassy in Athens

Co-organized: Ephorate of Antiquities of Lassithi


Byzantine Monument of Panagia Kera Kritsa

Time 21:00

Admission free

 

 

4ο Φεστιβάλ Μπύρας | 4th Beer Festival

10/07/2019 16:08


αφίσα


 

f“4ο Φεστιβάλ Μπύρας” Βραδιά Γευσιγνωσίας - Θεματική εκδήλωση με διάφορα είδη μπύρας
Συμμετέχει: Vladimir, live σαξόφωνο
Συνδιοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος «Νέοι Νεάπολης», Τοπική Κοινότητα Νεάπολης
Δημοτικός Κήπος Νεάπολης / Ώρα 20.00 / Είσοδος: Ελεύθερη
 
"4th Beer Festival" Tasting night - Thematic event with various kinds of beer
Participation: Vladimir, live saxophone
Co-organized by: Cultural Association "Neapolis Youth", Local Neapolis Community
Municipal Garden of Neapolis / Time 20:00 / Admission free
Σα 13/7
Sat 13/7
“4ο Φεστιβάλ Μπύρας” Θεματική εκδήλωση με διάφορα είδη μπύρας - Συναυλία με το συγκρότημα FREAKTONES
Συμμετέχει: Dj Filmus
Συνδιοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος «Νέοι Νεάπολης», Τοπική Κοινότητα Νεάπολης
Δημοτικός Κήπος Νεάπολης / Ώρα 21.30 / Είσοδος: Ελεύθερη
 
"4th Beer Festival" Thematic event with various kinds of beer - Concert with the band FREAKTONES
Participation: Dj Filmus
Co-organized by: Cultural Association "Neapolis Youth", Local Neapolis Community
Municipal Garden of Neapolis / Time 21:30 / Admission fre

Παρασκευή 12 Ιουλίου  

 

“4ο Φεστιβάλ Μπύρας” Βραδιά Γευσιγνωσίας - Θεματική εκδήλωση με διάφορα είδη μπύρας


Συμμετέχει: Vladimir, live σαξόφωνο

Συνδιοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος «Νέοι Νεάπολης», Τοπική Κοινότητα Νεάπολης


Δημοτικός Κήπος Νεάπολης

Ώρα 20.00

Είσοδος: Ελεύθερη


 

Friday July 12th 


"4th Beer Festival" Tasting night - Thematic event with various kinds of beer


Participation: Vladimir, live saxophone

Co-organized by: Cultural Association "Neapoli Youth", Local Neapoli Community


Municipal Garden of Neapoli

Time 20:00

Admission free
Σάββατο 13 Ιουλίου 


“4ο Φεστιβάλ Μπύρας” Θεματική εκδήλωση με διάφορα είδη μπύρας - Συναυλία με το συγκρότημα FREAKTONES


Συμμετέχει: Dj Filmus

Συνδιοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος «Νέοι Νεάπολης», Τοπική Κοινότητα Νεάπολης


Δημοτικός Κήπος Νεάπολης

Ώρα 21.30

Είσοδος: Ελεύθερη

 


Saturday July 13th  


"4th Beer Festival" Thematic event with various kinds of beer - Concert with the band FREAKTONES


Participation: Dj Filmus

Co-organized by: Cultural Association "Neapoli Youth", Local Neapoli Community


Municipal Garden of Neapoli

Time 21:30

Admission free

 

Τραγούδησε ότι αγαπάς, χόρεψε ότι νιώθεις | Sing about what you love, Dance the way you feel

10/07/2019 15:49


αφίσα


 

“Τραγούδησε ότι αγαπάς, χόρεψε ότι νιώθεις” Εκδήλωση χορού - Συγκρότημα Μιχάλη Αλεφαντινού
Συνδιοργάνωση: Χορευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου “Κραταιά Εστία” & Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου
Λίμνη Αγίου Νικολάου / Ώρα 20:30 / Είσοδος: Ελεύθερη
 
"Sing about what you love, Dance the way you feel" Dance event
Co-organized: Agios Nikolaos Dancing Cultural Association "Kratea Estia" & Lasithi Prefecture
Lake Agios Nikolaos / Time 20:30 / Admission free

“Τραγούδησε ότι αγαπάς, χόρεψε ότι νιώθεις” Εκδήλωση χορού - Συγκρότημα Μιχάλη Αλεφαντινού


Συνδιοργάνωση: Χορευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου “Κραταιά Εστία” & Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου


Λίμνη Αγίου Νικολάου

Ώρα 20:30

Είσοδος: Ελεύθερη


 


"Sing about what you love, Dance the way you feel" Dance event


Co-organized: Agios Nikolaos Dancing Cultural Association "Kratea Estia" & Lasithi Prefecture


Lake Agios Nikolaos

Time 20:30

Admission free

 

Τραγούδησε ότι αγαπάς, χόρεψε ότι νιώθεις | Sing about what you love, Dance the way you feel

10/07/2019 15:49


αφίσα


 

“Τραγούδησε ότι αγαπάς, χόρεψε ότι νιώθεις” Εκδήλωση χορού - Συγκρότημα Μιχάλη Αλεφαντινού
Συνδιοργάνωση: Χορευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου “Κραταιά Εστία” & Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου
Λίμνη Αγίου Νικολάου / Ώρα 20:30 / Είσοδος: Ελεύθερη
 
"Sing about what you love, Dance the way you feel" Dance event
Co-organized: Agios Nikolaos Dancing Cultural Association "Kratea Estia" & Lasithi Prefecture
Lake Agios Nikolaos / Time 20:30 / Admission free

“Τραγούδησε ότι αγαπάς, χόρεψε ότι νιώθεις” Εκδήλωση χορού - Συγκρότημα Μιχάλη Αλεφαντινού


Συνδιοργάνωση: Χορευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου “Κραταιά Εστία” & Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου


Λίμνη Αγίου Νικολάου

Ώρα 20:30

Είσοδος: Ελεύθερη


 


"Sing about what you love, Dance the way you feel" Dance event


Co-organized: Agios Nikolaos Dancing Cultural Association "Kratea Estia" & Lasithi Prefecture


Lake Agios Nikolaos

Time 20:30

Admission free

 

Φεστιβάλ χρωμάτων & μουσικής | Holi Fest, The Festival of Colors

20/06/2019 12:36


 αφίσα


 

“Holi Fest, The Festival of Colors” Φεστιβάλ χρωμάτων και μουσικής
Συμμετέχουν: Hawk, FY, Wanderblust, Andreasondecks, djs, zumba instructors, animators, dance acts
Πρώτη συντονισμένη ρήψη χρωμάτων στις 18:00
Συνδιοργάνωση: Chillin, ΠΑΟΔΑΝ
Λιμάνι Αγίου Νικολάου / Ώρα 17:00 / Είσοδος: 8€ Γεν. (με ένα χρώμα) - 6€ Προπώληση (με ένα χρώμα) έως 20/6 στο MOLO Café-Bar
 
"Holi Fest, The Festival of Colors" Colors and music festival
Participating: Hawk, FY, Wanderblust, Andreasondecks, djs, zumba instructors, animators, dance acts
First coordinated color burst at 18:00
Co-organized by: Chillin, PAODAN
Agios Nikolaos Port / Time 17:00 / Admission: 8€ General (one color) - 6€ Pre-sale (one color) until 20/6 at MOLO Café-Bar

“Holi Fest, The Festival of Colors” Φεστιβάλ χρωμάτων και μουσικής


Συμμετέχουν: Hawk, FY, Wanderblust, Andreasondecks, djs, zumba instructors, animators, dance acts


Πρώτη συντονισμένη ρήψη χρωμάτων στις 18:00


Συνδιοργάνωση: Chillin, ΠΑΟΔΑΝ


Λιμάνι Αγίου Νικολάου

Ώρα 17:00

Είσοδος: 8€ Γεν. (με ένα χρώμα) - 6€ Προπώληση (με ένα χρώμα) έως 20/6 στο MOLO Café-Bar


 


"Holi Fest, The Festival of Colors" Colors and music festival


Participating: Hawk, FY, Wanderblust, Andreasondecks, djs, zumba instructors, animators, dance acts


First coordinated color burst at 18:00


Co-organized by: Chillin, PAODAN


Agios Nikolaos Port

Time 17:00

Admission: 8€ General (one color) - 6€ Pre-sale (one color) until 20/6 at MOLO Café-Bar

 

Γιορτή Κλήδωνα Φουρνής | Fourni Klidonas Feast

20/06/2019 12:30


 


 

“Γιορτή Κλήδωνα” Παραδοσιακή κρητική βραδιά - Συγκρότημα Κώστα Νοδαράκη
Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Φουρνής «Η Ευαγγελίστρια»
Αύλειος χώρος Δημοτικού Σχολείου Φουρνής / Ώρα 20:30 / Είσοδος: 5€ Γεν.
 
"Klidonas Feast" Traditional Cretan night
Fourni Cultural Association “Evaggelistria”
Primary School, Fourni village / Time 20:30 / Admission:  5€ General

“Γιορτή Κλήδωνα” Παραδοσιακή κρητική βραδιά - Συγκρότημα Κώστα Νοδαράκη


Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Φουρνής «Η Ευαγγελίστρια»


Αύλειος χώρος Δημοτικού Σχολείου Φουρνής

Ώρα 20:30

Είσοδος: 5€ Γεν.


 


"Klidonas Feast" Traditional Cretan night


Fourni Cultural Association “Evaggelistria”


Primary School, Fourni village

Time 20:30

Admission:  5€ General

 

Παρουσίαση βιβλίου της Στέργιας Κάββαλου ΚΑΤΙ ΚΛΑΙΕΙ ΑΚΟΜΑ

16/05/2019 11:23


αφίσα


Οι εκδόσεις Ο Μωβ Σκίουρος, το Βιβλιοπωλείο Καρτέρη και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Μεραμβέλλου Οροπεδίου σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της Στέργιας Κάββαλου ΚΑΤΙ ΚΛΑΙΕΙ ΑΚΟΜΑ την Τετάρτη 22 Μαίου 2019 στις 19:30 στην Δημοτική Πινακοθήκη Αγίου Νικολάου (Πεζόδρομος).

Με τη συγγραφέα θα συνομιλήσουν:
η Μαρία Πέππα, φιλόλογος και
η Άρτεμις Νταγιαντά, εκπαιδευτικός

Η μουσική και του παιδί / Εκδήλωση - Συζήτηση με το συνθέτη Νίκο Κυπουργό

25/04/2019 13:40


αφίσα


 

“Η μουσική και του παιδί” Εκδήλωση - Συζήτηση με το συνθέτη Νίκο Κυπουργό
Συνδιοργάνωση: Ωδείο Τέχνης Κρήτης
Δημοτική Πινακοθήκη Αγίου Νικολάου / Ώρα 12:00-14:00 / Είσοδος: Ελεύθερη

“Η μουσική και του παιδί” Εκδήλωση - Συζήτηση με το συνθέτη Νίκο Κυπουργό


Συνδιοργάνωση: Ωδείο Τέχνης Κρήτης


Δημοτική Πινακοθήκη Αγίου Νικολάου

Ώρα 12:00-14:00

Είσοδος: Ελεύθερη

 

Διάλογοι Καρμελιτισσών | Dialogues des Carmélites (Francis Poulenc)” The Metropolitan Opera of New York

09/05/2019 12:24αφίσα

 

The Metropolitan Opera HD Live - Περίοδος 2018-2019
Ζωντανή μετάδοση βραβευμένων παραστάσεων όπερας της Metropolitan Opera of New York
“Διάλογοι Καρμελιτισσών (Francis Poulenc)” Παράσταση όπερας της Metropolitan Opera of New York
Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ - The Metropolitan Opera of New York
Κινηματοθέατρο REX / Ώρα 19.00 / Είσοδος: 15€ (Γενική) & 10€ (Μαθητικό - Φοιτητικό - Ανέργων - Ομαδικά)
 
“Dialogues des Carmélites (Francis Poulenc)” The Metropolitan Opera of New York 
REX Movie Theatre / Time 19:00 / Admission: 15€ (General)
Saturday, May 11th 2019


The Metropolitan Opera HD Live - Περίοδος 2018-2019


Ζωντανή μετάδοση βραβευμένων παραστάσεων όπερας της Metropolitan Opera of New York


“Διάλογοι Καρμελιτισσών (Francis Poulenc)” Παράσταση όπερας της Metropolitan Opera of New York


Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ - The Metropolitan Opera of New York

Κινηματοθέατρο REX

Ώρα 19.00

Είσοδος: 15€ (Γενική) & 10€ (Μαθητικό - Φοιτητικό - Ανέργων - Ομαδικά)


 

“Dialogues des Carmélites (Francis Poulenc)” The Metropolitan Opera of New York 

REX Movie Theatre

Time 19:00

Admission: 15€ (General)

Saturday, May 11th 2019

 

Διήμερο φεστιβάλ αρχαιολογικού ντοκιμαντέρ

19/04/2019 15:36


αφίσα


Διήμερο φεστιβάλ αρχαιολογικού ντοκιμαντέρ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου συμμετέχει στην δράση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (Σ.Ε.Α.) με θέμα «Η Αρχαιολογία στην Οθόνη», στα πλαίσια της Εβδομάδας δράσης για την προβολή του έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (15-21 Απριλίου 2019), διοργανώνοντας διήμερο φεστιβάλ αρχαιολογικού ντοκιμαντέρ στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου στις 20 – 21 Απριλίου 2019.

Πιο αναλυτικά, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Αρχαιολογικής Ταινίας «Αγών» θα προβληθεί μία αντιπροσωπευτική σειρά από μικρού και μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ αρχαιολογικού, εθνολογικού και ιστορικού περιεχομένου σχετικές με το έργο και την εικόνα του αρχαιολόγου στην κοινωνία.


Ώρες προβολής (Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου):

Σάββατο 20 Απριλίου 2019, ώρα 11:00 – 14:00. 
Κυριακή 21 Απριλίου 2019, ώρα 11:00 – 14:00.


Για όλες τις ηλικίες.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Με την ευγενική υποστήριξη του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίου Νικολάου (Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.).

Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό: 28410 22462 – 28361- 90511 (εσωτ. 105)
Υπεύθυνος: κ. Νίκος Πανουτσόπουλος (κιν. 6937098859).ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

1. «Αρκαδία χαίρε», σκηνοθεσία Φίλιππος Κουτσαφτής, Ελλάδα 90΄.
Φυλακίζοντας στιγμές στην απέραντη γραμμή του χρόνου, αποτυπώνοντας αποσπασματικές εικόνες μίας ένθεης φύσης, συνυφαίνοντας μύθους αλλοτινούς και ιστορικές μαρτυρίες, σταχυολογώντας θραύσματα και ψιθύρους, το κινηματογραφικό βλέμμα επιχειρεί να καταγράψει την ταυτότητα ενός τόπου που συναντά και συναντιέται με τα μεγαλειώδη ερωτήματα της ζωής. 
Ο ναός της Αλέας Αθηνάς, το τέμενος του Gregory Markopoulos, το αλώνισμα, η περικαλλής Μουχλιώτισσα, ο βυσσινόκηπος, ο νεομάρτυρας Δημήτριος δεν αποτελούν παρά ψηφίδες και θραύσματα αυτού του τόπου, της Τεγέας, που διηγούνται του βίου το πέλαγος. «Αρκαδία χαίρε»: Μία περιπλάνηση σε έναν τόπο που ακόμα και σήμερα τον ακολουθεί ο μύθος μίας αινιγματικής επιγραφής. Et in Arcadia ego. Μία συλλογή θραυσμάτων. Ένας χαιρετισμός, σύντομος και αμφίθυμος, όπως το πέρασμα του δρομέα που διανύει τα μεσάνυχτα τον κάμπο της Τεγέας…

2. «Η Αρχαιολόγος», σκηνοθεσία Κίμων Τσακίρης, Ελλάδα 90΄. 
Η Γεωργία Καραμήτρου, αρχαιολόγος που έχει αφιερώσει τη ζωή της στην προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, δίνει την τελευταία μάχη της καριέρας της. Έχει μερικούς μήνες μπροστά της για να σώσει ό,τι μπορεί από έναν μεγάλο αρχαιολογικό χώρο που θα χαθεί για πάντα στο βυθό μίας τεχνητής λίμνης. Στην προσπάθειά της αυτή, καλείται να αντιμετωπίσει μία σειρά από εμπόδια, να σταθεί δυνατή και να αναδείξει στο τέλος το νόημα της «προσωπικής ευθύνης» και την σημασία να την αναλαμβάνεις.

3. «Φύλακες του χρόνου», σκηνοθεσία Μαργαρίτα Μαντά, Ελλάδα 62΄.
Επτά φύλακες αρχαιολογικών χώρων της Ελλάδας. Απλοί άνθρωποι του μόχθου και της γης, που δούλεψαν και έζησαν δίπλα σε σημαντικούς αρχαιολόγους, μαθαίνοντας από τις γνώσεις και το πάθος τους να τιμούν την έννοια της πολιτιστικής συνέχειας, πέρα από σύνορα και ταυτότητες. Ένα οδοιπορικό στους αρχαιολογικούς χώρους μέσα από τις δικές τους μνήμες και μαρτυρίες, πέρα από τα πλαίσια της καθαρά επιστημονικής τεκμηρίωσης. Μία απόπειρα καταγραφής της δικής τους ματιάς πάνω στην Ιστορία που διατρέχει το Χρόνο για να γίνει βίωμα και παραμύθι που περνάει από γενιά σε γενιά.

4. «Οι Παραθεριστές της Ιστορίας», σκηνοθεσία Γ. Διδυμιώτης, Ελλάδα, 50΄ (1ο βραβείο Φεστιβάλ Χαλκίδας).
Με αφορμή την επιστροφή των κυθηραϊκών αρχαιοτήτων από τον Πειραιά στο νέο αρχαιολογικό Μουσείο, η ταινία μας καλεί σε ένα άλλο ταξίδι, στοχαστικό, υπαρξιακής αναζήτησης, γεμάτο ωστόσο απορίες και μόνο σκιές απαντήσεων: γιατί σκαλίζουμε το παρελθόν, τι προσδοκούμε να βρούμε, τι μπορούμε να μάθουμε και – εν τέλει – ποιοι είμαστε μέσα στο μεταβαλλόμενο ιστορικό πλαίσιο…

5. «Ο Λέων των Κυθήρων», σκηνοθεσία Γ. Διδυμιώτης, Ελλάδα 10΄ (Βραβείο Κοινού στον διεθνή διαγωνισμό “Museums in Short 2018”). 
Η ταινία αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο την ιστορία του, από τη μέρα που λαξεύθηκε μέχρι την «απαγωγή» του από δυνάμεις των Ναζί, την «ομηρία του» στο Βερολίνο και, τέλος, την επιστροφή του αρχικά στην Αθήνα και μετά στην πατρίδα του.

6. «Όταν ο Homo Sapiens έφτιαχνε τις ταινίες του», σκηνοθεσία Pascal Cuissot, Marc Azéma, Γαλλία 52΄. 
Η ταινία μας οδηγεί χιλιάδες χρόνια πίσω, στην παλαιολιθική τέχνη, σε αναζήτηση των πρώτων ιχνών κινηματογράφου. Σας φαίνεται περίεργο; Δεν είναι καθόλου! Μία νέα ανάγνωση των έργων ζωγραφικής και χαρακτικής των ανθρώπων των σπηλαίων αποκαλύπτει κίνηση των ζώων που απεικονίζονται στους τοίχους, θεμελιώδες βήμα προς το σινεμά των κινουμένων σχεδίων. 
Προς το τέλος της παλαιολιθικής εποχής, ένας απίστευτος μηχανισμός αναπαραγωγής των εικόνων κάνει την εμφάνισή του εκπλήσσοντας τους ειδικούς του κινηματογράφου. Και δεν είναι μόνο αυτό. Οι άνθρωποι των σπηλαίων καταπιάνονταν ακόμη και με τη γραφική αφήγηση: έναν τρόπο να διηγούνται ιστορίες με εικόνες και ήχους όπως στο σινεμά, αλλά χωρίς να βάζουν το θεατή στην καρέκλα…Μία συναρπαστική έρευνα, στην καρδιά του πολιτιστικού DNA της ανθρωπότητας.

7. «Encardia, η πέτρα που χορεύει», σκηνοθεσία Άγγελος Κοβότσος, Ελλάδα 70΄.
Μία ομάδα μουσικών αναζητά μέσα από την καλλιτεχνική της πορεία και έκφραση, τρόπους διάσωσης της ταυτότητας ενός πολιτισμού. Δύο και τρεις φορές το χρόνο ο Βαγγέλης μαζί με τον Κώστα, την Αναστασία και τ’ άλλα μέλη της ομάδας Encardia επιστρέφουν στον τόπο που χτυπάει η καρδιά της μουσικής τους (Grecia Salentina). 
Με την γκρεκάνικη γλώσσα στο επίκεντρο, η κάμερα καταγράφει στιγμές μοναδικές, συναντήσεις της ομάδας με ντόπιους ποιητές και μουσικούς σε υπόγεια, ταβέρνες και πλατείες, στα πλαίσια της βιωματικής τους σχέσης με τον τόπο αλλά και της έρευνάς τους για την αναζήτηση πολύτιμου υλικού. Όλα αυτά μαζί με τις συναυλίες, τις βραδιές στα χωριά της Grecia Salentina, τις γιορτές και τον ξέφρενο ρυθμό της ταραντέλλας πίτσικα. 
Στη συνέχεια φέρνουν τα δώρα που τους έδωσε η γη του Σαλέντο και τα ελληνόφωνα χωριά για να τα προσφέρουν στους φανατικούς θαυμαστές τους.


Το Πνεύμα της Σκάλας - δημιουργία κουβαριών

12/04/2019 14:10


αφίσα


 

Ελάτε να υφάνουμε όλοι μαζί ένα χαλί! 
Γιώργος Γυπαράκης - «Διαδρομή»
Σάββατο 13 Απριλίου, 10.00 – 18.00, Παλιό Ειρηνοδικείο Αγίου Νικολάου
Παρουσία του καλλιτέχνη 
Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου συνεχίζει το «Πνεύμα της σκάλας», το βραβευμένο πρόγραμμα εικαστικών παρεμβάσεων στον δημόσιο χώρο της πόλης, με το έργο του Γιώργου Γυπαράκη «Διαδρομή». 
Η «Διαδρομή» είναι ένα χαλί-κουρελού το οποίο θα υφάνουμε όλοι μαζί και το οποίο θα τοποθετηθεί σε μια από τις σκάλες της πόλης με στόχο να: βάλουμε στον δημόσιο χώρο αναπάντεχα, μαλακά και φθαρτά υλικά. Να δημιουργήσουμε έναν πολύχρωμο διάδρομο, σαν ανάγλυφο γκράφιτι, που θα ενεργοποιεί ταυτόχρονα πολλές αισθήσεις. Να ανακαλύψουμε παραδοσιακές πρακτικές και να διαφυλάξουμε τη μνήμη. Αλλά και να γίνουμε όλοι μέρος από το «Πνεύμα της Σκάλας» με ένα μοναδικό έργο που ενώνει: τη σύγχρονη τέχνη με την ιστορία, τους συλλόγους παραδοσιακής τέχνης με τα σχολεία, τον Άγιο Νικόλαο με τις τοπικές κοινότητες.
Το προηγούμενο Σάββατο 6 Απριλίου ξεκινήσαμε από την Ελούντα με τις Υφάντριες του Προοδευτικού Συλλόγου Ελούντας και την συμμετοχή μικρών και μεγάλων φτιάχνοντας τα πρώτα κουβάρια που θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία της «Διαδρομής». Η δράση για την δημιουργία κουβαριών θα συνεχιστεί και αυτό το Σάββατο 13 Απριλίου από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 18:00  στο Ειρηνοδικείο Αγίου Νικολάου παρουσία του εμπνευστή του έργου κ. Γυπαράκη. Γι’ αυτό πάρτε τα ψαλίδια σας φέρτε παλιά μακό ή σεντόνια και ελάτε να ετοιμάσουμε το κουβάρι.
Ο ΠΑΟΔΑΝ θα μετατρέψει το Παλιό Ειρηνοδικείο Αγίου Νικολάου σε ένα ακούραστο κέντρο εκμάθησης παραδοσιακών τεχνικών ύφανσης. Με την εγκατάσταση αργαλειών στις αίθουσες, με τη διοργάνωση εργαστηρίων και με μια έκθεση, ο στόχος και η πρόκληση είναι να υφανθεί μέχρι το καλοκαίρι ένα μεγάλο χαλί που θα καλύψει μια από τις σκάλες που έχουν επιλεγεί. 
Ο ΠΑΟΔΑΝ σε συνεργασία με τις Υφάντριες του Προοδευτικού Συλλόγου Ελούντας  απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους κατοίκους του Δήμου Αγίου Νικολάου, σε Πολιτιστικούς Συλλόγους, φορείς, σε άτομα που γνωρίζουν την τέχνης της υφαντικής και που επιθυμούν να βοηθήσουν στην μετάδοση της, σε όσους διαθέτουν αργαλειούς και θα ήθελαν να τους παραχωρήσουν προσωρινά για την διεξαγωγή μαθημάτων. 
Μπορούμε να συμβάλλουμε:
Φέρνοντας άχρηστα ρούχα τα οποία θα αποτελέσουν την πρώτη ύλη για το χαλί. Έτσι, η προσωπική μνήμη του καθενός θα αποτυπωθεί σε ένα καλλιτεχνικό έργο. 
Συμμετέχοντας στα εργαστήρια που θα μας μάθουν παραδοσιακές τεχνικές ύφανσης και αργαλειού, συμβάλλοντας στη δημιουργία του καλλιτεχνικού έργου.
Οργανώνοντας μέσω των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των σχολείων επισκέψεις των παιδιών στα εργαστήρια και εκτός των σχολικών ωραρίων.


Ελάτε να υφάνουμε όλοι μαζί ένα χαλί! 

Γιώργος Γυπαράκης - «Διαδρομή»

Σάββατο 13 Απριλίου, 10.00 – 18.00, Παλιό Ειρηνοδικείο Αγίου Νικολάου

Παρουσία του καλλιτέχνη 


Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου συνεχίζει το «Πνεύμα της σκάλας», το βραβευμένο πρόγραμμα εικαστικών παρεμβάσεων στον δημόσιο χώρο της πόλης, με το έργο του Γιώργου Γυπαράκη «Διαδρομή». 

Η «Διαδρομή» είναι ένα χαλί-κουρελού το οποίο θα υφάνουμε όλοι μαζί και το οποίο θα τοποθετηθεί σε μια από τις σκάλες της πόλης με στόχο να: βάλουμε στον δημόσιο χώρο αναπάντεχα, μαλακά και φθαρτά υλικά. Να δημιουργήσουμε έναν πολύχρωμο διάδρομο, σαν ανάγλυφο γκράφιτι, που θα ενεργοποιεί ταυτόχρονα πολλές αισθήσεις. Να ανακαλύψουμε παραδοσιακές πρακτικές και να διαφυλάξουμε τη μνήμη. Αλλά και να γίνουμε όλοι μέρος από το «Πνεύμα της Σκάλας» με ένα μοναδικό έργο που ενώνει: τη σύγχρονη τέχνη με την ιστορία, τους συλλόγους παραδοσιακής τέχνης με τα σχολεία, τον Άγιο Νικόλαο με τις τοπικές κοινότητες.

Το προηγούμενο Σάββατο 6 Απριλίου ξεκινήσαμε από την Ελούντα με τις Υφάντριες του Προοδευτικού Συλλόγου Ελούντας και την συμμετοχή μικρών και μεγάλων φτιάχνοντας τα πρώτα κουβάρια που θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία της «Διαδρομής». Η δράση για την δημιουργία κουβαριών θα συνεχιστεί και αυτό το Σάββατο 13 Απριλίου από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 18:00  στο Ειρηνοδικείο Αγίου Νικολάου παρουσία του εμπνευστή του έργου κ. Γυπαράκη. Γι’ αυτό πάρτε τα ψαλίδια σας φέρτε παλιά μακό ή σεντόνια και ελάτε να ετοιμάσουμε το κουβάρι.

Ο ΠΑΟΔΑΝ θα μετατρέψει το Παλιό Ειρηνοδικείο Αγίου Νικολάου σε ένα ακούραστο κέντρο εκμάθησης παραδοσιακών τεχνικών ύφανσης. Με την εγκατάσταση αργαλειών στις αίθουσες, με τη διοργάνωση εργαστηρίων και με μια έκθεση, ο στόχος και η πρόκληση είναι να υφανθεί μέχρι το καλοκαίρι ένα μεγάλο χαλί που θα καλύψει μια από τις σκάλες που έχουν επιλεγεί. 

Ο ΠΑΟΔΑΝ σε συνεργασία με τις Υφάντριες του Προοδευτικού Συλλόγου Ελούντας  απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους κατοίκους του Δήμου Αγίου Νικολάου, σε Πολιτιστικούς Συλλόγους, φορείς, σε άτομα που γνωρίζουν την τέχνης της υφαντικής και που επιθυμούν να βοηθήσουν στην μετάδοση της, σε όσους διαθέτουν αργαλειούς και θα ήθελαν να τους παραχωρήσουν προσωρινά για την διεξαγωγή μαθημάτων. 

Μπορούμε να συμβάλλουμε:

Φέρνοντας άχρηστα ρούχα τα οποία θα αποτελέσουν την πρώτη ύλη για το χαλί. Έτσι, η προσωπική μνήμη του καθενός θα αποτυπωθεί σε ένα καλλιτεχνικό έργο. 

Συμμετέχοντας στα εργαστήρια που θα μας μάθουν παραδοσιακές τεχνικές ύφανσης και αργαλειού, συμβάλλοντας στη δημιουργία του καλλιτεχνικού έργου.

Οργανώνοντας μέσω των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των σχολείων επισκέψεις των παιδιών στα εργαστήρια και εκτός των σχολικών ωραρίων.

 

αφίσα

 

Περιμένοντας το Πάσχα | Waiting for Easter

11/04/2019 20:09


 

“Περιμένοντας το Πάσχα” Παιδική πασχαλινή εκδήλωση
Διοργάνωση: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Αγίου Νικολάου
Δημοτική Πινακοθήκη Αγίου Νικολάου / Ώρα 18:00 / Είσοδος: Ελεύθερη
 
"Waiting for Easter" Children Easter event
Organized by: Parents and Guardians Association of Agios Nikolaos 1st Primary School
Agios Nikolaos Municipal Gallery / Time 18:00 / Admission free
Κυ 14/4
Sun 14/4
“Περιμένοντας το Πάσχα” Παιδική πασχαλινή εκδήλωση
Διοργάνωση: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Αγίου Νικολάου
Δημοτική Πινακοθήκη Αγίου Νικολάου / Ώρες 10:30, 12:00, 17:30 / Είσοδος: Ελεύθερη
 
"Waiting for Easter" Children Easter event
Organized by: Parents and Guardians Association of Agios Nikolaos 1st Primary School
Agios Nikolaos Municipal Gallery / Time 10:30, 12:00, 17:30 / Admission free

αφίσα


Σάββατο 13 Απριλίου

“Περιμένοντας το Πάσχα” Παιδική πασχαλινή εκδήλωση

Διοργάνωση: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Αγίου Νικολάου

Δημοτική Πινακοθήκη Αγίου Νικολάου

Ώρα 18:00

Είσοδος: Ελεύθερη


Saturday, April 13th

"Waiting for Easter" Children Easter event

Organized by: Parents and Guardians Association of Agios Nikolaos 1st Primary School

Agios Nikolaos Municipal Gallery

Time 18:00

Admission free
Κυριακή 14 Απριλίου

“Περιμένοντας το Πάσχα” Παιδική πασχαλινή εκδήλωση

Διοργάνωση: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Αγίου Νικολάου

Δημοτική Πινακοθήκη Αγίου Νικολάου

Ώρες 10:30, 12:00, 17:30

Είσοδος: Ελεύθερη


 Sunday, April 14th

"Waiting for Easter" Children Easter event

Organized by: Parents and Guardians Association of Agios Nikolaos 1st Primary School

Agios Nikolaos Municipal Gallery

Time 10:30, 12:00, 17:30

Admission free

 

 

“Εκείνος & Εκείνος” Παράσταση Stand-Up Comedy

02/04/2019 12:09


αφίσα


 

Stand Up Comedy
Με τους Λευτέρη Ελευθερίου & Αντώνη Κρόμπα
O Λευτέρης Ελευθερίου και ο Αντώνης Κρόμπας ειναι "Εκείνος κι εΚΕΙΝΟΣ"  και σε ένα καταιγιστικό δίωρο...
σχολιάζουν, σατιρίζουν, υποκρίνονται, εκνευρίζουν
 κι ερεθίζουν το κοινό... 
του θέτουν ερωτήματα
του απαγγέλουν ποιήματα,
του κάνουν τράκα χρήματα
 του συγχωρουν τα κρίματα 
και αμα δεν ερθεις να τους δεις 
μπροστα σου φιλε θα το βρεις… γιατί εχει ο καιρός γυρίσματα!
Πληροφορίες Παράστασης
Κινηματοθέατρο «Ρεξ» 
Λασθένους και Σφακιανάκη, Άγιος Νικόλαος 
Παρασκευή  5 Απριλίου 2019
Ώρα: 21:30
Τιμές εισιτηρίων
Γενική Είσοδος: 10 ευρώ
Διάρκεια παράστασης:
120 λεπτά
Προπώληση εισιτηρίων :
Στο δίκτυο του www.viva.gr 
Πληροφορίες: 2121050020

Stand Up Comedy

Με τους Λευτέρη Ελευθερίου & Αντώνη ΚρόμπαO Λευτέρης Ελευθερίου και ο Αντώνης Κρόμπας ειναι "Εκείνος κι εΚΕΙΝΟΣ"  και σε ένα καταιγιστικό δίωρο...σχολιάζουν, σατιρίζουν, υποκρίνονται, εκνευρίζουν

 κι ερεθίζουν το κοινό... 

του θέτουν ερωτήματα

του απαγγέλουν ποιήματα,

του κάνουν τράκα χρήματα

 του συγχωρουν τα κρίματα 

και αμα δεν ερθεις να τους δεις 

μπροστα σου φιλε θα το βρεις… γιατί εχει ο καιρός γυρίσματα!Πληροφορίες Παράστασης:

Κινηματοθέατρο «Ρεξ» 

Λασθένους και Σφακιανάκη, Άγιος Νικόλαος 

Παρασκευή  5 Απριλίου 2019

Ώρα: 21:30


Τιμές εισιτηρίων

Γενική Είσοδος: 10 ευρώ


Διάρκεια παράστασης:

120 λεπτά


Προπώληση εισιτηρίων :

Στο δίκτυο του www.viva.gr 


Πληροφορίες: 2121050020

 

Το Πνεύμα της Σκάλας - Ελάτε να φτιάξουμε μαζί ένα χαλί”, Εκδήλωση για το έργο του Γιώργου Γυπαράκη «Διαδρομή»

02/04/2019 12:06


αφίσα


 

“Το Πνεύμα της Σκάλας - Ελάτε να φτιάξουμε μαζί ένα χαλί” Εκδήλωση για το έργο του Γιώργου Γυπαράκη «Διαδρομή», Ελάτε να μάθουμε τα μυστικά της κλωστοϋφαντουργίας. Δράση πρώτη: Δημιουργία κουβαριών
Συνδιοργάνωση: Προοδευτικός Σύλλογος Ελούντας
Κοινοτικό Κατάστημα Ελούντας / Ώρα 10:00-18:00  / Είσοδος: Ελεύθερη
 
"The Spirit of the Stairs - Let’s make a carpet together" Event based on Giorgos Giparakis work «Diadromi», Come learn the secrets of textile industry. First action: Creating bundles
Co-organized by: Progressive Association of Elounda
Municipal Building, Elounda village / Time 10:00-18:00 / Admission free

“Το Πνεύμα της Σκάλας - Ελάτε να φτιάξουμε μαζί ένα χαλί” Εκδήλωση για το έργο του Γιώργου Γυπαράκη «Διαδρομή», Ελάτε να μάθουμε τα μυστικά της κλωστοϋφαντουργίας. Δράση πρώτη: Δημιουργία κουβαριών


Συνδιοργάνωση: Προοδευτικός Σύλλογος Ελούντας


Κοινοτικό Κατάστημα Ελούντας

Ώρα 10:00-18:00  

Είσοδος: Ελεύθερη


 

"The Spirit of the Stairs - Let’s make a carpet together" Event based on Giorgos Giparakis work «Diadromi», Come learn the secrets of textile industry. First action: Creating bundles


Co-organized by: Progressive Association of Elounda


Municipal Building, Elounda village

Time 10:00-18:00

Admission free

 

Η γιορτή του κήπου

13/03/2019 20:51


αφίσα


 

Η γιορτή του κήπου, Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κήπο Νεάπολης


Είναι σε όλους μας γνωστή η σπουδαιότητα του ενιαίου ιστορικού συμπλέγματος δημοσίων χώρων και κτιρίων που περιβάλουν: το κτιριακό συγκρότημα Δικαστήρια – ΚΑΠΗ, το Παλαιό Γυμνάσιο Νεάπολης, το Γυμνάσιο – Λύκειo, τη Φιλαρμονική, τον Ιερό Ναό Μεγάλης Παναγίας - Κτιριακό συγκρότημα Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου, το Δημοτικό Κήπο, το χώρο στάθμευσης του Νοσοκομείου και την πλατεία Ελ. Βενιζέλου ως δημόσιος χώρος με ιστορική, πολιτισμική και κοινωνική σημασία καθώς και οι μεγάλες δυνατότητες αναβάθμισης τις οποίες έχει. Γνωρίζουμε, επίσης, τα χρόνια προβλήματα απόρροια της ελλιπούς συντήρησης και αξιοποίησής του, καθώς και το πρόβλημα της παράνομης και ανεξέλεγκτης στάθμευσης αυτοκινήτων.

Στόχος της ανοιχτής ομάδας ενεργών πολιτών Πως φαντάζομαι την πλατεία μου; είναι, με βάση το ενδιαφέρον μας για την ανάδειξη και την αξιοποίηση του δημόσιου χώρου, αλλά κυρίως για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής μας, να εντοπιστούμε τα κύρια προβλήματα σχετικά με τη λειτουργικότητα και την ελκυστικότητα του δημόσιου χώρου και με άξονα τη σημαντικότητα, να υλοποιήσουμε δράσεις εύκολα και επομένως άμεσα.

Η πρώτη δράση μας είναι: Η γιορτή του κήπου  και θα γίνει το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019και ώρα 11:00στο Δημοτικό Κήπο Νεάπολης

Στη γιορτή θα προμηθευτούμε, με χορηγία της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου, και θα τοποθετήσουμε κοινόχρηστα τραπέζια. Με ξυλεία χορηγίας Δ.Α.Ε.Α.Ν, θα κατασκευάσουμε κοινόχρηστα ταμπλό, καλαθάκια για σκουπίδια και παγκάκια. 

Θα έχει ζωγραφική για παιδιά με θέμα "Πώς φαντάζομαι την πλατεία μου;". Καθώς και διαγωνισμός λογοτύπου.

Στα πλαίσια της γιορτής θα αναρτήσουμε ερωτηματολόγια καθώς και θα συζητήσουμε τα επόμενα βήματα μας και τις επόμενες δράσεις όπως αυτές έχουν αρχίσει να αναδεικνύονται, τόσο μέσα από τα δύο εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού που οργανώθηκαν από το Δήμο, όσο και από τις ανοικτές σε όλους συναντήσεις της Δευτέρας που η ομάδα έχει καθιερώσει έκτοτε.

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε αυτή τη διαδραστική γιορτή όπου όλοι μαζί θα κατασκευάσουμε και θα αποφασίσουμε, που θα τοποθετηθούν οι κατασκευές που θα φτιάξουμε. 

Πάρτε τα εργαλεία σας και ελάτε να κάνουμε τον κήπο μας ακόμα πιο όμορφο αλλά και χρηστικό!

 

**Περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα μας στο

 Facebook:  Πως φαντάζομαι την πλατεία μου; και στο event

Καρναβαλική παρέλαση αρμάτων | Carnival parade

04/03/2019 16:47


αφίσα


 

“Μεγάλη καρναβαλική παρέλαση αρμάτων, μουσική συναυλία με το συγκρότημα «The Burger Project»” Καρναβαλικές εκδηλώσεις
Άγιος Νικόλαος (αφετηρία την είσοδο της Μαρίνας Αγίου Νικολάου και τερματισμός στο Λιμάνι Αγίου Νικολάου) / Ώρα 16:00 / Είσοδος: ελεύθερη
 
"Big carnival parade with floats, music concert with the band «The Burger Project»" Carnival events
Agios Nikolaos (starting at the entrance of the Agios Nikolaos Marina and ending at Agios Nikolaos Port) / Time 16:00 / Admission free

“Μεγάλη καρναβαλική παρέλαση αρμάτων, μουσική συναυλία με το συγκρότημα «The Burger Project»” Καρναβαλικές εκδηλώσεις


Άγιος Νικόλαος (αφετηρία την είσοδο της Μαρίνας Αγίου Νικολάου και τερματισμός στο Λιμάνι Αγίου Νικολάου)

Ώρα 16:00

Είσοδος: ελεύθερη


 

"Big carnival parade with floats, music concert with the band «The Burger Project»" Carnival events


Agios Nikolaos (starting at the entrance of the Agios Nikolaos Marina and ending at Agios Nikolaos Port)

Time 16:00

Admission free

 

Καρναβάλι | Carnival event

04/03/2019 15:29

 

αφίσα

 

 

“Παρουσίαση ομάδων καρναβαλικής παρέλασης, θαλασσινή νυχτερινή παρέλαση με καΐκια και βάρκες, μουσική συναυλία με το συγκρότημα «48 Ώρες», support group «Harmonic Pulse»” Καρναβαλικές εκδηλώσεις
Λιμάνι Αγίου Νικολάου / Ώρα έναρξης θαλασσινής παρέλασης 19:00 - Ώρα έναρξης συναυλίας 20:00 /  Είσοδος: Ελεύθερη
 
"Presentation of carnival parade groups, night sea-parade with boats, music concert with the band «48 Hours», support group «Harmonic Pulse»" Carnival events
Agios Nikolaos Port / Time 19:00 (sea-parade) & 20:00 (concert) / Admission free

“Παρουσίαση ομάδων καρναβαλικής παρέλασης, θαλασσινή νυχτερινή παρέλαση με καΐκια και βάρκες, μουσική συναυλία με το συγκρότημα «48 Ώρες», support group «Harmonic Pulse»” Καρναβαλικές εκδηλώσεις

Λιμάνι Αγίου Νικολάου 

Ώρα έναρξης θαλασσινής παρέλασης 19:00 - Ώρα έναρξης συναυλίας 20:00 

Είσοδος: Ελεύθερη"Presentation of carnival parade groups, night sea-parade with boats, music concert with the band «48 Hours», support group «Harmonic Pulse»" Carnival events

Agios Nikolaos Port 

Time 19:00 (sea-parade) & 20:00 (concert) 

Admission free

Το κυνήγι του κρυμμένου θυσαυρού

27/02/2019 13:13


 

ΦΑ ΦΕ ΦΙ ΦΟΟΟΟ !! Το Ξόρκι Ψάχνω για να Βρώ               
Γιατί η ωραία κοιμωμένη δε ξυπνάει;;;
Τι δουλειά έχει το γοβάκι της Σταχτοπούτας στο πόδι του παπουτσωμένου γάτου;;;
Γιατί τα 3 γουρουνάκια παίζουν πρέφα με τον λύκο;;;
Εμείς;;;!!!!!τι παραμύθια  θα διαβάσουμε τελικά τη νύχτα στα παιδιά μας;;;
“ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ ΟΠΩΣ ΘΕΛΩ ΕΓΩ….”
 
Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια της μάγισσας ΦΑ ΦΕ ΦΙ ΦΟ όταν έριξε το φοβερό ξόρκι και μπέρδεψε τα παραμύθια…
Και όλα αυτά γιατί;;;;
Επειδή δεν την κάλεσαν στον αποκριάτικο χορό!!!
 
Μην ανησυχείτε όμως !!!Οι ήρωες των παραμυθιών θα μας βοηθήσουν δίνοντας μας τα σωστά υλικά για να λυθεί το ξόρκι!!
Μόνο που πρέπει να το κάνουν με τρόπο…
Επειδή το ξόρκι μπέρδεψε τους ήρωες μας και καθυστέρησαν να δηλώσουν συμμετοχή, ρίξαμε το ξόρκι της παράτασης, το μοναδικό ξόρκι που είχαμε για να σας βοηθήσουμε.
 
Για το λόγο αυτό παρατείνονται οι δηλώσεις συμμετοχής μέχρι
Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου  14:00
Λύστε τον γρίφο για να βρείτε που είναι κρυμμένοι οι ήρωες, συγκεντρώστε τα υλικά που θα σας πουν και λύστε το ξόρκι!!!
Προσέξτε όμως οι ήρωες θα δοκιμάσουν την θέληση και την τόλμη σας με δοκιμασίες!!! Η μάγισσα θα προσπαθήσει να σας αιφνιδιάσει  και να σας μπερδέψει για αυτό να είσαστε υποψιασμένοι και σε εγρήγορση.
Οργανωθείτε κάντε ομάδες από 4 μέχρι 10 ατόμων και δηλώστε συμμετοχή.
Ετοιμάστε την παρουσίαση της ομάδας σας, η παρουσίαση των ομάδων θα γίνει το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 20:00 μετά το Funny Run.
Οργανωθείτε και ελάτε να διασκεδάσουμε
Δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του ΠΑΟΔΑΝ (πρώην δημαρχείο), Ρούσου Καπετανάκη 7, 3ος όροφος
Πληροφορίες : 2841089513 (εσωτερικό 1), 6945756277
ΠΑΙΞΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΤΩΣΗΣ!!!!
ΑΣ ΞΕΜΠΕΡΔΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ!!!

αφισα

 

ΦΑ ΦΕ ΦΙ ΦΟΟΟΟ !! Το Ξόρκι Ψάχνω για να Βρώ               

Γιατί η ωραία κοιμωμένη δε ξυπνάει;;;


Τι δουλειά έχει το γοβάκι της Σταχτοπούτας στο πόδι του παπουτσωμένου γάτου;;;


Γιατί τα 3 γουρουνάκια παίζουν πρέφα με τον λύκο;;;


Εμείς;;;!!!!!τι παραμύθια  θα διαβάσουμε τελικά τη νύχτα στα παιδιά μας;;;


“ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ ΟΠΩΣ ΘΕΛΩ ΕΓΩ….”

 

Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια της μάγισσας ΦΑ ΦΕ ΦΙ ΦΟ όταν έριξε το φοβερό ξόρκι και μπέρδεψε τα παραμύθια…

Και όλα αυτά γιατί;;;;

Επειδή δεν την κάλεσαν στον αποκριάτικο χορό!!!

 

Μην ανησυχείτε όμως !!!Οι ήρωες των παραμυθιών θα μας βοηθήσουν δίνοντας μας τα σωστά υλικά για να λυθεί το ξόρκι!!

Μόνο που πρέπει να το κάνουν με τρόπο…

Επειδή το ξόρκι μπέρδεψε τους ήρωες μας και καθυστέρησαν να δηλώσουν συμμετοχή, ρίξαμε το ξόρκι της παράτασης, το μοναδικό ξόρκι που είχαμε για να σας βοηθήσουμε.

 

Για το λόγο αυτό παρατείνονται οι δηλώσεις συμμετοχής μέχρι


Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου  14:00

Λύστε τον γρίφο για να βρείτε που είναι κρυμμένοι οι ήρωες, συγκεντρώστε τα υλικά που θα σας πουν και λύστε το ξόρκι!!!


Προσέξτε όμως οι ήρωες θα δοκιμάσουν την θέληση και την τόλμη σας με δοκιμασίες!!! Η μάγισσα θα προσπαθήσει να σας αιφνιδιάσει  και να σας μπερδέψει για αυτό να είσαστε υποψιασμένοι και σε εγρήγορση.

Οργανωθείτε κάντε ομάδες από 4 μέχρι 10 ατόμων και δηλώστε συμμετοχή.

Ετοιμάστε την παρουσίαση της ομάδας σας, η παρουσίαση των ομάδων θα γίνει το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 20:00 μετά το Funny Run.

Οργανωθείτε και ελάτε να διασκεδάσουμε

Δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του ΠΑΟΔΑΝ (πρώην δημαρχείο), Ρούσου Καπετανάκη 7, 3ος όροφος


Πληροφορίες : 2841089513 (εσωτερικό 1), 6945756277


ΠΑΙΞΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΤΩΣΗΣ!!!!

ΑΣ ΞΕΜΠΕΡΔΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ!!!


 

Αρχεία

Funny Run

26/02/2019 22:40

 

αφίσα


 

“Funny Run” Αποκριάτικη εμπειρία αγώνα δρόμου με νικητή τον… τελευταίο
Αφετηρία και τερματισμός: Πλατεία Ελ. Βενιζέλου, Άγιος Νικόλαος / Ώρα 19:00 / Συμμετοχή ελεύθερη (με απαραίτητη προυπόθεση να φοράτε περούκα και να κρατάτε οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει θόρυβο)
 
"Funny Run" Carnival racing experience where the last… wins
Start and finish: El. Venizelos square, Agios Nikolaos / Time 19:00 / Participation free (with the obligation to wear a wig and hold anything that can create noise)

“Funny Run” Αποκριάτικη εμπειρία αγώνα δρόμου με νικητή τον… τελευταίο


Αφετηρία και τερματισμός: Πλατεία Ελ. Βενιζέλου, Άγιος Νικόλαος / Ώρα 19:00 / Συμμετοχή ελεύθερη (με απαραίτητη προυπόθεση να φοράτε περούκα και να κρατάτε οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει θόρυβο)


 

"Funny Run" Carnival racing experience where the last… wins


Start and finish: El. Venizelos square, Agios Nikolaos / Time 19:00 / Participation free (with the obligation to wear a wig and hold anything that can create noise)

 

Αφιέρωμα στη Μικρασιάτισσα-Μποέμισσα Ευτυχία Παπαγιανοπούλου | Tribute to Asia Minor-Boém Eftychia Papagianopoulou

08/02/2019 15:50


αφίσα


 

“Αφιέρωμα στη Μικρασιάτισσα-Μποέμισσα Ευτυχία Παπαγιανοπούλου” Μουσικοθεατρική παράσταση με το συγκρότημα «Παλαιών Αρχών»
Συμμετέχουν: Μαριάνθη Μενεγάκη, Παύλος Παπαδόπουλος
Συνδιοργάνωση: Σύλλογος Μικρασιατών και Ποντίων Μεραμβέλλου, Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, ΠΑΟΔΑΝ
Κινηματοθέατρο REX / Ώρα 20.00  / Είσοδος: Ελεύθερη
 
"Tribute to Asia Minor-Boém Eftychia Papagianopoulou" Music-theater performance with the band "Palaion Archon"
Participating: Marianthi Menegaki, Pavlos Papadopoulos
Co-organized by: Asia Minor and Pontians Association of Mirambello, Region of Crete - Lassithi Prefecture, PAODAN
REX Movie Theatre / Time 20:00 / Admission free

“Αφιέρωμα στη Μικρασιάτισσα-Μποέμισσα Ευτυχία Παπαγιανοπούλου” Μουσικοθεατρική παράσταση με το συγκρότημα «Παλαιών Αρχών»


Συμμετέχουν: Μαριάνθη Μενεγάκη, Παύλος Παπαδόπουλος

Συνδιοργάνωση: Σύλλογος Μικρασιατών και Ποντίων Μεραμβέλλου, Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, ΠΑΟΔΑΝ


Κινηματοθέατρο REX / Ώρα 20.00  / Είσοδος: Ελεύθερη

 


"Tribute to Asia Minor-Boém Eftychia Papagianopoulou" Music-theater performance with the band "Palaion Archon"


Participating: Marianthi Menegaki, Pavlos Papadopoulos

Co-organized by: Asia Minor and Pontians Association of Mirambello, Region of Crete - Lassithi Prefecture, PAODAN


REX Movie Theatre / Time 20:00 / Admission free

 

Αφιέρωμα στο Ρεμπέτικο | Tribute to Rembetiko

08/02/2019 15:45


 

“Αφιέρωμα στο Ρεμπέτικο” Ομιλία - Μουσική εκδήλωση
Ομιλητής: Γιώργος Τσάμπρας
Μουσική: Συγκρότημα «Πλήρη Ντάξει»
Συνδιοργάνωση: Σύλλογος Μικρασιατών και Ποντίων Μεραμβέλλου, Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, ΠΑΟΔΑΝ
Κινηματοθέατρο REX / Ώρα 20.00  / Είσοδος: Ελεύθερη
 
"Tribute to Rembetiko" Speech - Music event
Speaker: Giorgos Tsampras
Music: "Pliri Ntaxi" Band
Co-organized by: Asia Minor and Pontians Association of Mirambello, Region of Crete - Lassithi Prefecture, PAODAN
REX Movie Theatre / Time 20:00 / Admission free

αφίσα

 

 

“Αφιέρωμα στο Ρεμπέτικο” Ομιλία - Μουσική εκδήλωση


Ομιλητής: Γιώργος Τσάμπρας

Μουσική: Συγκρότημα «Πλήρη Ντάξει»

Συνδιοργάνωση: Σύλλογος Μικρασιατών και Ποντίων Μεραμβέλλου, Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, ΠΑΟΔΑΝ


Κινηματοθέατρο REX / Ώρα 20.00  / Είσοδος: Ελεύθερη


 

"Tribute to Rembetiko" Speech - Music event


Speaker: Giorgos Tsampras

Music: "Pliri Ntaxi" Band

Co-organized by: Asia Minor and Pontians Association of Mirabello, Region of Crete - Lassithi Prefecture, PAODAN


REX Movie Theatre / Time 20:00 / Admission free

 

 

Carmen | Κάρμεν

28/01/2019 19:12


αφίσα

 

The Metropolitan Opera HD Live - Περίοδος 2018-2019
Ζωντανή μετάδοση βραβευμένων παραστάσεων όπερας της Metropolitan Opera of New York
“Κάρμεν (Georges Bizet)” Παράσταση όπερας της Metropolitan Opera of New York
Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ - The Metropolitan Opera of New York
Κινηματοθέατρο REX / Ώρα 19.55 / Είσοδος: 15€ (Γενική) & 10€ (Μαθητικό - Φοιτητικό - Ανέργων - Ομαδικά)
 
“Carmen (Georges Bizet)” The Metropolitan Opera of New York
REX Movie Theatre / Time 19:55 / Admission: 15€ (General)
Saturday, February 2nd 2018


The Metropolitan Opera HD Live - Περίοδος 2018-2019

Ζωντανή μετάδοση βραβευμένων παραστάσεων όπερας της Metropolitan Opera of New York

“Κάρμεν (Georges Bizet)” Παράσταση όπερας της Metropolitan Opera of New York

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ - The Metropolitan Opera of New York

Κινηματοθέατρο REX  

Ώρα 19.55

Είσοδος: 15€ (Γενική) & 10€ (Μαθητικό - Φοιτητικό - Ανέργων - Ομαδικά)“Carmen (Georges Bizet)” The Metropolitan Opera of New York

REX Movie Theatre

Time 19:55

Admission: 15€ (General)

Saturday, February 2nd 2018

 

«Ποίηση Χωρίς Τέλος», βραβευμένη ταινία από την Χιλή

05/11/2018 13:25


αφίσα


 

Με την τελευταία ταινία του 87χρονου Χιλιανού σκηνοθέτη Αλεχάνδρο Χοδορόφσκι «Ποίηση Χωρίς Τέλος – Poesia Sin Fin / Endless Poetry», συνεχίζονται οι εβδομαδιαίες προβολές, που διοργανώνει η Λέσχη Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με τον Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.
          Την Τρίτη 6 Νοεμβρίου στις 21:30 θα προβληθεί στο κινηματοθέατρο RΕΧ, με γενική είσοδο 5€, η αυτοβιογραφική του ταινία, παραγωγής Χιλής 2016 και διάρκειας 128′. Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Πάμελα Φλόρες, δύο γιοί του σκηνοθέτη Άνταν και Μπόντις Χοδορόφσκι, ενώ συμμετέχουν και άλλα μέλη της οικογένειας του με διαφορετική ιδιότητα.
          Υπόθεση: Ενάντια στη θέληση του αυταρχικού πατέρα του, ο νεαρός Αλεχάνδρο αποφασίζει να μη σπουδάσει γιατρός, αλλά να γίνει ποιητής, μπαίνοντας στους καλλιτεχνικούς κύκλους του Σαντιάγκο της δεκαετίας του ’30. Γνωρίζει και άλλους πολλά υποσχόμενους αλλά άγνωστους ακόμα νεαρούς συγγραφείς, που στη συνέχεια θα γίνουν οι «μεγάλοι» της μοντέρνας λατινοαμερικάνικης λογοτεχνίας. Βυθισμένοι σ’ έναν κόσμο ποιητικού πειραματισμού, θα ζήσουν αισθησιακά, αυθεντικά, με τρέλα και πλήρη ελευθερία…
          Με την ίδια σουρεαλιστική τόλμη και αφηγηματική αυθαιρεσία, ο πολυπράγμων δημιουργός συνεχίζει τη συναρπαστική κινηματογραφική αυτοβιογραφία του, που ξεκίνησε με τον «Χορό της πραγματικότητας». Μακριά από τις συμβάσεις μιας συνηθισμένης βιογραφίας, αναπλάθει το παρελθόν και συμφιλιώνεται με όσα τον διαμόρφωσαν σαν άνθρωπο και καλλιτέχνη. Παράλληλα χρησιμοποιεί τις σουρεαλιστικές και βαθιά συμβολικές εικόνες που τον έκαναν γνωστό για να πει τη δική του ιστορία, σε μια προσωπική ταινία που αποτελεί συμπυκνωμένη έκφραση της φιλοσοφίας του για τη ζωή.
          Και όπως λέει και ο ίδιος ο δημιουργός: «Πρόκειται για μία ρεαλιστική ιστορία στην οποία προσθέσαμε σουρεαλιστικά χρώματα και περίτεχνες κινηματογραφικές ιδέες, αλλά παραμένει μία πραγματικότητα που εκφράζεται μέσα από τον κινηματογράφο».
          Περισσότερες πληροφορίες, φωτογραφίες, αφίσες, trailer, συνεντεύξεις, στοιχεία συντελεστών, πρόγραμμα προβολών στην ιστοσελίδα μας: kileagn.com 

Με την τελευταία ταινία του 87χρονου Χιλιανού σκηνοθέτη Αλεχάνδρο Χοδορόφσκι «Ποίηση Χωρίς Τέλος – Poesia Sin Fin / Endless Poetry», συνεχίζονται οι εβδομαδιαίες προβολές, που διοργανώνει η Λέσχη Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με τον Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.

Την Τρίτη 6 Νοεμβρίου στις 21:30 θα προβληθεί στο κινηματοθέατρο RΕΧ, με γενική είσοδο 5€, η αυτοβιογραφική του ταινία, παραγωγής Χιλής 2016 και διάρκειας 128′. Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Πάμελα Φλόρες, δύο γιοί του σκηνοθέτη Άνταν και Μπόντις Χοδορόφσκι, ενώ συμμετέχουν και άλλα μέλη της οικογένειας του με διαφορετική ιδιότητα.

Υπόθεση: Ενάντια στη θέληση του αυταρχικού πατέρα του, ο νεαρός Αλεχάνδρο αποφασίζει να μη σπουδάσει γιατρός, αλλά να γίνει ποιητής, μπαίνοντας στους καλλιτεχνικούς κύκλους του Σαντιάγκο της δεκαετίας του ’30. Γνωρίζει και άλλους πολλά υποσχόμενους αλλά άγνωστους ακόμα νεαρούς συγγραφείς, που στη συνέχεια θα γίνουν οι «μεγάλοι» της μοντέρνας λατινοαμερικάνικης λογοτεχνίας. Βυθισμένοι σ’ έναν κόσμο ποιητικού πειραματισμού, θα ζήσουν αισθησιακά, αυθεντικά, με τρέλα και πλήρη ελευθερία…

Με την ίδια σουρεαλιστική τόλμη και αφηγηματική αυθαιρεσία, ο πολυπράγμων δημιουργός συνεχίζει τη συναρπαστική κινηματογραφική αυτοβιογραφία του, που ξεκίνησε με τον «Χορό της πραγματικότητας». Μακριά από τις συμβάσεις μιας συνηθισμένης βιογραφίας, αναπλάθει το παρελθόν και συμφιλιώνεται με όσα τον διαμόρφωσαν σαν άνθρωπο και καλλιτέχνη. Παράλληλα χρησιμοποιεί τις σουρεαλιστικές και βαθιά συμβολικές εικόνες που τον έκαναν γνωστό για να πει τη δική του ιστορία, σε μια προσωπική ταινία που αποτελεί συμπυκνωμένη έκφραση της φιλοσοφίας του για τη ζωή.

Και όπως λέει και ο ίδιος ο δημιουργός: «Πρόκειται για μία ρεαλιστική ιστορία στην οποία προσθέσαμε σουρεαλιστικά χρώματα και περίτεχνες κινηματογραφικές ιδέες, αλλά παραμένει μία πραγματικότητα που εκφράζεται μέσα από τον κινηματογράφο».

Περισσότερες πληροφορίες, φωτογραφίες, αφίσες, trailer, συνεντεύξεις, στοιχεία συντελεστών, πρόγραμμα προβολών στην ιστοσελίδα μας: kileagn.com 

 

Μάρνι | Marnie (Nico Muhly)

05/11/2018 13:12


αφίσα


The Metropolitan Opera HD Live - Περίοδος 2018-2019

Ζωντανή μετάδοση βραβευμένων παραστάσεων όπερας της Metropolitan Opera of New York

“Μάρνι (Nico Muhly)” Παράσταση όπερας της Metropolitan Opera of New York

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ - The Metropolitan Opera of New York

Κινηματοθέατρο REX / Ώρα 19.55 / Είσοδος: 15€ (Γενική) & 10€ (Μαθητικό - Φοιτητικό - Ανέργων - Ομαδικά)

 

“Marnie (Nico Muhly)” The Metropolitan Opera of New York

REX Movie Theatre / Time 19:55 / Admission: 15€ (General)

Saturday, November 10th 2018

Το κορίτσι της Δύσης (Giacomo Puccini)

31/10/2018 15:25


Αφίσα


 

The Metropolitan Opera HD Live - Περίοδος 2018-2019
Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση βραβευμένων παραστάσεων όπερας της Metropolitan Opera of New York
“Το κορίτσι της Δύσης (Giacomo Puccini)” Παράσταση όπερας της Metropolitan Opera of New York
Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ - The Metropolitan Opera of New York
Κινηματοθέατρο REX / Ώρα 19.00 / Είσοδος: 15€ (Γενική) & 10€ (Μαθητικό - Φοιτητικό - Ανέργων - Ομαδικά)
“La Fanciulla del West (Giacomo Puccini)” Video projection
The Metropolitan Opera of New York
REX Movie Theatre / Time 19:00 / Admission: 15€ (General)
Saturday, November 3rd 2018


The Metropolitan Opera HD Live - Περίοδος 2018-2019


Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση βραβευμένων παραστάσεων όπερας της Metropolitan Opera of New York

“Το κορίτσι της Δύσης (Giacomo Puccini)” Παράσταση όπερας της Metropolitan Opera of New York

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ - The Metropolitan Opera of New York

Κινηματοθέατρο REX / Ώρα 19.00 / Είσοδος: 15€ (Γενική) & 10€ (Μαθητικό - Φοιτητικό - Ανέργων - Ομαδικά)“La Fanciulla del West (Giacomo Puccini)” Video projection

The Metropolitan Opera of New York

REX Movie Theatre / Time 19:00 / Admission: 15€ (General)

Saturday, November 3rd 2018

 

Η Μνήμη του μέλλοντος… 74 χρόνια μετά, θυμόμαστε και τιμούμε | The memory of the future ... 74 years later, we remember and honor

21/08/2018 10:49


αφίσα


 

“Η Μνήμη του μέλλοντος… 74 χρόνια μετά, θυμόμαστε και τιμούμε” Εκδήλωση τιμής στους συντοπίτες μας της Εθνικής Αντίστασης
Ομιλητές: Δημήτρης Παπαγιαννάκης - ιστορικός & Αριστομένης Συγγελάκης - αντιπρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Γερμανικών Οφειλών
Πολιτιστική & Λαογραφική Εταιρεία Απάνω Μεραμπέλλου (ΠΛΕΑΜ)
Λαογραφικό Μουσείο, Παλαιό Γυμνάσιο Νεάπολης / Ώρα 19.30 / Είσοδος: Ελεύθερη
 
"The memory of the future ... 74 years later, we remember and honor" Honoring celebration in the memory of our fellow citizens that participated in the National Resistance
Speakers: Dimitris Papayannakis - historian & Aristomenis Sygelakis - Vice President of the National Council for Claiming German Debt
Cultural & Folk Company of Upper Mirabello
Folklore Museum, Neapolis Old High School / Time 19:30 / Admission free

“Η Μνήμη του μέλλοντος… 74 χρόνια μετά, θυμόμαστε και τιμούμε” Εκδήλωση τιμής στους συντοπίτες μας της Εθνικής Αντίστασης

Ομιλητές: Δημήτρης Παπαγιαννάκης - ιστορικός & Αριστομένης Συγγελάκης - αντιπρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Γερμανικών Οφειλών

Πολιτιστική & Λαογραφική Εταιρεία Απάνω Μεραμπέλλου (ΠΛΕΑΜ)

Λαογραφικό Μουσείο, Παλαιό Γυμνάσιο Νεάπολης / Ώρα 19.30 / Είσοδος: Ελεύθερη


 

"The memory of the future ... 74 years later, we remember and honor" Honoring celebration in the memory of our fellow citizens that participated in the National Resistance

Speakers: Dimitris Papayannakis - historian & Aristomenis Sygelakis - Vice President of the National Council for Claiming German Debt


Cultural & Folk Company of Upper Mirabello

Folklore Museum, Neapolis Old High School / Time 19:30 / Admission free

 

Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον εθνομάρτυρα Ρούσσο Α. Κούνδουρο

20/08/2018 12:50


αφίσα


 

“Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον εθνομάρτυρα Ρούσσο Α. Κούνδουρο που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 29 Αυγούστου 1944” Τιμητική εκδήλωση μνήμης
Συνδιοργάνωση: Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης - Παράρτημα Αγίου Νικολάου, Δήμος Αγίου Νικολάου
Ομιλήτρια: Μαρία Σωρού, φιλόλογος - ιστορικός
Πεζόδρομος 28ης Οκτωβρίου, έμπροσθεν της προτομής του εθνομάρτυρα / Ώρα 10.30 / Είσοδος: Ελεύθερη

“Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον εθνομάρτυρα Ρούσσο Α. Κούνδουρο που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 29 Αυγούστου 1944” Τιμητική εκδήλωση μνήμης

Συνδιοργάνωση: Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης - Παράρτημα Αγίου Νικολάου, Δήμος Αγίου Νικολάου

Ομιλήτρια: Μαρία Σωρού, φιλόλογος - ιστορικός

Πεζόδρομος 28ης Οκτωβρίου, έμπροσθεν της προτομής του εθνομάρτυρα / Ώρα 10.30 / Είσοδος: Ελεύθερη

 

Η Φουρνή και η ευρύτερη περιοχή κατά τη βενετοκρατία | Fourni village and its wider region during the Venetian domination

06/08/2018 20:01


αφίσα


 

“Η Φουρνή και η ευρύτερη περιοχή κατά τη βενετοκρατία” Ομιλία
Ομιλήτρια: Δάφνη Χρονάκη, αρχιτέκτων μηχανικός με ειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου
Σύλλογος Φουρνιωτών & Φίλων της Φουρνής Κρήτης
Αύλειος χώρος Δημοτικού Σχολείου Φουρνής / Ώρα 20.30 / Είσοδος: Ελεύθερη
 
"Fourni village and its wider region during the Venetian domination" Speech
Speaker: Daphni Chronakis, architect
Association of Fourniotes & Friends of Fourni, Crete
Primary School, Fourni village / Time 20.30 / Admission free

“Η Φουρνή και η ευρύτερη περιοχή κατά τη βενετοκρατία” Ομιλία

Ομιλήτρια: Δάφνη Χρονάκη, αρχιτέκτων μηχανικός με ειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου

Σύλλογος Φουρνιωτών & Φίλων της Φουρνής Κρήτης

Αύλειος χώρος Δημοτικού Σχολείου Φουρνής / Ώρα 20.30 / Είσοδος: Ελεύθερη


 

"Fourni village and its wider region during the Venetian domination" Speech

Speaker: Daphni Chronakis, architect

Association of Fourniotes & Friends of Fourni, Crete

Primary School, Fourni village / Time 20.30 / Admission free

 

μπουάτ… από τους δρόμους του ’60 στη σιωπή της δικτατορίας | buat... from the streets of the 60’s to the silence of the dictatorship

02/08/2018 16:42


αφίσα


 

“μπουάτ… από τους δρόμους του ’60 στη σιωπή της δικτατορίας” Μουσική παράσταση σε σκηνοθετική επιμέλεια και ενορχηστρώσεις «ΩΔΗπόρος», κείμενα Νίκης Τρουλλινού, σκηνογραφία-ενδυματολογία Άννας Χιλετζάκη και ερμηνεία Ανδριανής Κυλάφη με τους μουσικούς: Αντώνη Νικολιδάκη - ακορντεόν, Άρη Κουτεντάκη - μπουζούκι - κιθάρα, Γιάννη Καιγιαδάκη - πιάνο, Γιώργο Κριτσωτάκη - τραγούδι - κιθάρα, Ζαχάρη Δραμουντάνη - μπάσο, Κώστα Σφακιανάκη - μπουζούκι - τραγούδι και Μαρία Ιερωνυμάκη - τραγούδι
Η παράσταση δεν απευθύνεται σε νέους κάτω των 12 ετών
Καλλιτεχνικό σχήμα “ΩΔΗπόρος”
Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης
Με τη συνεργασία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Τοπικό Τμήμα Αγίου Νικολάου) θα υπάρχει κουμπαράς αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Ανατολικής Αττικής
Κινηματοθέατρο Χριστίνα / Ώρα 21.30 (150’ με διάλειμμα) / Είσοδος: Ελεύθερη
 
"buat... from the streets of the 60’s to the silence of the dictatorship" Music performance directorial editing and orchestrations “ODIporos”, texts by Nikis Troulinou, stage design by Anna Hilletzaki and interpretation by Andriani Kilafi with Antonis Nikolidakis - accordion, Aris Kouttenakis - bouzouki - guitar, Giannis Kiagiadakis - piano, Giorgos Kritotsakis - song - guitar, Zacharis Dramountanis - bass, Kostas Sfakianakis - bouzouki - song and Maria Ieronimaki - song
The show is not suitable for young people under the age of 12
Artistic group "ODIporos"
With the collaboration of the Hellenic Red Cross (Local Department of Agios Nikolaos) there will be a solidarity money box for the fire victims of Eastern Attica
Christina Movie Theater / Time 21:30 / Admission free

“μπουάτ… από τους δρόμους του ’60 στη σιωπή της δικτατορίας” Μουσική παράσταση σε σκηνοθετική επιμέλεια και ενορχηστρώσεις «ΩΔΗπόρος», κείμενα Νίκης Τρουλλινού, σκηνογραφία-ενδυματολογία Άννας Χιλετζάκη και ερμηνεία Ανδριανής Κυλάφη με τους μουσικούς: Αντώνη Νικολιδάκη - ακορντεόν, Άρη Κουτεντάκη - μπουζούκι - κιθάρα, Γιάννη Καιγιαδάκη - πιάνο, Γιώργο Κριτσωτάκη - τραγούδι - κιθάρα, Ζαχάρη Δραμουντάνη - μπάσο, Κώστα Σφακιανάκη - μπουζούκι - τραγούδι και Μαρία Ιερωνυμάκη - τραγούδι


Η παράσταση δεν απευθύνεται σε νέους κάτω των 12 ετών

Καλλιτεχνικό σχήμα “ΩΔΗπόρος”

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης

Με τη συνεργασία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Τοπικό Τμήμα Αγίου Νικολάου) θα υπάρχει κουμπαράς αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Ανατολικής Αττικής


Κινηματοθέατρο Χριστίνα / Ώρα 21.30 (150’ με διάλειμμα) / Είσοδος: Ελεύθερη


"buat... from the streets of the 60’s to the silence of the dictatorship" Music performance directorial editing and orchestrations “ODIporos”, texts by Nikis Troulinou, stage design by Anna Hilletzaki and interpretation by Andriani Kilafi with Antonis Nikolidakis - accordion, Aris Kouttenakis - bouzouki - guitar, Giannis Kiagiadakis - piano, Giorgos Kritotsakis - song - guitar, Zacharis Dramountanis - bass, Kostas Sfakianakis - bouzouki - song and Maria Ieronimaki - song

The show is not suitable for young people under the age of 12

Artistic group "ODIporos"

With the collaboration of the Hellenic Red Cross (Local Department of Agios Nikolaos) there will be a solidarity money box for the fire victims of Eastern Attica


Christina Movie Theater / Time 21:30 / Admission free

 

 

Street Culture Jam 2018

30/07/2018 23:59


αφίσα

 

“Street Culture Jam 2018” Εκδήλωση διαγωνισμού χορού, διαγωνισμού skate, επίδειξης flyboard και βόλτας με κανό στη Λίμνη για το κοινό
Σχολή χορού Alegria Αγγελικής Γαστρά
Λίμνη Αγίου Νικολάου / Ώρα 18.00 / Είσοδος: Ελεύθερη
 
"Street Culture Jam 2018" Event with dance competition, skate contest, flyboard demonstration and canoeing on the Lake for the public
Alegria Dance School, Angeliki Gastra
Agios Nikolaos Lake / Time 18:00 / Admission free

“Street Culture Jam 2018” Εκδήλωση διαγωνισμού χορού, διαγωνισμού skate, επίδειξης flyboard και βόλτας με κανό στη Λίμνη για το κοινό

Σχολή χορού Alegria Αγγελικής Γαστρά

Λίμνη Αγίου Νικολάου / Ώρα 18.00 / Είσοδος: Ελεύθερη


"Street Culture Jam 2018" Event with dance competition, skate contest, flyboard demonstration and canoeing on the Lake for the public

Alegria Dance School, Angeliki Gastra

Agios Nikolaos Lake / Time 18:00 / Admission free

 

Κεραμεία & Κεραμεῖα | Ceramic Collection Presentation

30/07/2018 23:56


αφίσα


 

“Κεραμεία & Κεραμεῖα” Εκδήλωση παρουσίασης της Συλλογής Κεραμεικών Β. & Κ. Διαλυνά
Ομιλητής: Γιώργης Μαγγίνης, αρχαιολόγος Ph.D, μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Μουσείου Μπενάκη
Πολιτιστική & Λαογραφική Εταιρεία Απάνω Μεραμπέλλου (ΠΛΕΑΜ)
Λαογραφικό Μουσείο, Παλαιό Γυμνάσιο Νεάπολης / Ώρα 20.00 / Είσοδος: Ελεύθερη
 
"Ceramic Collection Presentation" Presentation event of the Ceramic Collection V. & K. Dialina
Speaker: Giorgis Magginis, Ph.D. archaeologist, member of the Benaki Museum Executive Committee
Cultural & Folk Company of Upper Mirabello
Folklore Museum, Neapolis Old High School / Time 20:00 / Admission free

“Κεραμεία & Κεραμεῖα” Εκδήλωση παρουσίασης της Συλλογής Κεραμεικών Β. & Κ. Διαλυνά

Ομιλητής: Γιώργης Μαγγίνης, αρχαιολόγος Ph.D, μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Μουσείου Μπενάκη

Πολιτιστική & Λαογραφική Εταιρεία Απάνω Μεραμπέλλου (ΠΛΕΑΜ)

Λαογραφικό Μουσείο, Παλαιό Γυμνάσιο Νεάπολης / Ώρα 20.00 / Είσοδος: Ελεύθερη

 

 

"Ceramic Collection Presentation" Presentation event of the Ceramic Collection V. & K. Dialina

Speaker: Giorgis Magginis, Ph.D. archaeologist, member of the Benaki Museum Executive Committee

Cultural & Folk Company of Upper Mirabello

Folklore Museum, Neapolis Old High School / Time 20:00 / Admission free

 

 

μπουάτ… από τους δρόμους του ’60 στη σιωπή της δικτατορίας | buat... from the streets of the 60’s to the silence of the dictatorship

23/07/2018 15:46


αφίσα


“μπουάτ… από τους δρόμους του ’60 στη σιωπή της δικτατορίας” Μουσική παράσταση σε σκηνοθετική επιμέλεια και ενορχηστρώσεις «ΩΔΗπόρος», κείμενα Νίκης Τρουλλινού, σκηνογραφία-ενδυματολογία Άννας Χιλετζάκη και ερμηνεία Ανδριανής Κυλάφη με τους μουσικούς: Αντώνη Νικολιδάκη - ακορντεόν, Άρη Κουτεντάκη - μπουζούκι - κιθάρα, Γιάννη Καιγιαδάκη - πιάνο, Γιώργο Κριτσωτάκη - τραγούδι - κιθάρα, Ζαχάρη Δραμουντάνη - μπάσο, Κώστα Σφακιανάκη - μπουζούκι - τραγούδι και Μαρία Ιερωνυμάκη - τραγούδι 

Η παράσταση δεν απευθύνεται σε νέους κάτω των 12 ετών

Καλλιτεχνικό σχήμα “ΩΔΗπόρος”

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης

Κινηματοθέατρο Χριστίνα / Ώρα 21.30 (150’ με διάλειμμα) / Είσοδος: Ελεύθερη

 

"buat... from the streets of the 60’s to the silence of the dictatorship" Music performance directorial editing and orchestrations “ODIporos”, texts by Nikis Troulinou, stage design by Anna Hilletzaki and interpretation by Andriani Kilafi with Antonis Nikolidakis - accordion, Aris Kouttenakis - bouzouki - guitar, Giannis Kiagiadakis - piano, Giorgos Kritotsakis - song - guitar, Zacharis Dramountanis - bass, Kostas Sfakianakis - bouzouki - song and Maria Ieronimaki - song

The show is not suitable for young people under the age of 12

Artistic group "ODIporos"

Christina Movie Theater / Time 21:30 / Admission free

Το κουτί των ονείρων | Dream Box Dance performance

23/07/2018 15:43


αφίσα


 

“Το κουτί των ονείρων” Παράσταση χορού Alegria Dance Studio
Σχολή χορού Alegria Αγγελικής Γαστρά
Κινηματοθέατρο REX / Ώρα 19.30 / Είσοδος: 6€ Γεν.  
 
"Dream Box" Dance performance by Alegria Dance School
Alegria Dance School, Angeliki Gastra
REX Movie Theater / Time 19.30 / Admission: 6€ General

“Το κουτί των ονείρων” Παράσταση χορού Alegria Dance Studio

Σχολή χορού Alegria Αγγελικής Γαστρά

Κινηματοθέατρο REX / Ώρα 19.30 / Είσοδος: 6€ Γεν.  


 

"Dream Box" Dance performance by Alegria Dance School

Alegria Dance School, Angeliki Gastra

REX Movie Theater / Time 19.30 / Admission: 6€ General

 

Απονομές τιμητικών μεταλλίων σε Κρητικούς καλλιτέχνες για την προσφορά τους στη λαογραφία και την κρητική παραδοσιακή μουσική

16/07/2018 12:00


αφίσα


“Απονομές τιμητικών μεταλλίων σε Κρητικούς καλλιτέχνες για την προσφορά τους στη λαογραφία και την κρητική παραδοσιακή μουσική

”Τιμητική εκδήλωση για τους Αλέξανδρο Πολυχρονάκη (λυράρη), Ζαχαρία Μελεσσανάκη (λυράρη), Ευστάθιο Μανδουράρη (λυράρη - λαουτιέρη), Χαρίλαο Παπαδάκη (λυράρη), Δημήτρη Πιτοπουλάκη (λυράρη) και Γιώργο Σταυρακάκη (λαουτιέρη) - Κρητικό Γλέντι

Κέντρο Λαογραφίας και Πολιτισμού Καλού Χωριού Λασιθίου

Λαογραφικό Μουσείο Καλού Χωριού / Ώρα 21.00 / Είσοδος: 3€ Γεν.

 

"Award of honorary medals to Cretan artists for their contribution to folklore and Cretan traditional music" Honorary event for the musicians Alexandro Polychronaki, Zacharia Melessanaki, Efstathio Mandourari, Charilao Papadaki, Dimitri Pitopoulaki and Yiorgo Stavrakaki - Cretan Feast

Center of Folklore and Culture of Kalo Chorio village

Folklore Museum, Kalo Chorio village / Time 21:00 / Admission: 3€ General

Αναπαράσταση λειτουργίας παλαιών αγροτικών εργαλείων - Τρόπος ζωής των προγόνων | Representation of old agricultural tools - Ancestor's way of life

16/07/2018 11:50


αφίσα

 


“Αναπαράσταση λειτουργίας παλαιών αγροτικών εργαλείων - Τρόπος ζωής των προγόνων - Παραδοσιακοί χοροί - Κέρασμα” Εκδήλωση - Ομιλία - Κρητικό γλέντι

Κέντρο Λαογραφίας και Πολιτισμού Καλού Χωριού Λασιθίου

Λαογραφικό Μουσείο Καλού Χωριού

Ώρα 21.30

Είσοδος: Ελεύθερη

 


"Representation of old agricultural tools - Ancestor's way of life - Traditional dances - Treat" Event - Speech - Cretan feast

Center of Folklore and Culture of Kalo Chorio village

Folklore Museum, Kalo Chorio village

Time 21:30  

Admission free

Το πνεύμα της σκάλας | The steps spirit

13/07/2018 17:15


αφίσα

 

 

“Το πνεύμα της σκάλας” Σύγχρονη τέχνη στις σκάλες του Αγίου Νικολάου - Εικαστικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό πρόγραμμα
Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Μανώλης Αναστασάκος, Γιώργος Γυπαράκης, Λίζυ Καλλιγά, Μάρω Μιχαλακάκου, Ειρήνη Μπολανάκη, Περσεφόνη Νικολακοπούλου, Αγγελική Σβορώνου, Ζωή Σγουρού
Επιμέλεια: Ελένη Κούκου - Θεόφιλος Τραμπούλης
Συνεργασία: Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), Δήμος Αγίου Νικολάου, ΠΑΟΔΑΝ
Εγκαίνια: 13 Ιουλίου 2018
Λαογραφικό Μουσείο Αγίου Νικολάου / Ώρα 19.00 / Είσοδος: Ελεύθερη
 
"The steps spirit" Contemporary art on the steps os Agios Nikolaos - Art, cultural, educational and social programme
Participating artists: Manolis Anastasakos, Giorgos Giparakis, Lizy Kalliga, Maro Michalakakou, Irene Bolanaki, Persefoni Nikolakopoulou, Angeliki Svoronou, Zoe Sgourou
Curators: Eleni Koukou - Theofilos Tramboulis
Collaboration: Athens School of Fine Arts (ASFA), Agios Nikolaos Municipality, PAODAN
Opening: 13 July 2018
Folklore Museum of Agios Nikolaos / Time 19.00 / Admission free
 
Ένα δίκτυο από σκάλες, πάνω από εβδομήντα, απλώνεται στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, προσδίδοντας στην πόλη ιδιαίτερο χρώμα και χαρακτήρα. Σκάλες που ενώνουν οικοδομικά τετράγωνα και διατρέχουν συνοικίες, σκάλες που βγάζουν στη θάλασσα και δεσπόζουν στον κόλπο του Μιραμπέλλου, σκάλες που έχουν κατοικηθεί από τους περίοικους με γλάστρες και παγκάκια ή σκάλες που ορθώνονται απρόσωπες και δύσκολες στην ανάβαση, σκάλες που φέρνουν ιστορίες, οι σκάλες του Αγίου Νικολάου είναι ένας παλλόμενος οργανισμός, το πνεύμα της πόλης.
Το «Πνεύμα της σκάλας» είναι ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα ανάδειξης του παλλόμενου αυτού οργανισμού που ξεκινά από το καλοκαίρι του 2018 ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου. Αναθέτοντας σε εικαστικούς και αρχιτέκτονες να παρέμβουν και να διαμορφώσουν σκάλες σε διαφορετικά σημεία της πόλης, το πρόγραμμα «Το Πνεύμα της σκάλας» επιδιώκει να δημιουργήσει διαδρομές μέσα στην πόλη, να υπενθυμίσει την αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά και να καταστήσει τις σκάλες σημείο συνάντησης, ανταλλαγής και σχέσεων.
Κάθε σκάλα που θα διαμορφωθεί θα έχει ξεχωριστό χαρακτήρα και θα αναδεικνύει διαφορετική αρχιτεκτονική, πολιτισμική, συμβολική ή σωματική διάσταση της μορφολογίας και της λειτουργίας της κλίμακας. Θα διαμορφωθεί έτσι μια έκθεση που θα επεκτείνεται στον χώρο, αλλά και στον χρόνο. Το πρόγραμμα το «Πνεύμα της Σκάλας» που θα ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2018 θα διαρκέσει όλο το χειμώνα και θα δώσει τη σκυτάλη στη δεύτερη διοργάνωση το καλοκαίρι του 2019.
Το υπαίθριο πρόγραμμα θα συνοδεύεται από έκθεση στο μοναδικής αξίας Λαογραφικό Μουσείο Αγίου Νικολάου δημιουργώντας σχέσεις ανάμεσα στον εσωτερικό χώρο και τις υπαίθριες διαδρομές, στην παράδοση και τη σύγχρονη παρέμβαση, στα στοιχεία εκείνα που αποτελούν το πνεύμα της πόλης, το πνεύμα της σκάλας.
Σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου φιλοξενεί φοιτητές της σχολής οι οποίοι θα δημιουργήσουν το δικό τους έργο, εγκαινιάζοντας έτσι το ετήσιο πρόγραμμα residency καλλιτεχνών του Δήμου Αγίου Νικολάου
“Το πνεύμα της σκάλας” Σύγχρονη τέχνη στις σκάλες του Αγίου Νικολάου - Εικαστικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό πρόγραμμα

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Μανώλης Αναστασάκος, Γιώργος Γυπαράκης, Λίζυ Καλλιγά, Μάρω Μιχαλακάκου, Ειρήνη Μπολανάκη, Περσεφόνη Νικολακοπούλου, Αγγελική Σβορώνου, Ζωή Σγουρού

Επιμέλεια: Ελένη Κούκου - Θεόφιλος Τραμπούλης

Συνεργασία: Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), Δήμος Αγίου Νικολάου, ΠΑΟΔΑΝ

Εγκαίνια: 13 Ιουλίου 2018

Λαογραφικό Μουσείο Αγίου Νικολάου / Ώρα 19.00 / Είσοδος: Ελεύθερη

 

"The steps spirit" Contemporary art on the steps os Agios Nikolaos - Art, cultural, educational and social programme

Participating artists: Manolis Anastasakos, Giorgos Giparakis, Lizy Kalliga, Maro Michalakakou, Irene Bolanaki, Persefoni Nikolakopoulou, Angeliki Svoronou, Zoe Sgourou

Curators: Eleni Koukou - Theofilos Tramboulis

Collaboration: Athens School of Fine Arts (ASFA), Agios Nikolaos Municipality, PAODAN

Opening: 13 July 2018

Folklore Museum of Agios Nikolaos / Time 19.00 / Admission free

 

Ένα δίκτυο από σκάλες, πάνω από εβδομήντα, απλώνεται στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, προσδίδοντας στην πόλη ιδιαίτερο χρώμα και χαρακτήρα. Σκάλες που ενώνουν οικοδομικά τετράγωνα και διατρέχουν συνοικίες, σκάλες που βγάζουν στη θάλασσα και δεσπόζουν στον κόλπο του Μιραμπέλλου, σκάλες που έχουν κατοικηθεί από τους περίοικους με γλάστρες και παγκάκια ή σκάλες που ορθώνονται απρόσωπες και δύσκολες στην ανάβαση, σκάλες που φέρνουν ιστορίες, οι σκάλες του Αγίου Νικολάου είναι ένας παλλόμενος οργανισμός, το πνεύμα της πόλης.

Το «Πνεύμα της σκάλας» είναι ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα ανάδειξης του παλλόμενου αυτού οργανισμού που ξεκινά από το καλοκαίρι του 2018 ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου. Αναθέτοντας σε εικαστικούς και αρχιτέκτονες να παρέμβουν και να διαμορφώσουν σκάλες σε διαφορετικά σημεία της πόλης, το πρόγραμμα «Το Πνεύμα της σκάλας» επιδιώκει να δημιουργήσει διαδρομές μέσα στην πόλη, να υπενθυμίσει την αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά και να καταστήσει τις σκάλες σημείο συνάντησης, ανταλλαγής και σχέσεων.

Κάθε σκάλα που θα διαμορφωθεί θα έχει ξεχωριστό χαρακτήρα και θα αναδεικνύει διαφορετική αρχιτεκτονική, πολιτισμική, συμβολική ή σωματική διάσταση της μορφολογίας και της λειτουργίας της κλίμακας. Θα διαμορφωθεί έτσι μια έκθεση που θα επεκτείνεται στον χώρο, αλλά και στον χρόνο. Το πρόγραμμα το «Πνεύμα της Σκάλας» που θα ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2018 θα διαρκέσει όλο το χειμώνα και θα δώσει τη σκυτάλη στη δεύτερη διοργάνωση το καλοκαίρι του 2019.

Το υπαίθριο πρόγραμμα θα συνοδεύεται από έκθεση στο μοναδικής αξίας Λαογραφικό Μουσείο Αγίου Νικολάου δημιουργώντας σχέσεις ανάμεσα στον εσωτερικό χώρο και τις υπαίθριες διαδρομές, στην παράδοση και τη σύγχρονη παρέμβαση, στα στοιχεία εκείνα που αποτελούν το πνεύμα της πόλης, το πνεύμα της σκάλας.

Σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου φιλοξενεί φοιτητές της σχολής οι οποίοι θα δημιουργήσουν το δικό τους έργο, εγκαινιάζοντας έτσι το ετήσιο πρόγραμμα residency καλλιτεχνών του Δήμου Αγίου Νικολάου

 

Απόκοπος ή Σπιναλόγκα | Apocopos or Spinalonga

13/07/2018 12:43


αφίσα“Απόκοπος ή Σπιναλόγκα” του συνθέτη Νίκου Ξυδάκη και του ποιητή Διονύση Καψάλη - Παρουσίαση πρωτότυπου μουσικού έργου, στο πλαίσιο των ενεργειών ένταξής της οχυρής νησίδας Σπιναλόγκα στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco
Σύμπραξη: Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ
Ερμηνεύουν οι Θοδωρής Βουτσικάκης, τραγουδιστής και η Μυρσίνη Μαργαρίτη, σοπράνο. Στο ρόλο του Απόκοπου ο Βασίλης Σκουλάς.
Αφηγηματικά ιντερμέδια: Νίκος Ξυδάκης, Διονύσης Καψάλης
Ενορχήστρωση: Δημήτρης Μπουζάνης
Διεύθυνση ορχήστρας: Γιώργος Παπαδόπουλος
Συμμετέχουν: Δημήτρης Βαρελόπουλος, λαούτο - Γιώργος Κοντογιάννης, λύρα - Νεκτάριος Σταματέλος, νέυ
Συνδιοργάνωση: Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου, Δήμος Αγίου Νικολάου
Υποστήριξη: Περιφέρεια Κρήτης
Οχυρή Νησίδα Σπιναλόγκα / Ώρα 21.00 / Είσοδος: ***********
 
"Apocopos or Spinalonga" by the composer Nikos Xydakis and the poet Dionysis Kapsalis - Presentation of an original music work as part of the actions of joining the Fortified islet of Spinalonga to the Unesco World Heritage List
Collaboration: ERT Contemporary Music Orchestra
Performed by Thodoris Voutsikakis, singer and Mirsini Margaritis, soprano. Vassilis Skoulas in the role of Apocopos.
Narrative Intermedia: Nikos Xydakis, Dionysis Kapsalis
Orchestration: Dimitris Bouzanis
Orchestra Director: Giorgos Papadopoulos
Participants: Dimitris Varelopoulos, lute - Giorgos Kontogiannis, lyra - Nektarios Stamatelos, ney flute
Co-organized by: Ministry of Culture, Ephorate of Lassithi of Antiquities, Agios Nikolaos Municipality
Support: Region of Crete
Fortified Islet of Spinalonga / Time 21.00 / Admission: ***********
“Απόκοπος ή Σπιναλόγκα” του συνθέτη Νίκου Ξυδάκη και του ποιητή Διονύση Καψάλη - Παρουσίαση πρωτότυπου μουσικού έργου, στο πλαίσιο των ενεργειών ένταξής της οχυρής νησίδας Σπιναλόγκα στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco

Σύμπραξη: Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ

Ερμηνεύουν οι Θοδωρής Βουτσικάκης, τραγουδιστής και η Μυρσίνη Μαργαρίτη, σοπράνο. Στο ρόλο του Απόκοπου ο Βασίλης Σκουλάς.

Αφηγηματικά ιντερμέδια: Νίκος Ξυδάκης, Διονύσης Καψάλης

Ενορχήστρωση: Δημήτρης Μπουζάνης

Διεύθυνση ορχήστρας: Γιώργος Παπαδόπουλος

Συμμετέχουν: Δημήτρης Βαρελόπουλος, λαούτο - Γιώργος Κοντογιάννης, λύρα - Νεκτάριος Σταματέλος, νέυ

Συνδιοργάνωση: Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου, Δήμος Αγίου Νικολάου

Υποστήριξη: Περιφέρεια Κρήτης

Οχυρή Νησίδα Σπιναλόγκα / Ώρα 21.00 

 

"Apocopos or Spinalonga" by the composer Nikos Xydakis and the poet Dionysis Kapsalis - Presentation of an original music work as part of the actions of joining the Fortified islet of Spinalonga to the Unesco World Heritage List

Collaboration: ERT Contemporary Music Orchestra

Performed by Thodoris Voutsikakis, singer and Mirsini Margaritis, soprano. Vassilis Skoulas in the role of Apocopos.
Narrative Intermedia: Nikos Xydakis, Dionysis Kapsalis

Orchestration: Dimitris Bouzanis

Orchestra Director: Giorgos Papadopoulos

Participants: Dimitris Varelopoulos, lute - Giorgos Kontogiannis, lyra - Nektarios Stamatelos, ney flute

Co-organized by: Ministry of Culture, Ephorate of Lassithi of Antiquities, Agios Nikolaos Municipality

Support: Region of Crete

Fortified Islet of Spinalonga / Time 21.00 
------ 


ΑΠΟΚΟΠΟΣ ή ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ,

καλλιτεχνικό έργο στο πλαίσιο των ενεργειών ένταξής της Σπιναλόγκας στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco.

 

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανέθεσε στον συνθέτη Νίκο Ξυδάκη και στον ποιητή Διονύση Καψάλη να  δημιουργήσουν ένα πρωτότυπο καλλιτεχνικό έργοτο οποίο θα συμπεριληφθεί στο φάκελο υποψηφιότητας της ΣπιναλόγκαςΤο γεγονός αυτό συμβάλλει τα μέγιστα στη δημοσιότητα της πρότασης, αλλά και γενικότερα στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.

 

Πηγή έμπνευσης ο εμβληματικός τόπος της Σπιναλόγκας, που αποτελεί σύμβολο του πόνου, της απομόνωσης και του μαρτυρίου, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει το  μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής, μέσα από τον αγώνα των ανθρώπων για επιβίωση.

 

Το μουσικὸ έργο «Απόκοπος ή Σπιναλόγκα» του Νίκου Ξυδάκη δημιουργήθηκε για δύο φωνὲς και σύνολο οργάνων, κλασικών και παραδοσιακών, στο οποίο αφηγηματικά μέρη εναλλάσσονται με λυρικά και οργανικὰ ιντερμέδια με τραγούδια.

 

Πάνω σ᾽ ἕναν αφηγηματικό καμβά που δημιουργεί ο Διονύσης Καψάλης και που παρακολουθεί την εις «Ἅδου κάθοδον» ενὸς νοσηλευόμενου στη Σπιναλόγκα, πλέκονται άλλες ιστορίες,  εικόνες και περιστατικά απὸ τη ζωὴ των έγκλειστων, με αναφορὰ στην Αυτοβιογραφία του Επαμεινώνδα Ρεμουντάκη, την ιστορία του Ορφέα και της Ευρυδίκης ως τον Απόκοπο του Μπεργαδή.

 

Το έργο θα ηχογραφηθεί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, που συμπράττει σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα.

 

Την ερμηνεία των δύο ρόλων έχουν αναλάβει ο ταλαντούχος Θοδωρής Βουτσικάκης και η καταξιωμένη σοπράνο Μυρσίνη Μαργαρίτη.

 

Στο ρόλο του Απόκοπου ο Βασίλης Σκουλάς.

 

Στα αφηγηματικά ιντερμέδια οι δύο δημιουργοί, ο Νίκος Ξυδάκης και ο Διονύσης Καψάλης.

 

Στην ενορχήστρωση του έργου είναι ο Δημήτρης Μπουζάνης, τη διεύθυνση της ορχήστρας έχει αναλάβει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ενώ συμμετέχουν και οι σολίστες παραδοσιακών οργάνων, Δημήτρης Βαρελόπουλος στο λαούτο, Γιώργος Κοντογιάννης στη λύρα και Νεκτάριος Σταματέλος στο νέυ.

 

Παράλληλα με την προετοιμασία του μουσικού έργου, εξελίσσεται η δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία του διεθνώς βραβευμένου Πάνου Καρκανεβάτου. Ένα οδοιπορικό της δημιουργίας του έργου, με σκοπό να καταγράψει με πληρότητα το ιστορικό αποτύπωμα του εμβληματικού χώρου της Σπιναλόγκας και να αποδώσει δυναμικά το πέρασμά της στην νέα εποχή, ως ένας χώρος Πολιτισμού.

 

Στις 18 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη παρουσίαση του έργου στο νησί της Σπιναλόγκας. Μια μεγάλη συναυλία με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και όλους τους συντελεστές που συμμετέχουν στο έργο θα βρεθούν επί σκηνής, σε αυτόν τον εμβληματικό τόπο, ως η ζωντανή αποτύπωση του έργου στο χώρο για τον οποίο δημιουργήθηκε.

 

Το όλο εγχείρημα πραγματοποιείται  σε συνεργασία  με το Υπουργείο Πολιτισμού, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου και τη στήριξη της  Περιφέρειας Κρήτης.

 

Κάθε κουτί μια ιστορία | Every box a story

05/07/2018 13:34


αφίσα


“Κάθε κουτί μια ιστορία” Δράση στο πλαίσιο της εικαστικής έκθεσης «Πεζός & δρόμος» της Χρυσούλας Σκεπετζή στη Δημοτική Πινακοθήκη Αγίου Νικολάου. Η δράση «Κάθε κουτί μια ιστορία»… πρόκειται για μια πρόσκληση για «προσωπικές αναγνώσεις των επί μέρους έργων μιας εγκατάστασης από τις εμπειρίες μιας ζωής».

Η έκθεση «Πεζός & δρόμος» της Χρυσούλας Σκεπετζή θα παραμείνει στη Δημοτική Πινακοθήκη έως την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 με ώρες λειτουργίας 10.00-14.00 & 18.00-22.00 και ελεύθερη είσοδο. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει αναλάβει ο Δρ. Κωνσταντίνος Β. Πρώιμος.

Δημοτική Πινακοθήκη Αγίου Νικολάου / Ώρα 20.00 / Είσοδος: Ελεύθερη


"Every box a story" Cultural event within the framework of the art exhibition "Crowd and the media" by Chrysoula Skepetzi at the Agios Nikolaos Municipal Gallery. The cultural event "Every box a story" ... is an invitation for "personal readings of the individual works of an installation from the experiences of a lifetime".

The exhibition "Crowd and the media" by Chrysoula Skepetzi will remain in the Municipal Gallery until Friday, July 13th, 2018, with opening hours 10:00-14:00 & 18:00-22:00 and free admission. The curator of the exhibition is Dr. Konstantinos Proimos.

Agios Nikolaos Municipal Gallery / Time 20:00 / Admission free

Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής 2018 | European Music Day 2018

19/06/2018 17:19


αφίσα


“19η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής 2018” Συναυλία στην πόλη

Συνδιοργάνωση: Ωδείο Τέχνης Κρήτης & Σχολή χορού “Dance Project” Χαρούλας Τζορμπατζάκη

Λίμνη Αγίου Νικολάου / Ώρα 20.00 / Είσοδος: Ελεύθερη


"19th European Music Day 2018" Concert in the city

Co-organized by: Art Conservatory of Crete & "Dance Project" Dance school

Agios Nikolaos Lake / Time 20:00 / Admission free

Γλέντι παραμονής εορτής Κλήδωνα | Klidonas Feast

19/06/2018 17:14


“Γλέντι παραμονής εορτής Κλήδωνα” Κρητικό γλέντι - Συγκρότημα Βαγγέλη Βαρδάκη 

Πολιτιστικός Σύλλογος Πινών Ελούντας

Αύλειος χώρος Δημοτικού Σχολείου Κάτω Πινών

Ώρα 21.00


"Klidonas Feast" Cretan Feast

Cultural Association of Pines, Elounda village

Primary School of Kato Pines, Elounda village

Time 21:00

Γιορτή Κλήδωνα | Klidonas Feast

19/06/2018 16:05


Γιορτή Κλήδωνα - Αναβίωση παραδοσιακού εθίμου” Παραδοσιακή κρητική βραδιά - Συγκρότημα Γιώργου Ξυλούρη (Καντρή) και Μανώλη Μπουραντά 

Πολιτιστικός Σύλλογος Φουρνής «Η Ευαγγελίστρια»

Αύλειος χώρος Δημοτικού Σχολείου Φουρνής

Ώρα 20.30


"Klidonas Feast - Revival of Traditional Customs" Cretan Feast

Cultural Association of Fourni "Evangelistria"

Primary School, Fourni village

Time 20:30

Παράσταση χορού | Dance performance

19/06/2018 16:02


“Ετήσια παράσταση Σχολής Χορού Σοφίας Μαυροφόρου” Παράσταση χορού

Σχολή Χορού Σοφίας Μαυροφόρου

Κινηματοθέατρο REX  

 Ώρα 19.00


"Sofia Mavroforou Dance School Annual Performance" Dance performance

Sophia Mavroforou Dance School

REX Movie Theater

Time 19:00

“Λογοτεχνία Εν Αθήναις (ΛΕΑ)” Ελληνο-Ιβηρο-Αμερικανικό Φεστιβάλ στον Άγιο Νικόλαο

13/06/2018 17:16


Αφίσα


Τρίτη 19 & Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018

“Λογοτεχνία Εν Αθήναις (ΛΕΑ)” Ελληνο-Ιβηρο-Αμερικανικό Φεστιβάλ 

Κινηματοθέατρο Χριστίνα / Ώρα 20.00 / Είσοδος: Ελεύθερη


Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018

“Λογοτεχνία Εν Αθήναις (ΛΕΑ)” Ελληνο-Ιβηρο-Αμερικανικό Φεστιβάλ 

Λίμνη Αγίου Νικολάου / Ώρα 20.00 / Είσοδος: Ελεύθερη 

 

Tuesday 19th & Wednesday 20th June 2018

“Literatura En Atenas (LEA)” Festival Heleno-Ibero-Americano 

Christina Movie Theatre / Time 20:00 / Admission free

 

Thursday 21st June 2018

“Literatura En Atenas (LEA)” Festival Heleno-Ibero-Americano 

Agios Nikolaos Lake / Time 20:00 / Admission free


αφίσα1


Το Ιβηροαμερικανικό Φεστιβάλ Λογοτεχνία Εν Αθήναις – ΛΕΑ γεννήθηκε το 2008, με τη διαπίστωση της αναγκαιότητας να διαμορφωθούν στρατηγικές μεγάλης κλίμακας με σκοπό την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των χωρών της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Λατινικής Αμερικής αφενός και της Ελλάδας αφετέρου, και την ευρύτερη γνωριμία του ελληνικού κοινού με τη λογοτεχνία και τις τέχνες από τις χώρες αυτές.

Κατά την δέκατη συνεχή χρονιά διοργάνωσής του, και με Επίτιμο Πρόεδρο πλέον τον Έλληνα συγγραφέα Πέτρο Μάρκαρη, το Φεστιβάλ ΛΕΑ εξακολουθεί να αποτελεί το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός για τη διάδοση σε αυτήν τη χώρα της γραμματείας των χωρών της Λατινικής Αμερικής, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, μια πολιτιστική συνάντηση γύρω από τη λογοτεχνία αλλά και μια ιδανική ευκαιρία για την εξάπλωση της συνήθειας της ανάγνωσης.

Το κοινό  έχει τη δυνατότητα να απολαύσει, μεταξύ άλλων, εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, αφηγήσεις παραμυθιών, εργαστήρια λογοτεχνικής μετάφρασης αλλά και λογοτεχνικά, θεατρικά, μουσικά και γαστρονομικά εργαστήρια, μουσικές και ποιητικές βραδιές, αφιερώματα σε συγγραφείς, παρουσιάσεις βιβλίων, ομιλίες, συνεντεύξεις και στρογγυλές τράπεζες με τους προσκεκλημένους συγγραφείς και με προσωπικότητες του ελληνικού πολιτιστικού βίου. Ένα πλούσιο φάσμα πολιτιστικών και ψυχαγωγικών επιλογών για όλες τις ηλικίες και τις προτιμήσεις, με ελεύθερη είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις και μετάφραση στα ελληνικά.

Για πρώτη φορά δρασεις του Φεστιβαλ ΛΕΑ θα πραγματοποηθούν στην Κρήτη και τον Αγιο Νικόλαο απο της 19 Ιουνίου εως 21 Ιουνίου στο θερινό κινηματογράφο Χριστίνα και την Λίμνη του Αγίου Νικολάου .

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 

Το Φεστιβάλ ΛΕΑ στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης  

19 έως 21 Ιουνίου  

 

Τρίτη 19 Ιουνίου  

Θερινός Κινηματογράφος Χριστίνα 

 

21:00 

Θεατρική παράσταση «Στον Όλυμπο της Σορ Χουάνα» 


από τον μεξικανικό θίασο Organización Secreta Teatro, σε σκηνοθεσία Ροσίο Καρίγιο  

Η πρεμιέρα του έργου «Στον Όλυμπο της Σορ Χουάνα» στο Φεστιβάλ ΛΕΑ έχει ως στόχο να διαδώσει το έργο της Μεξικανής συγγραφέως Σορ Χουάνα Ινές δε λα Κρους. Ο θίασος Organización Secreta Teatro προσάρμοσε σε μορφή διαλόγου την αλληλογραφία της Σορ Χουάνα με τη Σορ Φιλοτέα δε λα Κρους (ψευδώνυμο του επισκόπου της Πουέμπλα) όπου εκφράζεται η σκέψη της διανόησης του 17ου αιώνα. Πεζογραφία και ποίηση συνυπάρχουν καταδεικνύοντας την επιρροή του ελληνικού πολιτισμού στη γυναίκα που επαναστάτησε ενάντια στην κατάσταση της γυναίκας που της έλαχε να ζήσει, εναντιώθηκε στη δύναμη της Εκκλησίας με τη δύναμη της πένας της και έγινε μια από τις μεγαλύτερες ποιήτριες του μπαρόκ.

Είσοδος ελεύθερη ώσπου να συμπληρωθούν οι θέσεις.

  

* Στα ισπανικά με ελληνικούς υπέρτιτλους 

Με την υποστήριξη του Εθνικού Ταμείου για την Πολιτισμό και τις Τέχνες του Μεξικού (FONCA), της Μεξικανικής Υπηρεσίας Διεθνούς Συνεργασίας για την Ανάπτυξη (AMEXCID) και του Abanico και υπό την αιγίδα της Πρεσβείας του Μεξικού.

 

Τετάρτη 20 Ιουνίου

Θερινός Κινηματογράφος Χριστίνα

 

20:00 - 21:30

Παρουσίαση του βιβλίου «Η διαφάνεια του χρόνου» του Κουβανού συγγραφέα Λεονάρντο Παδούρα

Ο Μάριο Κόντε βρίσκεται στο κατώφλι των εξήντα και νιώθει σε κρίση και πιο σκεπτικιστής απ’ ό,τι συνήθως. Ένας παλιός συμμαθητής του τού ζητά να τον βοηθήσει να πάρει πίσω το άγαλμα μιας Νέγρας Παρθένου που του έκλεψαν. Το μυθιστόρημα αφηγείται επίσης τη μακραίωνη ιστορία του αγάλματος, μιας Νέγρας Παρθένου που έφερε απ’ την τελευταία Σταυροφορία σε ένα ερημητήριο των Πυρηναίων ένας κάποιος Αντόνι Μπαράλ, και θα είναι ένας άλλος Αντόνι Μπαράλ που θα τη σώσει και θα βρεθεί αναγκασμένος να μπαρκάρει λαθρεπιβάτης με προορισμό την Αβάνα.

Η Ελληνίδα δημοσιογράφος Μικέλα Χαρτουλάρη συζητά με τον συγγραφέα.

   * Στα ισπανικά και τα ελληνικά 

Με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Θερβάντες της Αθήνας, των Εκδόσεων Καστανιώτη και υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Κούβας

 

 

21:30 - 22:30

Προβολή του ντοκιμαντέρ «Γράφοντας στην Κούβα» της Λουσία Λόπες και του Λεονάρντο Παδούρα

Ο Κουβανός συγγραφέας Λεονάρντο Παδούρα ακολουθεί κάποια καθημερινά τελετουργικά. Κάθε πρωί σηκώνεται, φτιάχνει έναν καφέ φίλτρου, καπνίζει το πρώτο τσιγάρο της ημέρας και κάθεται να γράψει πέντ’-έξι ώρες. Σε αυτήν την παραγωγή εμφανίζονται μια σειρά Κουβανοί συνδεδεμένοι με τον κόσμο των τεχνών, από τον μουσικό Πάμπλο Μιλανές ως τον ηθοποιό Χόρχε Περουγκορία, που ερμηνεύει τον Μάριο Κόντε, ένα από τα πιο συχνά επανερχόμενα στο έργο του Παδούρα ονόματα.

   * Στα ισπανικά με ελληνικούς υπότιτλους  

Με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Θερβάντες της Αθήνας, των Εκδόσεων Καστανιώτη, του Public και του Δήμου Λευκάδας και υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Κούβας

 

 

 

 

Πέμπτη 21 Ιουνίου

Λίμνη Αγίου Νικολάου

 

21:00

Μουσική παράσταση με τους Los del Sur

Los del Sur

Η Λατινική Αμερική όπως και η Μεσόγειο αποτελούν αυτούς τους λαούς που κάποιοι τους αποκαλούν με κακή ή καλή πρόθεση …αυτοί του Νότου...

 Όπως κα να ‘ναι πολλά κοινά στοιχεία χαρακτηρίζουν αυτούς τους λαούς όπως το γλέντι, η χαρά και η θλίψη για τη ζωή, η φιλοξενία και η ζεστασιά, ίσως επειδή ο ήλιος χαμογελάει πιο συχνά στο Νότο. Αυτή η χαρά θέλουν να μοιράζουν αυτό το αποκαλούμενο συγκρότημα “Los del Sur”, (Εκείνοι του Νότου) με την δική τους Λατινοαμερικάνικη μουσική αποτελούμενο από 6 μουσικούς διαφόρων χωρών. Μέσα στο ρεπερτόριο τους, εκτελούν ακριβώς αυτό το πολυπολιτισμικό συνδυασμό. Έτσι παρουσιάζουν μουσική από τη Βολιβία, τον Ισημερινό, την Κολομβία, το Μεξικό, την Αργεντινή και την Κούβα.

 

Στο συγκρότημα συμμετέχουν έμπειροι μουσικοί, οι οποίοι έχουν συνεργαστεί με καταξιωμένους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες.

 

• Martha Moreleón (φωνή)

• Alejandro Díaz (έγχορδα, κρουστά, φωνή)

• Oscar Pozo Ramos (παραδοσιακές φλογέρες, φωνή)

• Luis Carrera Zapata (παραδοσιακές φλογέρες, έγχορδα, φωνή)

• Pedro Fabián Córdova (κρουστά, φλογέρες, φωνή)

Και ο καλεσμένος μας από τα Ανώγεια, Κρήτη, ο Βασίλης Δραμουντάνης στην φωνή και στο μαντολίνο.

 

 

 Είσοδος ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις.

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.lea-festival.com

Νοιάζομαι και Δρω Εικαστικά

03/05/2018 13:33


ΑφίσαΔευτέρα 7 Μαίου - Κυριακή 13 Μαίου 2018

“Νοιάζομαι και Δρω Εικαστικά” Εικαστική έκθεση έργων τέχνης μαθητών 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου και έργων τέχνης του προγράμματος ΜΕΛΙΝΑ - Εκπαίδευση και Πολιτισμός

1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου

Εγκαίνια έκθεσης Δευτέρα 7 Μαΐου 2018, Ώρα 19.00          

Δημοτική Πινακοθήκη Αγίου Νικολάου / Ώρες λειτουργίας 10.00 - 13.00 & 18.00 - 21.00 / Είσοδος: Ελεύθερη

 

 

Monday May 7th - Sunday May 13th 2018

"I Care and I Act through Art" Art exhibition

1st Primary School of Agios Nikolaos

Exhibition inauguration Monday 7 May 2018, Time 19:00

Municipal Art Gallery of Agios Nikolaos / Opening Hours 10:00 - 13:00 & 18:00 - 21:00

Σταχτοπούτα | Cendrillon (Jules Massenet) The Metropolitan Opera of New York

04/04/2018 15:46

 

αφισα
Σάββατο 28 Απριλίου 2018
The Metropolitan Opera HD Live - Περίοδος 2017-2018
Ζωντανή μετάδοση βραβευμένων παραστάσεων όπερας της Metropolitan Opera of New York
“Σταχτοπούτα (Jules Massenet)” Παράσταση όπερας της Metropolitan Opera of New York
Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ - The Metropolitan Opera of New York
Κινηματοθέατρο REX / Ώρα 19.55 / Είσοδος: 15€ (Γενική) & 10€ (Μαθητικό - Φοιτητικό - Ανέργων - Ομαδικά)
 
Saturday April 24th, 2018
Cendrillon (Jules Massenet) - The Metropolitan Opera of New York
REX Movie Theatre / Time 19:55 / Admission: 15€ (General)
Saturday, April 28th 2018

αφισαΣάββατο 28 Απριλίου 2018

The Metropolitan Opera HD Live - Περίοδος 2017-2018

Ζωντανή μετάδοση βραβευμένων παραστάσεων όπερας της Metropolitan Opera of New York

“Σταχτοπούτα (Jules Massenet)” Παράσταση όπερας της Metropolitan Opera of New York

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ - The Metropolitan Opera of New York

Κινηματοθέατρο REX / Ώρα 19.55 / Είσοδος: 15€ (Γενική) & 10€ (Μαθητικό - Φοιτητικό - Ανέργων - Ομαδικά)

 

Saturday April 28th, 2018

Cendrillon (Jules Massenet) - The Metropolitan Opera of New York

REX Movie Theatre / Time 19:55 / Admission: 15€ (General)

 

 

La Boheme (Giacomo Puccini)

02/03/2018 16:33

 

Αφίσα

 

Σάββατο 24 Μαρτίου 2018

The Metropolitan Opera HD Live - Περίοδος 2017-2018

Ζωντανή μετάδοση βραβευμένων παραστάσεων όπερας της Metropolitan Opera of New York

“Μποέμ (Giacomo Puccini)” Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση παράστασης όπερας της Metropolitan Opera of New York

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ - The Metropolitan Opera of New York

Κινηματοθέατρο REX / Ώρα 17.00 / Είσοδος: 15€ (Γενική) & 10€ (Μαθητικό - Φοιτητικό - Ανέργων - Ομαδικά)
-----------

Saturday, March 24th 2018

La Boheme (Giacomo Puccini) - The Metropolitan Opera of New York

REX Movie Theatre / Time 17:00 / Admission: 15€ (General)

Το ελιξίριο του Έρωτα | L’Elisir d’Amore (Gaetano Donizetti)

09/02/2018 16:26

 

Αφίσα

 

Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018

The Metropolitan Opera HD Live - Περίοδος 2017-2018

Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση βραβευμένων παραστάσεων όπερας της Metropolitan Opera of New York 

“Το ελιξίριο του Έρωτα (Gaetano Donizetti)” Παράσταση όπερας της Metropolitan Opera of New York 

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ - The Metropolitan Opera of New York

Κινηματοθέατρο REX / Ώρα 17.00 / Είσοδος: 15€ (Γενική) & 10€ (Μαθητικό - Φοιτητικό - Ανέργων - Ομαδικά)

 

SaturdayFebruary 17th 2018

L’Elisir d’Amore (Gaetano Donizetti)  Recorded Broadcast - The Metropolitan Opera of New York

REX Movie Theatre / Time 17:00 / Admission: 15€ (General) 

SaturdayFebruary 17th 2018


“Disco Run” Αποκριάτικη εκδήλωση αγώνα δρόμου μάσκε

06/02/2018 15:26

 

αφισα

 

Disco Run” Αποκριάτικη εκδήλωση αγώνα δρόμου μάσκε

Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, Άγιος Νικόλαος / Ώρα 18:00 / Είσοδος: Ελεύθερη


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το προσεχές Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 ο ΠΑΟΔΑΝ διοργανώνει για πρώτη φορά το Disco Run!!!

Δεν είναι αγώνας, δε θα υπάρχουν χρονόμετρα, όλοι θα είναι νικητές, θα είναι μία μοναδική εμπειρία!!!

Με αφετηρία την Πλατεία Ελ. Βενιζέλου στις 18.00, κατεύθυνση προς τη Ρούσσου Κουνδούρου, στροφή προς Κιτροπλατεία, Λιμάνι και επιστροφή από τον πεζόδρομο της 28ης Οκτωβρίου ξανά στην Πλατεία.

Για να συμμετάσχετε απαραίτητη προϋπόθεση να φοράτε περούκα, κατά προτίμηση να παραπέμπει σε δεκαετία 80. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα σας περιμένουν εκπλήξεις…. και θα ακολουθήσει πάρτι 80’s στην Πλατεία.

Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετάσχουν όλοι ανεξαιρέτως και ο ΠΑΟΔΑΝ σας καλεί για μαζική συμμετοχή. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους αυτή την πόλη και το χειμώνα!!!

Φέτος τις απόκριες μένουμε ΕΔΩ!!!

 

ΥΓ1. Ο ΠΑΟΔΑΝ δεν εγγυάται για την ψυχική σας ηρεμία κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης

 ΥΓ2. Να είστε προετοιμασμένοι για ΌΛΑ….

Εορταστικές Εκδηλώσεις ¨Άγιος Βασίλης έρχεται..¨

29/12/2017 11:19

αφισα

 

Την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου στις 15.00 στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο αποχαιρετούμε τον Παλιό Χρόνο (2017), ο οποίος θα κατηφορίσει προς τη Λίμνη μας. Εκεί, θα έρθει ο Άγιος Βασίλης με έναν πρωτότυπο και εντυπωσιακό τρόπο, όπως μας έχει ενημερώσει , αλλά δε μας έχει αποκαλύψει πως…. Με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Αγίου Νικολάου θα κατευθυνθεί στην πλατεία όπου και θα μοιράσει δώρα σε όλα τα παιδιά που θα κρατούν την κάρτα που έχουν παραλάβει από τα σχολεία τους ή την Κουνδούρειο Βιβλιοθήκη.

------

Oσα παιδιά δεν μπόρεσαν να παραλάβουν από το σχολείο τους, το νηπιαγωγείο τους ή τον παιδικό τους σταθμό την κάρτα τους,
θα πρέπει να περάσουν από την Κουνδούρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη
έως την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12.00 για να την παραλάβουν.

Επίσης όσα παιδιά ηλικίας από 2 έως 5 ετών δεν παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων θα μπορούν να παραλάβουν την κάρτα με την προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης έως την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12.00 από την Κουνδούρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη.

“Ημέρα Αγάπης 2017” Χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό παζάρι με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα

13/12/2017 10:01

αφισα

 

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017

“Ημέρα Αγάπης 2017” Χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό παζάρι με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα 

Διοργάνωση: ΠΟΚΑΝ-ΕΛΜΕ Λασιθίου

Συμμετέχουν: Μαθητικές Κοινότητες, Σύλλογοι και Φορείς του Αγίου Νικολάου

Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου / Ώρα 11.00 - 14.30 / Είσοδος: Ελεύθερη


Sunday December 17th, 2017

 "Love Day 2017" Christmas charity bazaar with a rich artistic programme

 Organized by: Agios Nikolaos Teachers Cultural Association

Eleftherios Venizelos Square, Agios Nikolaos / Time 11:00 - 14:30 / Admission free

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού

08/12/2017 12:17

αφισα

 

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού

Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017 στις 10 π.μ στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου  

Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία

01/12/2017 09:00

αφισα1

αφισα2

προσκληση

 

Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017

“Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία” Εκδήλωση 

Ένωση Γονέων και Φίλων ΑΜΕΑ Επαρχίας Μεραμβέλλου, Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Λασιθίου, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου και λοιποί φορείς

Κινηματοθέατρο REX / Ώρα 10.30 - 13.30 / Είσοδος: Ελεύθερη

 

Sunday December 3rd, 2017"World Day of People with Disabilities" Event
Co-Organized by: Association of Parents and Friends of People with Disabilities - Merambello District, Lassithi Chronic Disease Hospital, Agios Nikolaos Special Primary School and other Ιnstitutions
REX Movie Theatre / Time 10:30 - 13:30 / Admission free​

Ημέρα Αγάπης 2017-2ο Κάλεσμα

28/11/2017 11:06

ΗΜΕΡΑ ΑΓΑΠΗΣ 2017

ΚΑΛΕΣΜΑ

Στην πρώτη συνάντηση για τη φετινή Ημέρα Αγάπης συναντηθήκαμε τα μέλη του ΔΣ της Πολιτιστικής Ομάδας Καθηγητών Αγίου Νικολάου-ΕΛΜΕ Λασιθίου με εκπροσώπους κοινωνικών και ιδιωτικών φορέων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Η «Ημέρα Αγάπης», που μετρά 14 χρόνια παρουσίας στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας και έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, θα πραγματοποιηθεί φέτος την Κυριακή 17-12-2017 στην κεντρική πλατεία Αγίου Νικολάου. Στην πρώτη αυτή συνάντηση έγινε ενημέρωση για το «Ταμείο της Αγάπης», απολογισμός της προηγούμενης χρονιάς και δηλώθηκαν συμμετοχές στο παζάρι, στα δρώμενα αλλά και στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Παράλληλα, συζητήθηκαν διαδικαστικά θέματα, ώστε να εξασφαλιστεί η απόλυτη επιτυχία της διοργάνωσης.

Για το οριστικό κλείσιμο των συμμετοχών και τον καλύτερο προγραμματισμό των αναγκών υπενθυμίζουμε σε όλους τη δεύτερη συνάντησή μας την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου και ώρα 18.30 στην Κουνδούρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ελάτε να δηλώσετε συμμετοχή και να ρυθμίσουμε μαζί τις τελευταίες λεπτομέρειες της εκδήλωσης!

 

ΠΟΚΑΝ- ΕΛΜΕ Λασιθίου

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:

 

6945897028 Τζερεμέ Ελένη

6974796508 Γιατζάκη Ελπίνίκη

6944967296 Ρουμπελάκη Ανθή

 

Ημέρα Αγάπης

03/11/2017 10:46

αφισα

 

ΗΜΕΡΑ ΑΓΑΠΗΣ 2017

ΚΑΛΕΣΜΑ

Δεκατέσσερα χρόνια συμπληρώνει φέτος η Ημέρα Αγάπης, μια μεγάλη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση την τελευταία Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα που ξεκίνησε από τις Μαθητικές Κοινότητες και τους Ενεργούς Πολίτες του Αγίου Νικολάου το 2004. Πέρα από το φιλανθρωπικό της χαρακτήρα, στέλνει κι ένα μήνυμα συνεργασίας και αλληλεγγύης καθώς συμμετέχουν μαθητές, εκπαιδευτικοί, σύλλογοι, φορείς και πολίτες και στηρίζεται ενεργά από το Δήμο Αγίου Νικολάου. Την επιτυχία της δείχνει η μεγάλη συμμετοχή όχι μόνον όσων συμβάλλουν στη διοργάνωση αλλά κυρίως του κόσμου που τη ζει και που ανυπομονεί για την επόμενη.

Η φετινή Ημέρα Αγάπης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 και ευελπιστεί να συσπειρώσει όλο το ενεργό δυναμικό του δήμου μας. Καλούμε όλους τους φορείς και τους συλλόγους που θέλουν να συμμετάσχουν εθελοντικά στο παζάρι, στα δρώμενα ή στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα να ενωθούν μαζί μας και να καταθέσουν τη συμμετοχή τους και τις προτάσεις τους στη συνάντηση που θα γίνει τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου στις 18.00 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγ. Νικολάου.

Η πόλη μας ντύνεται γιορτινά και συμπαραστέκεται ενεργά στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη!

Πολιτιστική Ομάδα Καθηγητών Αγίου Νικολάου- ΕΛΜΕ Λασιθίου

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:


6945897028 Τζερεμέ Ελένη

6944967296 Ρουμπελάκη ΑνθήΗΜΕΡΑ ΑΓΑΠΗΣ 2017

ΚΑΛΕΣΜΑ

Παγκόσμια ημέρα εργοθεραπείας

25/10/2017 09:09

αφισα

 

Δελτίο Τύπου 

Άρθρο 

Τρίπτυχο

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Στις 27 Οκτωβρίου κάθε έτους εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας. 
Η 
Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών (World Federation of Occupational Therapists), μέλος της οποίας είναι και ο Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών και η οποία εκπροσωπεί διεθνώς τους επαγγελματικούς Συλλόγους 80 χωρών, έχει ορίσει από το 2010 την ημέρα αυτή ως μια σημαντική ημερομηνία στο ημερολόγιο της Εργοθεραπείας, για την προώθηση, ενημέρωση, εξέλιξη και εορτασμό του επαγγέλματος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Στα πλαίσια του εορτασμού της ημέρας θα πραγματοποιηθούν δωρεάν αξιολογήσεις για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Η δράση θα πραγοτοποιηθεί στον παιδικό σταθμό της Αμμούδας στις 26 Οκτωβρίου απο τις 16.00 έως τις 21.00. 

Σκοπός αυτής της δράσης είναι η ενημέρωση για την επιστήμη της εργοθεραπείας και η ευαισθητοποίηση των γονιών γύρω από την πρώιμη διάγνωση και αντιμετώπιση δυσκολιών που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν παιδιά αυτής της ηλικίας.   

Την δράση συνδιοργανώνουν ο Πολιτιστικός Αθλητικός Όμιλος Δήμου Αγίου Νικολάου(Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.), ο Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου(Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.) και ιδιώτες εργοθεραπευτές. 

Για περισσότερες πληροφορίες  και προγραμματισμό  συνεδρίας αξιολόγησης  μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 28410 23107 με τη κ. Μ. Κοκολάκη.

 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Στις 27 Οκτωβρίου κάθε έτους εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας. 
Η 
Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών (World Federation of Occupational Therapists), μέλος της οποίας είναι και ο Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών και η οποία εκπροσωπεί διεθνώς τους επαγγελματικούς Συλλόγους 80 χωρών, έχει ορίσει από το 2010 την ημέρα αυτή ως μια σημαντική ημερομηνία στο ημερολόγιο της Εργοθεραπείας, για την προώθηση, ενημέρωση, εξέλιξη και εορτασμό του επαγγέλματος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στα πλαίσια του εορτασμού της ημέρας θα πραγματοποιηθούν δωρεάν αξιολογήσεις για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Η δράση θα πραγοτοποιηθεί στον παιδικό σταθμό της Αμμούδας στις 26 Οκτωβρίου απο τις 16.00 έως τις 21.00.

Σκοπός αυτής της δράσης είναι η ενημέρωση για την επιστήμη της εργοθεραπείας και η ευαισθητοποίηση των γονιών γύρω από την πρώιμη διάγνωση και αντιμετώπιση δυσκολιών που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν παιδιά αυτής της ηλικίας.  

Την δράση συνδιοργανώνουν ο Πολιτιστικός Αθλητικός Όμιλος Δήμου Αγίου Νικολάου(Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.), ο Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου(Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.) και ιδιώτες εργοθεραπευτές.

Για περισσότερες πληροφορίες  και προγραμματισμό  συνεδρίας αξιολόγησης  μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 28410 23107 με τη κ. Μ. Κοκολάκη  . 
-- 
Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας | Press and Communication Office
Δήμος Αγίου Νικολάου | Municipality of Agios Nikolaos

Ρούσου Καπετανάκη 7, 72 100 | 7 Rousou Kapetanaki Street, 72 100
Άγιος Νικολαος | Agios Nikolaos
τηλ. 28413 40100 | tel. +30 28413 40100
φαξ. 28410 25493 | fax. +30 28410 25493

                  
1.1 χωρίς όνομα 2 KB
Thumbnail of attached image
An image named Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας Αφίσα.jpg is attached to this message. A thumbnail is below.
View Attachment

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

25/09/2017 11:05

αφισα

 

Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, θα διοργανώσουν την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017, στην περιοχή της Κιτροπλατείας, μία βραδιά αφιερωμένη στις τοπικές γεύσεις, τη γαστρονομία και την οινογνωσία. Συνεργάτης για την οργάνωση της εκδήλωσης θα είναι ο γνωστός σεφ Γιάννης Μπαξεβάνης.

Η κρητική κουζίνα γίνεται street food στον Άγιο Νικόλαο

Χρώματα, αρώματα και γεύσεις της κρητικής γαστρονομίας θα πλημμυρίσει η περιοχή της Κιτροπλατείας την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017.

Ανήμερα της Γιορτής Τουρισμού, ο Άγιος Νικόλαος, η πόλη απ’ όπου ξεκίνησε ο τουρισμός στην Κρήτη, τιμά την κρητική παράδοση και την δημιουργική κρητική κουζίνα σε μια ξεχωριστή βραδιά όπου η κρητική κουζίνα μετατρέπεται σε φαγητό δρόμου (street food), με τη βοήθεια του σεφ Γιάννη Μπαξεβάνη.

Η διοργάνωση που ετοιμάζουν ο ΠΑΟΔΑΝ και ο Δήμος Αγίου Νικολάου με την τεχνική στήριξη του γνωστού σεφ, περιλαμβάνει παρουσιάσεις τοπικών ελληνικών προϊόντων αλλά και δημιουργικών γεύσεων, μαγειρέματα από τους σεφ και γευστικές δοκιμές από τον κόσμο, οινογνωσία κρητικών κρασιών, διαγωνισμό μαγειρικής για παιδιά, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μουσική συναυλία από τον Μιχάλη Κλώντζα.

Στο πλαίσιο αυτό οι διοργανωτές καλούν τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία από κάθε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου, κάθε επισιτιστικό κατάστημα, φούρνο, βιοτεχνία, μπακάλικο ή παραγωγό της περιοχής, καθώς και τους οινοποιούς της Κρήτης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην διοργάνωση.

Οι σεφ τιμούν το φαγητό δρόμου
Στόχος είναι οι σεφ των εστιατορίων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής αλλά και των ξενοδοχείων από ολόκληρο τον Δήμο, να παρουσιάσουν την αγαπημένη τους συνταγή ή ενδεχομένως την πιο δημοφιλή στους πελάτες τους και στηρίζεται στην ελληνική και κρητική κουζίνα και η οποία θα μαγειρευτεί ή θα ολοκληρωθεί το μαγείρεμα ή το γαρνίρισμα και η παρουσίαση της μπροστά στο κοινό.
Το κοινό θα αποτελέσει τον βασικό κριτή, αφού οι συμμετέχοντες θα κληθούν να δοκιμάσουν όσες φορές επιθυμούν, μια μικρή μερίδα από όποιο εστιατόριο ή ξενοδοχείο επιλέξουν, καθώς και όποιο κρητικό κρασί επιλέξουν. Δεν θα υπάρχει περιορισμός και το κόστος θα είναι συμβολικό για το φαγητό και το κρασί που θα σερβίρονται σε κατάλληλα οικολογικά σκεύη.

“Οι συνταγές της γιαγιάς”
Παράλληλα, στο χώρο θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός παιδικής μαγειρικής, στον οποίο παιδιά με την συνεργασία της μητέρας, της γιαγιάς ή άλλου συγγενικού προσώπου, θα παρουσιάσουν μία οικογενειακή συνταγή έτσι όπως την έχει παραδώσει ή την φτιάχνει ακόμα και σήμερα η γιαγιά της οικογένειας.
Οι μικροί σεφ θα παρουσιάσουν την συνταγή που θα έχει ετοιμαστεί και μαγειρευτεί στο σπίτι και θα αξιολογηθεί από επώνυμους κριτές, προκειμένου να βραβευτεί η καλύτερη και οι τρεις πρώτοι νικητές θα απολαύσουν το φαγητό από τρεις σεφ που θα μετέχουν στη διοργάνωση.

Τοπικά προϊόντα
Παράλληλα, κάθε επισιτιστικό κατάστημα, φούρνος, ζαχαροπλαστείο, μπακάλικο ή συνεταιρισμός του Δήμου Αγίου Νικολάου θα μπορεί να συμμετέχει με δικούς του πάγκους και να παρουσιάζει, να διαφημίζει και να πουλά τα καλύτερα τοπικά προϊόντα που διαθέτει.

Για την όλη διοργάνωση ο Δήμος θα διαμορφώσει το χώρο του δρόμου στην Κιτροπλατεία. Επειδή, πρόκειται για διοργάνωση όπου απαιτεί καλή προετοιμασία και θα λειτουργήσει με σαφείς κανόνες που θα υποστηρίξουν την αρτιότερη και πιο επιτυχημένη διεξαγωγή της εκδήλωσης, θα πρέπει όλοι οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τις προδιαγραφές συμμετοχής.

Καλούνται, λοιπόν, όσοι δραστηριοποιούνται σε επισιτιστικά επαγγέλματα (εστιατόρια, καφέ μπαρ, παραγωγοί κτλ) και θέλουν να συμμετάσχουν να δηλώσουν συμμετοχή έως και την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου στο email: polathorg@gmail.com. και να λάβουν το αναλυτικό σημείωμα με τους όρους συμμετοχής.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
ΠΑΟΔΑΝ, 2841089519
Ραφαϊλάκης Λευτέρης (πρόεδρος ΠΑΟΔΑΝ), 6977507054
Μπαξεβάνης Γιάννης, 6974015901

-------------------------------------------------------------------------------
"Cretan Street Food" Celebration of World Tourism Day 2017 dedicated to local flavors, gastronomy and wine tasting, cοordinated by Chef Giannis Baxevanis - Music concert with Michalis Klontzas
Co-organized by: Municipality of Agios Nikolaos, Association of Catering - Entertainment Agios Nikolaos
Kitroplateia Beach, Agios Nikolaos / Time 19:00 / Admission free

 

 

Πρόγραμμα εκδηλώσεων Σεπτεμβρίου 2017

01/09/2017 09:43

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ

Πε 24/8 - Δε 4/9 

   “Νίκος Κούνδουρος - Εικόνα, Κίνηση, Νόημα, Ζωή” Τιμητική έκθεση, αφιέρωμα στο Νίκο Κούνδουρο

Συνδιοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου

Εγκαίνια Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017, Ώρα 20.00

Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου / Ώρες 09.00-15.00 (Τρ-Κυ) & 18.30-21.30 (Δε-Σα-Κυ) / Είσοδος: Ελεύθερη

Πε 31/8 - Τρ 13/9 

   Εγώ ο απαισιότατος 3 (μεταγλωττισμένο) - Despicable me (original title)

“Εγώ ο απαισιότατος 3 (μεταγλωττισμένο)” παραγωγής 2017, διάρκεια 90’, Αμερικάνικη ταινία, κινούμενα σχέδια - οικογενειακή - κωμωδία, περιπέτεια, δράσης, επιστημονικής φαντασίας σε σκηνοθεσία Κάιλ Μπαλντά, Πιέρ Κοφέν, Ερίκ Γκιγιόν, στα ελληνικά δανείζουν τις φωνές τους: Γιάννης Ζουγανέλης, Λευτέρης Ελευθερίου

Υπόθεση: Ο αγαπημένος μας Γκρου, λοιπόν, επανέρχεται σε άλλη μια ξεκαρδιστική περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους. Βλέπετε, εκεί που σχεδίαζε να κλέψει το φεγγάρι και να γίνει επιτέλους ένας πρωτοκλασάτος «κακός», υιοθέτησε τρία μικρά κοριτσάκια, παντρεύτηκε την πράκτορα της Αντιτρομοκρατικής Λούσι και έπιασε κι εκείνος δουλειά στην Αντιτρομοκρατική.

Τώρα, όμως, που έχει να αντιμετωπίσει τον Μπαλτάζαρ Μπρατ, ένα εμμονικό πρώην παιδί θαύμα της δεκαετίας του '80! που έχει εξελιχθεί σε παρανοϊκό κακοποιό, ο Γκρου τα βρίσκει σκούρα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ξαφνικά μαθαίνει πως έχει ένα δίδυμο αδερφό, τον Ντρου, που είναι όλα όσα ο Γκρου δεν είναι: όμορφος, πλούσιος, με μακριά, ξανθά μαλλιά και «επαγγελματίας» κακοποιός!

Κινηματοθέατρο ΧΡΙΣΤΙΝΑ / Ώρα 20.00 / Είσοδος: 5€ Γεν.

Πε 31/8 - Τρ 5/9 

   Dunkirk (original title)

“Dunkirk” παραγωγής 2017, διάρκεια 106’, Αμερικανική ταινία, δράση - δραματική - ιστορική σε σκηνοθεσία Κρίστοφερ Νόλαν με τους: Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, James D’Arcy, Jack Lowden, Aneurin Barnard, Fionn Whitehead, Barry Keoghan, Harry Styles

Υπόθεση: Η ταινία «Δουνκέρκη» ξεκινά, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες των Βρετανών και των Συμμάχων είναι περικυκλωμένοι από δυνάμεις του εχθρού. Παγιδευμένοι στην παραλία, με τις πλάτες τους στην θάλασσα έρχονται αντιμέτωποι με μια ανέφικτη κατάσταση, καθώς ο εχθρός πλησιάζει.

Η ιστορία ξεδιπλώνεται στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα. Αεροπλάνα spitfires της RAF (Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Μεγάλης Βρετανίας) έρχονται αντιμέτωπα με τον εχθρό πάνω από το Κανάλι προσπαθώντας να προστατεύσουν τους ανυπεράσπιστους άνδρες στην στεριά. Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες μικρές βάρκες επανδρωμένες με απλούς πολίτες και στρατιώτες κάνουν μια απέλπιδα προσπάθεια, με κίνδυνο της ζωής τους, σε μια μάχη ενάντια στο χρόνο, προσπαθώντας να σώσουν έστω και ένα μέρος του στρατού τους.

 Κινηματοθέατρο ΧΡΙΣΤΙΝΑ / Ώρα 21.45 / Είσοδος: 5€ Γεν.

Πα 1/9 

“Ερωτόκριτος” του Βιτσέντζου Κορνάρου - Θεατρική παράσταση σε διασκευή σκηνοθεσία Μάνου Μανιά

Θεατρική Σκηνή Ηρακλείου

Αύλειος χώρος Δημοτικού Σχολείου Κριτσάς / Ώρα 20.30 / Είσοδος: 5€ Γεν.

Σα 2/9 

   “15η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία” Λαμπαδηδρομία με διαδρομή: Βραχάσι, Σίσι, Μίλατος, Λατσίδα, Βουλισμένη, Νεάπολη

Διοργάνωση: Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ), Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΠΑΟΔΑΝ

Συνδιοργάνωση: ΓΝΚΥ Νεάπολης Διαλυνάκειο, Τμήμα Αιμοδοσίας ΓΝΑΝ, ΑΕΝ Τμήμα Μπάσκετ/Ποδόσφαιρο, Ποδηλατικός Όμιλος Δρήρος, ΣΕΟ Τοπικό Τμήμα Νεάπολης, Πολιτιστικός Σύλλογος Βραχασίου «Ο Αναύλοχος», Αναπτυξιακός Σύλλογος Σισίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Μιλάτου, Πολιτιστικός Σύλλογος Λατσίδας, Επιμορφωτικός Σύλλογος Βουλισμένης

Συμμετέχει η χορευτική ομάδα «Το Σπίτι της Τέχνης»

Νεάπολη / Ώρα 17.00 (έναρξη) - 20.30 (τελετή λήξης) / Ελεύθερη συμμετοχή

Σα 2/9 

   “Φεστιβάλ ΚΝΕ - Οδηγητή” Φεστιβάλ

ΚΚΕ Αγίου Νικολάου

Λίμνη Αγίου Νικολάου / Ώρα 20.00 / Είσοδος: Ελεύθερη        

Δε 4/9 - Τε 6/9 

  “Το Χαμόγελο του Παιδιού” Φιλανθρωπικό bazaar κατασκευών και σχολικών ειδών

Το Χαμόγελο του Παιδιού

Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου / Ώρες 10.00 - 13.00 & 18.00 - 20.00

Τρ 5/9 

   “Βηματισμοί” Παρουσίαση βιβλίου της συγγραφέως Μέρης Λιόντη

Ομιλήτριες: Εφη Μπουκουβαλα-Κλώντζα, φιλόλογος-ψυχολόγος & Ελπίδα Γρηγοράκη, φιλόλογος

Επιμελητήριο Λασιθίου / Ώρα 19.30 / Είσοδος: Ελεύθερη

Τε 6/9 

   Νυκτόβια πλάσματα - Nocturnal Animals (original title)

“Νυκτόβια πλάσματα” παραγωγής 2016, διάρκεια 116’, Αμερικάνικη ταινία, δραματική, σε σκηνοθεσία Τομ Φορντ με τους: Έιμι ΆνταμςΤζέικ ΤζίλενχαλΜάικλ ΣάνονΆαρον Τέιλορ - Τζόνσον

Υπόθεση: Η Σούζαν είναι μια ευκατάστατη, αλλά παγιδευμένη σε ένα δυστυχισμένο γάμο επιμελήτρια εκθέσεων ζωγραφικής, η οποία λαμβάνει το αδημοσίευτο μυθιστόρημα του πρώην άντρα της που έχει να δει χρόνια. Διαβάζοντάς το, αρχίζει να παρασύρεται σε έναν απειλητικό μα γοητευτικό εφιάλτη.

Συνδιοργάνωση: Λέσχη Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου

Κινηματοθέατρο ΧΡΙΣΤΙΝΑ / Ώρα 21.45 / Είσοδος: 5€ Γεν.

Πε 7/9 

   “Παράσταση παραδοσιακού Καραγκιόζη” Θέατρο Σκιών

Θέατρο Σκιών Ιωάννη Αθανασίου

Λατσίδα / Ώρα 20.30 / Είσοδος: ελεύθερη

Πε 7/9 - Τρ 12/9 

   Ο Βαλέριαν και η Πόλη με τους Χίλιους Πλανήτες - Valerian and the City of a Thousand Planets (original title)

“Ο Βαλέριαν και η Πόλη με τους Χίλιους Πλανήτες” παραγωγής 2017, διάρκεια 137’, Ευρωπαϊκή ταινία, δράση - επιστημονική φαντασία  - περιπέτεια σε σκηνοθεσία Λικ Μπεσόν με τους: Ντέιν Ντε Χάαν, Κάρα Ντελεβίν, Ριάνα, Κλάιβ Όουεν, Ίθαν Χοκ, Τζον Γκούντμαν, Κρις Γου

Υπόθεση: Στον 28ο αιώνα, ο Βαλέριαν (Ντέιν Ντε Χάαν) και η Λορελίν (Κάρα Ντελεβίν) είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της τάξης σε όλες τις ανθρώπινες περιοχές. Ακολουθώντας τις εντολές του Υπουργού Αμύνης (Κλάιβ Όουεν), οι δύο νέοι ξεκινούν για μία αποστολή στην εκπληκτική πόλη Άλφα – μία αναπτυσσόμενη Μητρόπολη, όπου τα είδη από ολόκληρο το σύμπαν μοιράζονται γνώσεις, ευφυΐα και πολιτισμούς. Υπάρχει ένα μυστήριο στο κέντρο του Άλφα, μία σκοτεινή δύναμη, η οποία απειλεί την ειρηνική συμβίωση της Πόλης των Χιλίων Πλανητών, και ο Βαλέριαν με τη Λορελίν πρέπει να αγωνιστούν προκειμένου να εντοπίσουν την απειλή και να προστατεύσουν, όχι μόνο τον Άλφα, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Θα καταφέρουν, άραγε, να διατηρήσουν την ειρήνη στους πλανήτες και να διαχειριστούν τη μεταξύ τους σχέση;

Κινηματοθέατρο ΧΡΙΣΤΙΝΑ / Ώρα 21.45 / Είσοδος: 5€ Γεν.

Πα 8/9 

   “Παράσταση παραδοσιακού Καραγκιόζη” Θέατρο Σκιών

Θέατρο Σκιών Ιωάννη Αθανασίου

Κρούστας / Ώρα 20.30 / Είσοδος: ελεύθερη

Σα 9/9 

   “Επιστροφή στα θρανία - Θεατρική παράσταση «Το παιδί με τη βαλίτσα»” Σχολική θεατρική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου

Π.Ο.Κ.Α.Ν. - ΕΛΜΕ Λασιθίου       

Λίμνη Αγίου Νικολάου / Ώρα 19.30 / Είσοδος: Ελεύθερη

Σα 9/9 

   “Φεγγαροβραδιά στο δάσος Κριτσάς 2017” Παραδοσιακή κρητική βραδιά με το Βαγγέλη Βαρδάκη - Αββυσινό

Τμήμα Νέων Πολιτιστικού Μορφωτικού Αναπτυξιακού Συλλόγου Κριτσάς «ΛΑΤΩ»

Δάσος Κριτσάς - Θέση Αστιβιδωπό / Ώρα 20.30 / Είσοδος: ***********

Κυ 10/9 

   “Εκδήλωση Συλλόγου Πολυτέκνων Αγίου Νικολάου & Οροπεδίου Λασιθίου” Τιμητική εκδήλωση - Θα δοθούν τιμητικοί έπαινοι σε πολύτεκνους νέους φοιτητές, θα μοιραστούν σχολικές τσάντες σε πολύτεκνους μαθητές Α’ τάξης Δημοτικού, θα τιμηθούν υπερ-πολύτεκνες μητέρες

Συλλόγου Πολυτέκνων Αγίου Νικολάου & Οροπεδίου Λασιθίου

Αίθουσα εκδηλώσεων Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας / Ώρα 12.00 / Είσοδος: Ελεύθερη

Τε 13/9 

“Παραμονή Τιμίου Σταυρού” Κέρασμα

Πολιτιστικός Φυσιολατρικός Σύλλογος Βρυσσών

Πλατεία Πάνω Βρύσης Βρυσσών / Ώρα 19.30 / Είσοδος: Ελεύθερη

Τε 13/9 

   Julieta (original title)

“Julieta” παραγωγής 2016, διάρκεια 99’, Ισπανική ταινία, δραματική - ρομαντική, σε σκηνοθεσία Πέδρο Αλμοδόβαρ με τους: Ρόσι ντε ΠάλμαΈμα ΣουάρεςΑδριάνα ΟυγάρτεΝτανιέλ ΓκράοΥπόθεση: Μια τυχαία συνάντηση αλλάζει ξαφνικά τα σχέδια της Χουλιέτα για μετακόμιση από τη Μαδρίτη στη Λισαβόνα. Αποφασίζει να μείνει στην ισπανική πρωτεύουσα, περιμένοντας νέα από την κόρη της, την οποία έχει να δει 12 χρόνια.Συνδιοργάνωση: Λέσχη Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου

Κινηματοθέατρο ΧΡΙΣΤΙΝΑ / Ώρα 21.45 / Είσοδος: 5€ Γεν.

Πε 14/9 

   “Μπαμπά μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή…” Θεατρική παράσταση των Αλέξανδρου Ρήγα και Δημήτρη Αποστόλου σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρήγα με τους Μπέσυ Μάλφα, Δημήτρη Μαυρόπουλο, Σοφία Μουτίδου, Άννα Παναγιωτοπούλου, Θωμά Πανδή, Νίκο Πολυδερόπουλο, Αλέξανδρο Ρήγα, Πρόδρομο Τοσουνίδη, Θανάση Τούμπουλη, Παύλο Χαϊκάλη, Παρθένα Χοροζίδου, Κωνσταντία Χριστοφορίδου

Πλαζ ΕΟΤ / Ώρα 21.15 / Είσοδος: ***********

Τε 20/9 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Άγιος Νικόλαος / Είσοδος: Ελεύθερη

Πα 22/9 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Άγιος Νικόλαος / Είσοδος: Ελεύθερη

Πα 22/9 - Κυ 24/9 

“3ος Ημιμαραθώνιος Κρήτης & Όραμα Ελπίδας” Δηλώσεις Συμμετοχής στον Ημιμαραθώνιο & Ενημερωτική εκστρατεία για Εθελοντές Δότες Μυελού των Οστών

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης, Αθλητικός Σύλλογος Υγείας Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου

Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, Άγιος Νικόλαος

Σα 23/9 - Κυ 24/9 

   “Αφιέρωμα στον Πόντο” Εκδήλωση

Σύλλογος Μικρασιατών και Ποντίων Μεραμπέλου

Άγιος Νικόλαος / Είσοδος: Ελεύθερη

Τρ 26/9 

   “Μπομπ και Πάτρικ, η διάσωση του βυθού” Παιδική θεατρική παράσταση

Μικρό Θέατρο Λάρισας

Κινηματοθέατρο REX / Ώρα 17.15 & 19.15 / Είσοδος: ***********

Σα 30/

   Χορωδία Δήμου Αγίου Νικολάου” Συναυλία

Μαέστρος Μανώλης Κανακάκης

Κινηματοθέατρο ΧΡΙΣΤΙΝΑ / Ώρα 19.30 / Είσοδος: Ελεύθερη


Δρήρος - Νεάπολη εκατό χρόνια κοινής ιστορίας

21/08/2017 12:30

αφισα

Δρήρος - Νεάπολη εκατό χρόνια κοινής ιστορίας 

Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου η  Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου και η Γαλλική Σχολή Αθηνών διοργανώνουν ομιλία με θέμα:

Δρήρος - Νεάπολη εκατό χρόνια κοινής ιστορίας την Τρίτη 22 Αυγούστου στις 7:30 μμ  
στο Παλαιό Γυμνάσιο Νεάπολης  με αφορμή την έναρξη των ανασκαφικών εργασιών στην 
αρχαία Δρήρο.
 

Ομιλητές:

Βασιλική Ζωγραφάκη: Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου

Alexandre Farnoux: Δ/της Γαλλικής Σχολής Αθηνών


«Νεάπολις Λασιθίου, εύψυχος και εύοικος πόλις»

14/08/2017 08:51

αφισα

«Νεάπολις Λασιθίου, εύψυχος και εύοικος πόλις»

Αν ένας χώρος με τους ανθρώπους του συνθέτουν την έννοια της πόλεως και η πολεοδομία με την αρχιτεκτονική ορίζουν τους κανόνες της ζωής της, τότε μπορούμε να αναφερόμαστε σε μια πόλη με ταυτότητα και ξεχωριστή φυσιογνωμία.
Η Νεάπολη, που στην τελευταία εικοσαετία του 19ου αι. άλλαξε πρόσωπο και από αγροτική έγινε αστική, έχει να επιδείξει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Οι δραστηριότητες, τα δημιουργήματα, τα συναισθήματα, η ιδεολογία και τα όνειρα των ανθρώπων της είναι αυτά που της προσέδωσαν τον χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία, που εν πολλοίς διατηρεί ως τις ημέρες μας.

Η ιστορία της είναι ίσως το κυριότερο χαρακτηριστικό και παράγοντας διαφοροποίησής της από γειτονικές πόλεις και από πόλεις του αστικού ιστού με παρόμοιο μέγεθος, εφόσον εξεταστεί συσχετιζόμενη πάντα με τη γενική ιστορία και το ευρύ κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο.

Την ίδια εποχή η περιοχή ήταν ουσιαστικά ένας λευκός καμβάς όπου, ο μικρός οικισμός στη ρίζα του βουνού, δεν ήταν ικανός να οριοθετήσει τον τόπο. Έτσι δόθηκε η δυνατότητα της εξαρχής μετατροπής του χώρου σε Τόπο, με πολεοδομικές παρεμβάσεις, οδοποιία, πάρκο και οικοδομήματα μεγάλα.

Ο μεγάλος αρχιτέκτονας Άρης Κωνσταντινίδης, συνήθιζε να λέει, «κτίζουμε όπως ζούμε». Το κτισμένο περιβάλλον, αποτελεί μια μαρτυρία στο χρόνο της ίδιας της κοινωνίας. Τα κτίρια δηλώνουν με τον πιο απροκάλυπτο τρόπο τις αιτίες που τα γέννησαν και τον τρόπο ζωής των κατοίκων τους, λειτουργώντας σαν καθρέφτης.

Και αν οι αρχαίες ελληνικές πόλεις αποτέλεσαν την αρχετυπική μορφή δημοκρατικής πόλης , με την εξύψωση του δημόσιου χώρου και της συλλογικότητας σε πρωταρχικές έννοιες, η Νεάπολη αποτελεί ένα παράδειγμα της συνέχισης αυτής της αντίληψης, αφού , μια βόλτα στο δημόσιο χώρο, είναι αρκετή ώστε να συμβάλει στην ανάγνωση της ιστορίας και του πολιτισμού της, στη διαμόρφωση μιας γενικής αντίληψης για την κοινωνία της αλλά και στην κατανόηση της ατμόσφαιρας και της ενέργειας που, η ίδια, εκπέμπει.

Φόρο τιμής στον πρωταγωνιστή του αστικού μετασχηματισμού της και απόπειρα ένταξης του κτηριακού αποθέματός της στον κατάλογο της περιόδου της μετάβασης από την Οθωμανική Κρήτη στο σύγχρονο Ελληνικό κράτος, αποτελεί η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Αυγούστου στο Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης, ώρα 19.30, με ομιλητές δυο διακεκριμένους πανεπιστημιακούς δασκάλους, την κ. Αθανασία Αναγνωστοπούλου, καθ. Ιστορίας Παντείου Πανεπιστημίου και τον κ. Βασίλη Κολώνα, καθ. Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Εκδηλώσεις Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελλιανών Μεραμβέλλου Λασιθίου «Κέραμος»

07/08/2017 11:19

αφισα

Σάββατο 12 Αυγούστου 2017

“Αφιέρωμα προς τιμή των ιερέων της ενορίας Καστελλίου Φουρνής, μακαριστού ιερέως Εμμανουήλ Κωστάκη και του αιδεσιμότατου πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Μαγουλάκη” Εσπερίδα - αφιέρωμα

Πολιτιστικός Σύλλογος Καστελλιανών Μεραμβέλλου Λασιθίου «Κέραμος»

Αύλειος χώρος Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Καστελλίου Φουρνής / Ώρα 19.00 / Είσοδος: Ελεύθερη

Κυριακή 13 Αυγούστου 2017

“Σοφία και Μαρία Αμαριώτου - παράλληλες εκπαιδευτικές διαδρομές” Παρουσίαση βιβλίου Γ. Κοντομήτρου

Πολιτιστικός Σύλλογος Καστελλιανών Μεραμβέλλου Λασιθίου «Κέραμος»

Αύλειος χώρος Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Καστελλίου Φουρνής / Ώρα 19.00 / Είσοδος: Ελεύθερη

“Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον εθνομάρτυρα Ρούσσο Α. Κούνδουρο που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 29 Αυγούστου 1944” Τιμητική εκδήλωση μνήμης

23/08/2017 11:55

αφισα

Προσκληση

 

Πρόσκληση

Κυριακή 27 Αυγούστου 2017

Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον εθνομάρτυρα Ρούσσο Α. Κούνδουρο που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 29 Αυγούστου 1944” Τιμητική εκδήλωση μνήμης

Συνδιοργάνωση: Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης - Παράρτημα Νεάπολης, Δήμος Αγίου Νικολάου, ΠΑΟΔΑΝ

Ομιλητής: Εμμανουήλ  Φούσκης, Θεολόγος

Δημοτικός Κήπος Νεάπολης, έμπροσθεν της προτομής εθνομάρτυρα / Ώρα 11.00 / Είσοδος: Ελεύθερη

"Memorial and Honor to the nation martyr Roussos A. Koundouros who was executed  by the Nazi German occupation Army on August 29, 1944" Honorable Memorial Event
Co-organized by: Pan-Hellenic Union of National Resistance Fighters - Neapolis Branch, Municipality of Agios Nikolaos, PAODAN

Speaker: Emmanuel Fouskis, Theologian

Municipal garden of Neapolis, in front of the nation martyr’s bust / Time 11.00 / Admission free

 

Αρχεία

Πολιτιστικές Συναντήσεις - Βραχάσι 2017

01/08/2017 14:28

αφισα

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βραχασίου «Ο Αναύλοχος» διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τις «Πολιτιστικές Συναντήσεις» και σας προσκαλεί σε μια σειρά ξεχωριστών εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθούν στις 4, 6, 18, 19 και 20 Αυγούστου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. 

Οι «Πολιτιστικές Συναντήσεις» επιστρέφουν εφέτος στο Βραχάσι, με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση έργων χαρακτικής με θέμα τον «Ερωτόκριτο», ξεχωριστές λογοτεχνικές και μουσικές βραδιές.

Από τις φετινές «Πολιτιστικές Συναντήσεις» δεν θα μπορούσε να λείπει η αναφορά στον Νίκο Καζαντζάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση των 60 χρόνων από τον θάνατό του, ενώ τη δική τους θέση στο φετινό πρόγραμμα έχουν και δραστηριότητες αθλητικού ενδιαφέροντος, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν μικροί και μεγάλοι. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

→ Εγκαίνια έκθεσης έργων χαρακτικής - video 15+1 αποφοίτων 

Παλαιό Παρθεναγωγείο Βραχασίου, ώρα 19:30

15+1 απόφοιτοι του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης χάραξαν έργα για τον "Ερωτόκριτο". 

Επιμέλεια Έκθεσης: Μανόλης Γιανναδάκης, Καθηγητής Χαρακτικής του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.

• Μουσικό μέρος: Ο Paul Goodman, η Μανωλία Κοκολογιάννη και η Αλεξάνδρα Παπαστεργιοπούλου μας ταξιδεύουν μουσικά σε διάφορες γειτονιές γύρω και πέρα από τη Μεσόγειο, με σάζι, λύρα, κρουστά και τσέλο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

→ «Ρόδα είναι και γυρίζει»

Αγώνας ατομικού χρονομέτρου Ποδηλατικού Ομίλου Νεάπολης «Δρηρός» | Διαδρομή: Διακλάδωση Σισίου - Πλατεία Βραχασίου
Ώρα εκκίνησης: 17:00 

→ «Αναυλόχειος Δρόμος»

Τοπικός αγώνας δρόμου, αφιερωμένος στη μνήμη του Ελευθέριου Πλατάκη | Σημείο συνάντησης πλατεία Βραχασίου
Ώρα εκκίνησης 19:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

→ Εγκαίνια έκθεσης ερασιτεχνικής φωτογραφίας

Παλαιό Αρρεναγωγείο Βραχασίου, ώρα 20:00

→ Cretan Jazz Project

Προαύλιο Παλαιού Αρρεναγωγείου, ώρα 20:30

Η Μαρία Μανουσάκη (βιολί), ο Νεκτάριος Κωστάκης (λαούτο) και ο Σπύρος Κουτσορινάκης (κιθάρα) παρουσιάζουν αυθεντικές εκτελέσεις και διασκευές με ακούσματα κρητικά και στοιχεία της αμερικανικής Jazz. Χορός - Χορογραφίες (flamenco): Ηλέκτρα Χρυσάνθου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

→ Βραδιά κλασικής μουσικής

Παλιά Βρύση Πλάτανος, ώρα 20:30

Ο πιανίστας Σπύρος Σουλαδάκης και η υψίφωνος Μαριλένα Στριφτόμπολα θα χαρίσουν σε όσους βρεθούν στον όμορφο και φιλόξενο «Πλάτανο» μία βραδιά διαφορετική, γεμάτη όμορφες μελωδίες από αριστουργήματα της πιανιστικής λογοτεχνίας αλλά και της όπερας. Θα ακουστούν έργα για πιάνο των Chopin, Mozart, Schubert, Rossini κ.ά.

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

→ Λογοτεχνική βραδιά πλαισιωμένη με μουσική

Προαύλιο Παλαιού Παρθεναγωγείου, ώρα 20:00

• Ομιλία φιλολόγου Γιάννη Χρονάκη με θέμα: «Η Εμπόρεση του Έρωτα: Από τη Σαπφώ της Λέσβου στον Κορνάρο της Σητείας και τον Γιάννη Βάρδα του Μεραμπέλλου»

• Ομιλία φιλολόγου Έφης Μπουκουβάλα με θέμα: «Καζαντζάκης - Πρεβελάκης: Όταν ο έρωτας ελευθερίας διαπνέει τη Λογοτεχνία»

• Μουσικό μέρος: 
Η Ειρήνη Δερέμπεη και ο Κάρολος Κουκλάκης τραγουδούν για τον έρωτα, την προδοσία, την «μπιστική φιλία», την αγάπη, την ξενιτιά, τον χωρισμό. Αντάμα… Σ' ένα ταξίδι απ' τις αρχές του προηγούμενου αιώνα ως τα σήμερα. Άλλοτε στο μονοπάτι της σύγχρονης, επηρεασμένης από την παράδοση Κρητικής μουσικής, κι άλλοτε στη γνήσια παραδοσιακή.

Ειρ. Δερέμπεη: τραγούδι, πνευστά, πολίτικο λαούτο – Κ. Κουκλάκης: τραγούδι, μπουλγαρί

Ασύμβατοι μονόλογοι, Αγγελόκρουσμα - Σκίρτημα ερωτικών / ΠΛΕΑΜ

13/07/2017 14:55

αφισα

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΑΝΩ ΜΕΡΑΜΠΕΛΛΟΥ

«Ασύμβατοι μονόλογοι-Αγγελόκρουσμα, Σκίρτημα Ερωτικόν », σπονδή του Θ. Κοροβίνη στον Αλ. Παπαδιαμάντη και τον Κ.Π.Καβάφη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο πολυγραφότατος Θεσσαλονικιός συγγραφέας Θωμάς Κοροβίνης που πάντα «έχει στημένο το αφτί του στον κόσμο» θα μας ταξιδέψει τη Δευτέρα 17 Ιουλίου, στις οκτώ το βράδυ στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου Νεάπολης, σε ένα κόσμο γνώριμο και άγνωστο ταυτόχρονα, στον κόσμο των συμβόλων- λογοτεχνών, Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και Κ.Π.Καβάφη, μέσα από μια διαφορετική οπτική γωνία, αυτή της μεταφυσικής και της ψυχογραφίας, με τρόπο πρωτότυπο και μοναδικό, μέσα από δυο φανταστικούς μονολόγους με τους οποίους προσεγγίζει τις δυο αυτές προσωπικότητες.

"Το αγγελόκρουσμα: Η τελευταία νύχτα του κυρ-Αλέξανδρου" είναι μια αυτοαφήγηση που ξεκινάει την επομένη της Πρωτοχρονιάς του 1911, όταν ο κυρ-Αλέξανδρος αρχίζει να εκμετρεί το ζην, παρακολουθεί όλη τη δοκιμασία του χαροπατημένου και κορυφώνεται δύο νύχτες μετά, για να καταλήξει στο "θαύμα" του τέλους αυτού του ανεπανάληπτου θνητού, που έχει αυτοσυστηθεί ως "ξένος του κόσμου και της σαρκός", και ο οποίος παραδίνει την ψυχή του και μας αποχαιρετά κλείνοντας με το ίδιο του το χέρι τα μάτια του.

Στο "Σκίρτημα ερωτικόν- Ο Κ. Π. Καβάφης εις την Πόλιν", ο ποιητής Κ. Π. Καβάφης αποφασίζει σε ώριμη ηλικία να αφηγηθεί αναλυτικά υπό τύπον απομνημονευτικού πεζογραφήματος -ασκούμενος παράλληλα στην καθαρεύουσα-, ανακαλώντας την απ' τα βάθη της μνήμης του, την ιστορία ενός σύντομου αλλά μοιραίου για τον ίδιο οδοιπορικού, την εποχή της διαμονής του στο σπίτι του παππού του στο βοσπορινό Νιχωράκι. Ο ίδιος είναι δεκαεννέα ετών, ο περίπατος διαρκεί λιγότερο από μία ώρα και αντιστοιχεί στην απόσταση από τα τελωνεία του Καράκιοϊ μέχρι την απέναντι παραλία του Εμίνονου διά μέσου της γέφυρας του Γαλατά. Το κείμενο παρακολουθεί τις σκέψεις και τα συναισθήματα που γεννιούνται στον νεαρό Κωνσταντίνο…

Συνοδοιπόροι σ’ αυτό το ταξίδι οι φιλόλογοι Σόνια Ατσαλή και Μαρία Κωστάκη, ο εκπαιδευτικός Ε.Α. Γιώργος Μαυροειδής, ο ποιητής Κυριάκος Συφιλτζόγλου και οι μουσικοί Ξανθούλα Πορφυράκη και Δώρα Μάστακα.

Χαρούμενες βραδιές στο κέντρο της πόλης - Happy Nights / Εμπορικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου

13/07/2017 14:12

αφισα

Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017

“Χαρούμενες βραδιές στο κέντρο της πόλης” Εκδήλωση μουσικής και χορού, επίδειξη μόδας, ειδικές προσφορές καταστημάτων για τους παρευρισκόμενους και προσφορά ρακής   

Εμπορικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου

 

Πρόγραμμα 8ου Παιδικού Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου

12/06/2017 09:21

αφισα

αφισα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 8ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ "με λένε ελπίδα" Αναλυτικά οι δράσεις, εργαστήρια και παραστάσεις, με πληροφορίες για την ώρα έναρξης, την ηλικία συμμετοχής και τις προεγγραφές! Κατεβάστε το, μελετήστε το, εκτυπώστε το και μη χάσετε ούτε στιγμή από τη μεγάλη γιορτή! Για λεπτομέρειες ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ στο χώρο του φεστιβάλ! ☺️😉https://drive.google.com/open…

Προεγγραφές στις δράσεις της Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2017

09/06/2017 12:55

αφισα

αφισα

Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις του προγράμματος θα γίνεται κατόπιν προεγγραφής στο τηλέφωνο 2841026899 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Eπιτραπεζώματα στο 8ο Παιδικό Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου

06/06/2017 11:49

αφισα

Eπιτραπεζώματα! Πιόνια, ζάρια, κάρτες με αποστολές, μαγικά και «μαύρα» τετράγωνα μπλέκονται και δημιουργούν επιτραπέζια όλο μυστήριο, σασπένς και ανατροπές. Τα παιδιά δημιουργούν τα δικά τους μοναδικά επιτραπέζια με κέφι και φαντασία. Το εργαστήριο που διοργανώνει το "ΜΥΘΙ - ΜΥΘΙ- ΠΑΡΑΜΥΘΙ" και εμψυχώνει η Ιωάννα Κοστάκη, απευθύνεται σε παιδιά από 7 ετών + Η συμμετοχή γονέων ή συνοδών είναι επίσης επιθυμητή.

αφισα

αφισα

ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ στο 8ο Παιδικό Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου

06/06/2017 11:43

αφισα

Ακόμα κι αν δεν είστε πια μικρούληδες, μπορείτε να παίξετε σαν μικρά παιδιά ζωγραφίζοντας με παλάμες και πατούσες «ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» Αφήστε το αποτύπωμά σας ανάμεσα σε δεκάδες άλλα! H ομάδα του πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού ΜΙΚΡΟΥΛΗΔΕΣ Juniors Academy θα σας υποδεχθεί την Κυριακή το πρωί κι το απόγευμα, θα σας βοηθήσει να διαλέξετε χρώμα, να... πασαλειφτείτε κι έπειτα να ξεπλυθείτε

αφισα

αφισα

Έκθεση φωτογραφίας 'Summer Inn Paradise'

22/05/2017 14:07

αφισα

 

“Summer Inn Paradise” Αγγελική Σβορώνου, Μαρίνος Τσαγκαράκης - Έκθεση φωτογραφίας

Επιμέλεια έκθεσης: Αγγελική Σβορώνου

Εγκαίνια Παρασκευή 26 Μαΐου 2017, Ώρα 20.00

Δημοτική Πινακοθήκη Αγίου Νικολάου / Ώρες λειτουργίας 18.00 - 21.00 (Δε-Πα), 11.00 - 14.00 & 17.00 - 21.00 (Σα-Κυ) / Είσοδος: Ελεύθερη

 

Δελτίο Τύπου

Αρχεία

«ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΟΝΙΕΓΚΙΝ» του Pyotr Ilyich Tchaikovsky, The MET

20/04/2017 15:56

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 AΠΡΙΛΙΟΥ 2017
ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ REX, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

19:55 - 20:05 Αντίστροφη Μέτρηση Έναρξης

20:05 - 21:23 Έναρξη Παράστασης: ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ (ΠΡΑΞΗ 1)

21:23 - 21:56 Διάλειμμα INTERMISSION (33:00)
- Ζωντανή συνέντευξη/ βίντεο υλικό Met
- Διάλειμμα 15:00
- Ζωντανή συνέντευξη / Εισαγωγή στην ΠΡΑΞΗ 2

21:56 - 22:40 ΠΡΑΞΗ 2

22:40 - 23:05 Διάλειμμα INTERMISSION (25:00)
- Ζωντανή συνέντευξη/ βίντεο υλικό Met
- Διάλειμμα 15:00
- Ζωντανή συνέντευξη / Εισαγωγή στην ΠΡΑΞΗ 3
23:05 - 23:42 ΠΡΑΞΗ 3

23:42 - 23:47 Κλείσιμο / Τίτλοι Τέλους

 


«ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΟΝΙΕΓΚΙΝ» του Pyotr Ilyich Tchaikovsky, The MET
Περιγραφή παράστασης
Η Anna Netrebko επαναλαμβάνει μια από τις πιο φημισμένες ερμηνείες της στον ρόλο της Τατιάνας, της αφελούς ηρωίδας της όπερας του Tchaikovsky, που βασίζεται στο κλασικό μυθιστόρημα του Pushkin. Ο Peter Mattei πρωταγωνιστεί ως ο ομώνυμος χαρακτήρας που απορρίπτει τον έρωτα της Τατιάνας ώσπου να είναι πια πολύ αργά. Ο Robin Ticciati, Μουσικός Διευθυντής της Glyndebourne Festival Opera, διευθύνει την αναβίωση της σκηνοθεσίας της Deborah Warner που άνοιξε την σεζόν 2013-2014 της Met. Ο Alexey Dolgov ερμηνεύει τον ρόλο του φίλου του Ονιέγκιν που γίνεται αντίζηλος, του Λένσκι, ενώ η Elena Maximova είναι η αδερφή της Τατιάνας, η Όλγα και ο Štefan Kocán ο Πρίγκιπας Γκρεμίν.

Υπότιτλοι
Ελληνικοί / Αγγλικοί


Διάρκεια
3 ώρες & 38 λεπτά

Διανομή
Τατιάνα: Anna Netrebko
Όλγα: Elena Maximova
Λένσκι: Alexey Dolgov
Ονιέγκιν: Peter Mattei
Γκρεμίν: Štefan Kocán Συντελεστές
Διεύθυνση ορχήστρας: Robin Ticciati
Σκηνοθεσία: Deborah Warner 
Σκηνικά: Tom Pye
Κουστούμια: Chloe Obolensky
Φωτισμοί: Jean Kalman
Σχεδιασμός video: Finn Ross και Ian William Galloway
Χορογραφίες: Kim Brandstrup


• 15 € για τους ενήλικες 
• 10 € για τα παιδιά (έως 15 ετών) - φοιτητές - ανέργους και για ομαδικές αγορές εισιτηρίων (άνω των 20 εισιτηρίων) από σωματεία ή συλλόγους.

Η ομαδική αγορά εισιτηρίων (άνω των 20 τεμαχίων) από σωματεία ή συλλόγους υπόκειται σε έγκριση. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να εγκριθεί η διάθεση των ομαδικών εισιτηρίων, τα σωματεία και οι σύλλογοι υποχρεούνται να προσκομίζουν κατά την παραλαβή των εισιτηρίων, είτε κατά τη διάρκεια της προπώλησης, είτε στο ταμείο πριν την παράσταση, επιστολή του σωματείου ή του συλλόγου τους στην οποία θα αναγράφεται ο συγκεκριμένος αριθμός των επιθυμούμενων εισιτηρίων. Η επιστολή αυτή θα πρέπει να είναι κανονικά υπογεγραμμένη και να φέρει τη σφραγίδα του σωματείου ή του συλλόγου τους.

 

Aφίσα

2ήμερο αγάπης

11/04/2017 11:23

 

11-12.11.2016 - 100 χρόνια από το επαναστατικό κίνημα του 1916 - Ελευθέριος Βενιζέλος

09/11/2016 08:58

 

Πα 11/11 - Πε 17/11/2016

“100 χρόνια από το επαναστατικό κίνημα του 1916” Διήμερες εκδηλώσεις

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”

«Έκθεση φωτογραφίας Εθνικού Ιδρύματος “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”» Φωτογραφική έκθεση

Εγκαίνια Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016, Ώρα 19.00

Δημοτική Πινακοθήκη Αγίου Νικολάου / Ώρες: Σάββατο - Κυριακή 10.00-14.00 & Δευτέρα - Πέμπτη 17.00-21.00 / Είσοδος: Ελεύθερη


Πα 11/11/2016

“100 χρόνια από το επαναστατικό κίνημα του 1916” Διήμερες εκδηλώσεις

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”

«Η Ελλάδα του Ελευθέριου Βενιζέλου» του Βασίλη Μάρου - Προβολή ταινίας

Κινηματοθέατρο REX / Ώρα 20.00 / Είσοδος: Ελεύθερη


Σα 12/11/2016

“100 χρόνια από το επαναστατικό κίνημα του 1916” Διήμερες εκδηλώσεις

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”

«Συντηρηστισμός εναντίον ριζοσπαστισμού: Η γλώσσα του Εθνικού Διχασμού» Ομιλητής: Σπύρος Πλουμίδης, Επίκ. Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας

«Τα γεγονότα στην Κρήτη» Ομιλητής: Δημήτρης Νικολακάκης, Πρόεδρος Ένωσης Πνευματικών Δημιουργών Χανίων

«Διχασμός και ελληνόφωνη Ορθόδοξη Εκκλησία» Ομιλητής: Ανδρέας Νανάκης, Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου Καστελλίου & Βιάννου

Κινηματοθέατρο REX / Ώρα 11.30 / Είσοδος: Ελεύθερη

22-28.10.2016 Απόστολος Χολέβας, στην αυλή μου - Δημοτική Πινακοθήκη Αγίου Νικολαόυ - Είσοδος ελεύθερη

19/10/2016 10:03

  

Σα 22/10 - Πα 28/10 “Απόστολος Χολέβας, στην αυλή μου” Εικαστική έκθεση

Εγκαίνια Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016, Ώρα 19.30

Δημοτική Πινακοθήκη Αγίου Νικολάου / Ώρα 11.00-14.00 & 18.30-21.30 / ΕίσοδοςΕλεύθερη

2-4.9.2016 Καλώς Εσμίξαμε - Παγκρήτια Συνάντηση Μικρασιατών - Τριήμερο φεστιβάλ-αφιέρωμα στον πολιτισμό της Μικράς Ασίας

02/09/2016 10:22

Παγκρήτια Συνάντηση Μικρασιατών «ΚΑΛΩΣ ΕΣΜΙΞΑΜΕ»

Παγκρήτια Συνάντηση Μικρασιατών

 

2 - 4 Σεπτεμβρίου 2016

Τριήμερο φεστιβάλ - Αφιέρωμα στον πολιτισμό της Μικράς Ασίας

 

 

Συνδιοργάνωση:

Σύλλογος Μικρασιατών και Ποντίων Μεραμβέλλου, Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

 

 

Mε ένα τριήμερο φεστιβάλ, από τις 2 έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2016, αφιερωμένο στον πολιτισμό της Μικράς Ασίας ο Σύλλογος Μικρασιατών και Ποντίων Μεραμβέλλου, σε συνδιοργάνωση με τον Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν. και την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, τιμά τις ρίζες του. Στοχεύοντας στη διαφύλαξη της μικρασιατικής κληρονομιάς και με απώτερο στόχο να γνωρίσουν το πολιτισμό της Μικράς Ασίας οι νεότερες γενιές, ο Σύλλογος διοργανώνει μουσικοχορευτικό φεστιβάλ με τίτλο “ΚΑΛΩΣ ΕΣΜΙΞΑΜΕ”. Ένα φεστιβάλ που αποτίνει φόρο τιμής στην Μικρά Ασία και στον λαμπρό της πολιτισμό και δίνει την ευκαιρία για μια πολιτισμική συνάντηση με τους απόγονους των Τουρκοκρητικών. Έτσι η Κρήτη συναντά ένα γνώριμό της κόσμο αφού στο φεστιβάλ θα παραβρεθεί αντιπροσωπεία Τουρκοκρητικών καθώς επίσης και η χορωδία των “Ανταλλαγέντων της Λωζάνης”.

Οι Τουρκοκρητικοί, όπως είναι γνωστό, ήταν Κρητικοί οι οποίοι έφυγαν πρόσφυγες από την Κρήτη μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1924 και εγκαταστάθηκαν στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας. Στον νέο τόπο εγκατάστασής τους προσπάθησαν να κρατήσουν ζωντανή την κρητική διάλεκτο, τα ήθη, τα έθιμα, τον τρόπο ζωής των προγόνων τους  νιώθοντας  περήφανοι για την κρητική τους καταγωγή παρά τις δυσμενείς συνθήκες, γεγονός που αυτονόητα μας συγκινεί. Έχοντας λοιπόν σαν κοινό στοιχείο την πικρή εμπειρία της προσφυγιάς αλλά και τη βίωση των δύο πολιτισμών, Κρήτης και Μικράς Ασίας, από τους μεν και από τους δε, οι δυο κόσμοι συναντιούνται σε ένα πολιτισμικό ταξίδι. Στο αντάμωμά τους θα ξαναθυμηθούν, θα ανακαλέσουν τις μνήμες, θα πουν τις εμπειρίες τους, θα χορέψουν και θα τραγουδήσουν στο πλαίσιο της ειρήνης και της φιλίας των λαών.

Θα ακουστούν αγαπημένα τραγούδια της Μικράς Ασίας και της Κρήτης - πολύτιμο στοιχείο αναφοράς των προσφύγων και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου - τα οποία παντρεύονται με ένα μοναδικό τρόπο φέρνοντας σε επαφή τις δυο πατρίδες και μεταφέροντάς μας νοερά στο μύθο και τη γοητεία μιας άλλης εποχής.

Σύλλογος Μικρασιατών και Ποντίων Μεραμβέλλου

 

Πρόγραμμα

 

Παρασκευή 2/9/2016

Δημοτική Πινακοθήκη Αγίου Νικολάου - Ώρα 20.30

Εγκαίνια  Έκθεσης «Ιδρύματος  Ανταλλαγέντων της Λωζάνης» με έδρα την Κων/λη

Τίτλος έκθεσης: «Οι δύο όχθες της νοσταλγίας»

Χαιρετισμός από τους:

Θανάση Τσίμπη, Εκπρόσωπο Ελλάδας του Ιδρύματος Ανταλλαγεντων της Λωζάνης

Ηλέκτρα Μαράκη, Γραμματέα του Συλλόγου Μικρασιατών Χανίων

 

Το υλικό της έκθεσης περιλαμβάνει φωτογραφίες και προφορικές μαρτυρίες Ελλήνων και Τούρκων που είτε οι ίδιοι, είτε οι πρόγονοί τους βίωσαν τη δραματική εμπειρία του ξεριζωμού από τον τόπο που γεννήθηκαν σε έναν άλλον άγνωστο τόπο με τη Μικρασιατική καταστροφή το ’22 και τη Συνθήκη της Λωζάνης. Γεννιέσαι σε μια χώρα, μεγαλώνεις σε άλλη και αισθάνεσαι και στις δύο ξένος.

 

Σάββατο 3/9/2016

Λίμνη Αγίου Νικολάου - Ώρα 20.00

Συνάντηση χορωδιών και χορευτικών συγκροτημάτων

Συμμετέχουν :

Χορωδία  Iδρύματος  Ανταλλαγέντων  Λωζάνης

Χορωδία Μικρασιατών Ρεθύμνου

Χορωδία και  το Χορευτικό  Τμήμα του Συλλόγου Μικρασιατών Νέας Αλικαρνασσού «Η Αρτεμισία»

 

Νοσταλγικά τραγούδια και μελωδίες της Ανατολής θα μας ταξιδέψουν πάνω από το Αιγαίο και το τραγούδι θα γίνει γέφυρα φιλίας και γνωριμίας ανάμεσα στους ανθρώπους από τις δύο πλευρές του Αιγαίου.

 

Κυριακή 4/9/2016

Tσιφλίκι, Πλάκα Ελούντας - Ώρα 20.00

Ομιλία με θέμα: «Τσιφλίκι- Σπιναλόγκα, τόποι αναχώρησης και άφιξης προσφύγων 1897- 1924» Μαρία Σωρού Ιστορικός - φιλόλογος

 

Κρητικό Συγκρότημα με τους:

Δαμιανό Μαυράκη (λαούτο, τραγούδι),

Χαραλάμπη Παρασκάκη (λαούτο, λύρα, ασκομαντούρα)

Κωστή Πιταροκοίλη (πολίτικο λαούτο)

Γιώργο Σταυρακάκη  (λαούτο)

Γιώργο Βάρδα  (λαούτο, τραγούδι)

 

 

Είσοδος ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις

Καλώς Εσμίξαμε - Παγκρήτια Συνάντηση Μικρασιατών - Πρόσκληση

Τέσσερα τετράγωνα

01/09/2016 10:07

αφίσα

Κλείσε τα μάτια.

Φαντάσου ένα τετράγωνο μονάχο του, μετά δυο, τρία, τέσσερα, τώρα φαντάσου πολλά τετράγωνα μαζί, διαφορετικών μεγεθών και σχημάτων.

Γνωρίζεις ότι πολλοί ζωγράφοι έχουν χρησιμοποιήσει τετράγωνα στους πίνακές  τους; Έχεις δει αφηρημένα έργα τέχνης με τετράγωνα. 

Πόσα μπορείς να θυμηθείς;

Θέλεις να τα φτιάξουμε ;

Ελάτε στην Κουνδούρειο Δημοτική  Βιβλιοθήκη του Αγίου Νικολάου,  να φτιάξουμε το δικό μας «τετράγωνο» έργο αφηρημένης τέχνης. Την Δευτέρα 8 Αυγούστου στις 18:00 - 19:30 μ.μ., για ηλικίες από 7-9 ετών.

Με προεγγραφή στο τηλ.28410 26899.

Με την Εικαστικό-Παιδαγωγό-Πτυχιούχο Α.Σ.Κ.Τ. κ. Ντιάνα Ζερβάκη.

 

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Ιανουάριος  2022
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
<<σήμερα >>